Lappajärvi, Lappajärven Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KOLMAS PYÖRÄ

Liput

Liput: 35€ /31€

Varaa Liput ennak­koon 050 - 522 4903

Ryh­mä­va­rauk­set (min 15 hlöä) vah­vis­tet­ta­va vii­meis­tään 2 viik­koa ennen näy­tös­tä.
info@lappajarvenkesateatteri.fi

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta kesä­teat­te­ris­ta, kraat­te­ri­jär­ven mai­se­mis­ta sekä mai­se­ma­ra­vin­to­lam­me pal­ve­luis­ta kes­kel­le Suo­men kau­nein­ta luontoa.

KOL­MAS PYÖRÄ -musiik­ki­ko­me­dia on tun­net­tu­jen suo­ma­lais­ten hit­tien täyttämä tari­na net­ti­deit­tai­lun vil­lis­tä maa­il­mas­ta. Tin­der, Eliit­ti­Kump­pa­ni, Match, Be2, mis­tä ja miten tietää mis­sä ja “Kuka on se oikea” tai onko kai­kil­le ole­mas­sa “Meidän bii­si” ja “Parem­mat päivät”.

Rak­kau­den auto­kor­jaa­mo, Pesänjako ja Swin­gi­jen­gi -esi­tys­ten kir­joit­ta­jien uusi rakas­tet­ta­van haus­ka kome­dia mars­sit­taa näyttämölle nau­ret­ta­van gal­le­rian deit­ti­kump­pa­nei­ta, joi­den kans­sa yleisöllä on täysi työ sel­vi­tä tref­fien lop­puun asti rakas­tu­mat­ta tai vai­pu­mat­ta epätoivoon. Laval­la lois­ta­vat mm. TV:stäkin tut­tu Sofia Ara­so­la (Sala­tut elämät/Rantabaari) sekä jo vii­me kesänä Lappajärvellä ihas­tut­ta­nut Mik­ko Rantaniva.

Mik­si rakas­tu­mi­nen on niin help­poa, mut­ta rakas­ta­mi­nen niin vai­ke­aa? Mon­ta­ko eri hah­moa pystytään esittämään yhden kome­dian aika­na? Ja mihin kato­si Saa­ran unel­mien mies Matti?

Tule Kol­man­nen pyö­rän kyy­tiin ja ota selvää !

Roo­leis­sa: Jan­ne Kal­lio­nie­mi, Vil­le Pusa, Mik­ko Ran­ta­ni­va, Sofia Ara­so­la, Mikae­la Nokelainen

Ohjaus: Jani Kar­vi­nen
Käsikirjoitus: Sami Hint­sa­nen, Jani Kar­vi­nen, Vil­le Pusa ja Vil­le Majamaa

ESITYKSET

La 1.7. klo 14   ensi-ilta
Ke 5.7. klo 18
To 6.7. klo 18
La 8.7. klo 14
Su 9.7. klo 14
Ke 12.7. klo 18
To 13.7. klo 14 ja 18
La 15.7. klo 14
Su 16.7. klo 14
Ti 18.7. klo 18
Ke 19.7. klo 14 ja 18
To 20.7. klo 18
La 22.7. klo 14
Su 23.7. klo 14
Ke 26.7. klo 18
To 27.7. klo 18
La 29.7. klo 14
Su 30.7. klo 14
Ke 2.8. klo 18
To 3.8. klo 18
La 5.8. klo 14
Su 6.8. klo 14

Yhteys­tie­dot:

Lap­pa­jär­ven kesä­teat­te­ri
Lap­pa­jär­ven huvi­kes­kus
Itä­ky­län­tie 97, 62600 Lappajärvi