Puolanka, Askanmäen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

MIESLUOLA

Liput

Perus­lip­pu 20 €
Ennak­ko­lip­pu 16,50 €
Ryh­mä (väh. 20 henk.) 15 €
Lap­set (5-12 v.) 5 €

Tiedustelut

040 865 0327

Askan­mäen kesä­teat­te­ris­sa Mark­ku Hyvö­sen näy­tel­mä Mies­luo­la. Ker­too huo­mo­ris­ti­sin kei­noin elä­väl­lä musii­kil­la höys­tet­tyä ja monen­lai­sin tun­tein värit­ty­nyt­tä tari­naa mie­his­tä, jot­ka muut­ta­vat vain mie­hil­le tar­koi­tet­tuun pal­ve­lu­ko­tiin , toi­vee­na elää siel­lä rau­hal­lis­ta elä­mää vain kes­ke­nään. Toi­sin kui­ten­kin käy ja kuten aina elä­mä yllättää.

Askan­mäen van­ha piha­pii­ri on elä­mys joka täy­tyy näh­dä. Teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo , 500 paik­kaa. Välia­jal­la kah­vio ja mak­ka­ra­ko­ju. Estee­tön pääsy.

Huom. 25.7.2023 klo 18:00 esi­tys Hyryn­sal­mel­la, Ter­va­tör­män kesäteatterissa.