Lappajärvi, Lappajärven Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Juurihoitoa siirtolapuutarhassa

Lappajärven kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 38€
Elä­ke­läi­set: 33€
Ryh­mät 33€ (min. 20 hlö)

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta kesä­teat­te­ris­ta, kraat­te­ri­jär­ven mai­se­mis­ta sekä mai­se­ma­ra­vin­to­lam­me pal­ve­luis­ta kes­kel­le Suo­men kau­nein­ta luontoa.

Romanttinen musiikkikomedia

Ensi kesä­nä teem­me tut­ki­mus­mat­kan monen suo­ma­lai­sen unel­maan kun Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­ri muut­tuu siir­to­la­puu­tar­hak­si. Oma mök­ki ja ryy­ti­maa, sau­nan­tuok­sui­set lau­an­tait ja avu­li­aat mökkinaapurit.

Tosin naa­pu­rin pen­sa­sai­ta on vil­liin­ty­nyt. Pyyk­ki­tu­van avain on hävin­nyt. Naa­pu­riin muut­ti tun­te­ma­ton. Ja kesä­juh­lil­la pal­jas­tuu salai­suus toi­sen­sa perään. Kuka vei Hei­kin housut ja kenel­le Kai­sa vink­ka­si sil­mää? Kuka sot­keu­tui suk­ka­housui­hin­sa ja ket­kä kuu­ta­mol­la suu­te­li? Suh­teet ovat sol­mus­sa ja juo­ru­kel­lo kalkattaa.

Luvas­sa siis suu­ria tun­tei­ta, lau­lua, tans­sia ja pal­jon nau­rua Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­ris­sa 2024!

Yhteys­tie­dot:

Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­ri
Lap­pa­jär­ven huvi­kes­kus
Itä­ky­län­tie 97, 62600 Lappajärvi