fbpx

Vaasa, Rampin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

ROBIN HOOD

Sherwoo­din iloi­set vei­kot pää­se­vät tänä vuon­na laval­le, kun Bock’s Cor­ner Vil­la­geen muut­ta­nees­sa Ram­pin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään Vaa­san kau­pun­gin­teat­te­rin laval­ta tutun Oiva Nuo­juan ohjaa­ma koko per­heen vauh­di­kas musiik­ki­näy­tel­mä Robin Hood!

Enklan­tin­maan suu­rim­man legen­dan, Robin Hoo­din, nimi on kaik­kien huu­lil­la. Onhan hän uska­lias san­ka­ri, joka ryö­vää rik­kail­ta ja antaa köy­hil­le, ja joka aiheut­taa pään­vai­vaa paha­mai­nei­sel­le Not­ting­ha­min she­rif­fil­le. Robi­nin, ja eri­tyi­ses­ti hänen ilois­ten veik­ko­jen­sa tari­naan liit­tyy kui­ten­kin pal­jon mys­tee­re­jä. Mis­tä Robin Hood on peräi­sin? Miten hänen iloi­set veik­kon­sa pää­tyi­vät ryö­vä­reik­si? Onko Robin Hood edes todellinen?

Näi­tä mys­tee­re­jä sel­vit­täes­sä alkaa vauh­di­kas seik­kai­lu. Robin Hood on ker­to­mus sii­tä, miten ker­rom­me tari­noi­ta ja miten tari­nat meitä.

Ohjaus: Oiva Nuo­jua
Käsi­kir­joi­tus: Juk­ka Kit­ti­lä
Sävel­tä­jä: Valt­te­ri Lipasti

Liput:

Perus­lip­pu 18 €
Alen­nus­lip­pu 16 €
Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät, elä­ke­läi­set ja varus­mie­het
Lap­si 4-12 v. 16 €

Ryh­mät, mini­mi 10 hen­ki­löä 17/15 €

Nor­maa­lien lip­pu­jen lisäk­si Ramp­pi ja Bock´s tar­joa­vat kat­so­jil­leen mah­dol­li­suu­den ostaa Robin Hood -tee­mai­sen show and din­ner -pake­tin nor­maa­lia alhai­sem­paan hintaan.

Perus­lip­pu + lank­ku 46,50 €
Alen­nus­lip­pu + lank­ku 44,50 €
Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät, elä­ke­läi­set ja varus­mie­het
Lap­si + lank­ku 28,50 €
Lap­si + las­te­na­te­ria 22 €

Esi­tyk­set:

La 3.7 15–17 ENSI-ILTA
Ti 6.7. 18–20
To 8.7. 18–20
Su 11.7. 15–17
Ti 13.7. 18–20
To 15.7. 18–20
Su 18.7. 15–17
Ti 20.7. 18–20
To 22.7. 18–20
Pe 23.7. 18–20
Ke 28.7. 18–20
To 29.7. 18–20
Su 1.8. 15–17
Ti 3.8. 18–20
To 5.8. 18–20
La 7.8. 15–17

Yhteys­tie­dot:

Kesä­teat­te­ri sijait­see Bock’s Cor­ner Vil­la­gen sisä­pi­hal­la, osoit­tees­sa Ger­byn­tie 16, 65230 Vaa­sa. Ovi­myyn­ti auke­aa tun­tia ennen esi­tys­tä. Ongel­ma­ti­lan­teis­sa otta­kaa yhteyt­tä kesateatteri@vaasanylioppilasteatteri.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.vaasanylioppilasteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!