fbpx

Kauhajoki, Teatteri Kajo

Ohjelmisto 2021:

Teat­te­ri Kajo esit­tää kesäl­lä 2021 musiik­ki­näy­tel­män Annik­ki Täh­den elä­mäs­tä Kesä­teat­te­ri Sotkanpesällä:

IKITÄHTI

 

Tänä kesä­nä viem­me Tei­dät kul­ta­le­vy­jen melo­diois­sa suo­ma­lai­suu­den nos­tal­gi­aan. Musiik­ki­näy­tel­mää Annik­ki Täh­des­tä roo­lit­ta­mas­sa lau­la­jien etu­ri­vis­töä mm. Tui­ja Mäen­si­vu, Anne Simo­nen ja Pau­li Koi­vu­la. Kapel­li­mes­ta­ri­na vas­ti­kään Arja Kori­se­van juh­la­kier­tu­eel­ta kotiu­tu­nut hanu­ris­ti Ant­ti Purola.

Annik­ki Täh­ti (1929-2017) viet­ti lap­suu­ten­sa Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Täh­den läpi­mur­to­le­vy­tys, Erik Lind­strö­min sävel­tä­mä ja Aili Run­nen sanoit­ta­ma vals­si “Muis­tat­ko Mon­re­pos’n” ilmes­tyi 1955 ja sii­tä tuli ensim­mäi­nen kul­taa myy­nyt levy Suo­mes­sa. Levyä myy­tiin par­haim­mil­laan tuhat kap­pa­let­ta päi­väs­sä ja töi­tä teh­tiin kol­mes­sa vuorossa!

Lau­la­ja­nu­ran­sa hil­jai­sem­pi­na aikoi­na hän työs­ken­te­li Muusik­ko­jen Lii­ton toi­mis­tos­sa ja ajoi aktii­vi­ses­ti muusik­ko­jen etuja.

Vuon­na 2002 Täh­den lau­la­ja­nu­ra nousi uuteen kukois­tuk­seen hänen esiin­tyes­sään Aki Kau­ris­mäen elo­ku­vas­sa Mies vail­la men­nei­syyt­tä ja lau­laes­saan sii­nä kap­pa­leen Muis­tat­ko Mon­re­pos’n. Hänen lau­la­ja­nu­ran­sa kes­ti yli 50 vuotta.

Annik­ki viet­ti vii­mei­set vuo­ten­sa van­taa­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa. Ystä­vän, muusik­ko Ari Haku­li­sen ansios­ta Anni­kin kul­ta­le­vyt ovat nyt Kan­sal­lis­museos­sa. Ari ja Annik­ki oli­vat ystä­viä ja työ­to­ve­rei­ta vuo­si­kym­me­nien ajan.

Liput:

Aikui­set 26 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja työt­tö­mät 23 €
Lap­set (alle 12 v.) 12 €
Ryh­mät yli 30 hlö 23 € /hlö
(sis. käsiohjelman)

Varaat­han mukaa­si käteis­tä, sil­lä kor­til­la mak­su ei ole mahdollista.

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta la 3.7. klo 14
su 4.7. klo 14

ke 7.7. klo 19
to 8.7. klo   19
la 10.7. klo 14
su 11.7. klo 14

ke 21.7. klo 19
to 22.7. klo   19
la 24.7. klo 14
su 25.7. klo 14

ke 28.7. klo 19
to 29.7. klo 19
la 31.7. klo 14
su 1.8. klo 14

ke 4.8. klo 19
to 5.8. klo 19
la 7.8. klo 14
su 8.8. klo 14

ke 11.8. klo 19
to 12.8. klo 19

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Jaak­ko Hal­li­vuo­ri
puh. 040 350 3302
jaakko.hallivuori@pp.inet.fi

Kesä­teat­te­ri Sot­kan­pe­sä - Sot­kan­tie 130, 61800 Kauhajoki

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterikajo.fi