Puolanka, Askanmäen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Onnellinen perhe

Askanmäen kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu luu­kul­ta 20 € | ennak­ko­lip­pu 17 €
Ryh­mät väh. 20 hlöä 15 €
Lap­set 5-12v. 5 €

Lisätiedot

Tie­dus­te­lut ja varauk­set 040 8650327

Komedia perheestä, jossa mummo häärää enemmän kun lääkäri määrää

Puo­lan­gan kan­sa­lais­opis­ton aktii­vi joka tun­tuu ker­keä­vän joka paik­kaan. Jul­ki­suu­den­ki­rot eivät het­kau­ta, Hepo­kön­kääl­lä kun käy hyp­pe­le­mäs­sä uimaan ja Puo­lan­gan sano­mis­sa kuvat ja kaik­ki. Vauh­ti kiih­tyy kun tytär har­kit­see avio­eroa, Puoln­gan kun­nan­val­tuus­to tuu­li­voi­maa ja mum­mo lisä­an­sioi­ta. Airbnb vuo­kraus­ta, vai pitäis­kö per­ku­le repäs­tä ja liit­tyä Only­Fans­siin? Tin­de­ris­sä jo kun ollaan, niin mikä täs­sä on pol­lo­tel­la. Fik­tii­nen tari­na unel­mis­ta, rak­kau­des­ta ja var­sin­kin sen puut­tees­ta, lisät­ty­nä elä­väl­lä musiikilla.

500 paik­kai­nen katet­tu kat­so­mo. Välia­jal­la voi tun­nel­moi­da idyl­li­ses­sä 1800-luvun piha­pii­ris­sä naut­tien kah­vion ja mak­ka­ra­ko­jun tarjoiluista.