Jalasjärvi, Fällyteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Saapismi on sairaus

Fällyteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 20 €
Ryh­mä ja iki­nuo­ret 18 €
Alle 13-vuo­ti­aat ilmaiseksi!

Huom! Vain käteinen!

Ennakkoliput ja ryhmät

Puh 0400 285 539 (klo 14-19)

Toi­ve­uusin­ta­na esi­te­tään v.2009 näy­tel­ty Saa­pis­mi on sai­raus, jos­sa kul­mi­noi­tuu mies­ten ikiai­kai­nen ver­tai­lu auto­merk­kien paremmuudesta!

Mie­het eivät vain aina muis­ta, että kuka sitä autoa ohjaa (hant­ti­mie­hen pai­kal­ta😁) ja täs­tä­hän tämä­kin tari­na alkaa.…

Näyt­te­li­jät ovat vaih­tu­neet alku­pe­räi­ses­tä ver­sios­ta kah­ta lukuu­not­ta­mat­ta mut­ta sama fii­lis on täl­lä­kin poru­kal­la - kun hyvää yrit­tää niin maha­rot­to­man haus­kaa pukkaa😉

Fäl­ly­teat­te­ri aloit­ti jo vuon­na 1993 ensim­mäi­sen näy­tel­män har­joi­tuk­set ja joka vuo­si on jotain saa­tu aikaan.

Huo­mat­kaa vaih­tu­nut esityspaikka!