Vaasa, Rampin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

HAIRSPRAY

Ram­pin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään tänä kesä­nä pal­kit­tu suur­musi­kaa­li Hairspray! 1960-luvul­le sijoit­tu­va romant­ti­nen ja vauh­di­kas tari­na käsit­te­lee omien unel­mien tavoit­te­le­mis­ta, rasis­min­vas­tai­suut­ta ja yhteis­kun­nan eriar­voi­suut­ta.

Hie­man yli­pai­noi­nen ja yltiö­po­si­tii­vi­nen lukio­lais­tyt­tö, Tracy, haa­vei­lee pää­se­vän­sä esiin­ty­jäk­si TV:seen Cor­ny Col­lin­sin juon­ta­maan tans­sioh­jel­maan. Har­min vaan, että ohjel­ma ottaa vain kau­nii­ta, komei­ta ja hoik­kia tei­ne­jä tans­si­joik­si. Ihmeen kau­pal­la kui­ten­kin Cor­ny Col­lins valit­see Tracyn mukaan, sil­lä tämä edus­taa kat­so­jia ja 60-luvun Bal­ti­mo­res­sa huo­kuu muu­tos­ten aika. Häi­käi­le­mä­tön tuot­ta­ja Vel­ma Von Tuss­le alkaa sabo­toi­maan Tracyn TV-uraa, kos­ka Tracy möläyt­te­lee ohjel­mas­sa aat­tei­taan yhteis­kun­nan eriar­voi­suut­ta vas­taan.

Tämä eri­lai­suut­ta ylis­tä­vä musi­kaa­li­ko­me­dia saa kat­so­jat ihas­tu­maan, vihas­tu­maan, nau­ra­maan, ja lau­la­maan. Tule koke­maan Poh­jan­maan vauh­dik­kain kesä­teat­te­rie­si­tys!

Hairspray perus­tuu legen­daa­ri­sen elo­ku­vaoh­jaa­ja John Water­sin vuon­na 1988 val­mis­tu­nee­seen elo­ku­vaan. Aikoi­naan vain pie­nen pii­rin hitik­si jää­nyt fil­mi nousi koti­vi­deo­jul­kai­sui­den myö­tä kult­ti­mai­nee­seen ja muo­kat­tiin Broadway-musi­kaa­lik­si 2002. Lopul­li­ses­ti musi­kaa­li löi läpi mm. John Tra­vol­tan täh­dit­tä­män uusin­ta­fil­ma­ti­soin­nin myö­tä vuon­na 2007.

LIPUT:

www.netticket.fi/hairspray
20/14 € + pal­ve­lu­mak­su

Tro­piclan­dian ran­nas­sa
Lem­men­pol­ku 3, Vaa­sa

ESI­TYK­SET:

Pe 5.7. klo 18.00 ENSI-ILTA!
Su 7.7. klo 15.00
Ti 9.7. klo 18.00
Ke 10.7. klo 18.00
To 11.7. klo 18.00
Su 14.7. klo 15.00
Ti 16.7. klo 18.00
Ke 17.7. klo 18.00
Su 21.7. klo 15.00
Ma 22.7. klo 18.00
Ke 24.7. klo 18.00
To 25.7. klo 18.00
Su 28.7. klo 15.00
Ti 30.7. klo 18.00
Pe 2.8. klo 18.00
Pe 9.8. klo 18.00

ROO­LEIS­SA

Tracy– Ida Yli-Mäen­pää
Pen­ny – Vee­ra Mäke­lä
Amber – Emmi Haa­pa­nie­mi
Link – Ant­ti Uit­to
Seaweed – Jere­mie Kas­ha­mu­ra
Edna – Pyry Keto
Wil­bur – Tuo­mas Kos­ki­nen
Cor­ny Col­lins– Juuso Suih­ko­nen
Vel­ma – Jes­si­ka Poh­jo­nen

Pru­dy, Dyna­mii­tit (Kami­lah), Spritzer – Pirit­ta Tant­ta­ri /Riia Rin­ta­mä­ki
Pik­ku Inez – Made­le­ne Teca
Shel­ly, Dyna­mii­tit (Judi­ne), Beat­nik-tyt­tö- Anni Koi­vis­to
Lou Ann, Dyna­mii­tit (Shay­na), Reh­to­ri, Nais­van­ki - Emi­lia Leh­tiö
Tam­my, Tark­kis­lai­nen tyt­tö, Pin­kyn hen­ki­lö­kun­ta, Nais­van­ki
Shos­ha­na - Jani­na Poh­jo­nen
Bren­da, Lii­kun­nan­opet­ta­ja, Joh­ta­ja­tar - Emma Salo
IQ, Van­ki – Ida Met­sä­ran­ta
Tark­kis­lai­nen tyt­tö Stooie Brad – Eli­na Leh­to­ran­ta
Cin­dy - Zal­fa Yehia
Fen­der, Mr Pin­ky, Var­ti­ja – Valt­te­ri Hie­ta­la

BÄN­DI

Kos­ket­ti­met: Art­tu Jau­li­mo
Kita­ra: Kris­tian Kol­lar
Bas­so: Lau­ra-Maria Mar­kus
Rum­mut: Lau­ri Saa­ri­nen
Viu­lu: Eli­na Vik­man
Sak­so­fo­ni: Harald Jun­gar
Sak­so­fo­ni ja kla­ri­net­ti: Tuuk­ka Nis­si­lä
Sak­so­fo­ni ja poik­ki­hui­lu: Noo­ra Hil­tu­nen

Ohjaus: Cari­ta Drew
Tuot­ta­ja: Eemu Lau­ri­la
Kesä­teat­te­ri­vas­taa­va: Ilma­ri Moi­sio
Kapel­li­mes­ta­ri: Joo­na Leh­to
Puvus­ta­ja: Emmi Wargh
Graa­fik­ko: Emi­lia Lönn­mark
Tar­peis­ton val­mis­ta­ja: Emmi Lah­ti­nen
Tek­nik­ko: Tero Iija­lai­nen

Perus­tuu John Water­sin elo­ku­vaan
Käsi­kir­joi­tus: Mark O’Donnel, Tho­mas Mee­han
Musiik­ki: Marc Shai­man
Lau­lu­jen sanat: Scott Whitt­man
Suo­men­nos: Mik­ko Koi­vusa­lo

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.vaasanylioppilasteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!