Paltamo, Paltamon kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Rusetteja vanhasta muistista -musiikkinäytelmä

Liput

Perus­lip­pu 20€
Ryh­mät 15 hen­ki­löä 15€
Opis­ke­li­jat ja 7-18 -vuo­ti­aat 10€ (alle 7-vuo­ti­aat van­hem­pien muka­na ilmaiseksi)

Lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set mie­lui­ten tekstiviestillä.

Ennak­ko­li­put Kic­kets:
(kir­joi­ta etusi­vun haku­kent­tään: Rusetteja)

Normiperjantai Kiehimänperän kylässä?

Fan­ni-mum­mo ei tyt­tä­ren­sä Elsan kiih­keis­tä toi­veis­ta huo­li­mat­ta ole aamul­la muut­ta­nut mökis­tään pal­ve­lu­ta­loon. Fan­nin muis­ti on alka­nut reis­tail­la ja hän elää jo pal­jon muis­tois­saan Vii­pu­ris­sa, jos­sa on vii­mek­si näh­nyt ensi­rak­kau­ten­sa Fran­sin. Elsa on pahas­sa väli­kä­des­sä, kos­ka on jo ehti­nyt vuo­kra­ta Fan­nin mökin Turus­ta saa­pu­vil­le lomalaisille.

Elsan lisäk­si kylän bis­nes­mies Jor­ma JR Röh­nä­sel­lä on kie­rot suun­ni­tel­mat Fan­nin met­sä­pals­tan suh­teen. Pääs­täk­seen tavoit­tee­seen­sa JR kiris­tää paik­ka­kun­nan por­mes­ta­ri Palo­vaa­raa. Per­jan­tai on hui­pen­tu­mas­sa EU-rahoit­tei­sen tai­de­teok­sen pal­jas­tus­juh­laan, mut­ta ennen kuin iltaan asti pääs­tään ovat värik­käät ja per­soo­nal­li­set kylä­läi­set jär­jes­tä­neet loma­lai­sil­le iki­muis­toi­sen päivän.

Miten Fan­nin käy? Onnis­tu­vat­ko Elsa ja JR suun­ni­tel­mis­saan? Tule kat­so­maan Pal­ta­mon kesäteatteriin!

Sävel­tä­jä­le­gen­da Kas­su Halo­sen 70-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si näy­tel­män kaik­ki lau­lut ovat hänen sävel­lyk­si­ään, lau­lu­jen teks­tit ovat Vexi Sal­men ja Hec­to­rin käsia­laa. Esi­tys vie­rai­lee Halo­sen Tai­de­ta­lol­la Vaa­lan Mana­man­sa­los­sa vii­kon­lop­pu­na 22.-23.7.2023.

Näy­tel­män on kir­joit­ta­nut Mar­ko Lai­hi­nen ja sen ohjaa Eija-Riit­ta Airo.

Esitykset

la 15.7. klo 16 ensi-ilta
su 16.7. klo 14
ti 18.7. klo 18
to 20.7. klo 18
la 22.7. Kas­su Halo­sen Tai­de­ta­lol­la klo 16
su 23.7. Kas­su Halo­sen Tai­de­ta­lol­la klo 15
ti 25.7. klo 18
to 27.7. klo 18
la 29.7. klo 14 ja klo 18
su 30.7. klo 14
ti 1.8. klo 18
to 3.8. klo 18

Pal­ta­mon kesä­teat­te­ris­sa esi­tyk­siä joka kesä, jo vuo­des­ta 1975 lähtien!

Teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo ja estee­tön kul­ku, myös pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja.
Kat­so­moon mah­tuu noin 350 henkilöä.