Kauhajoki, Teatteri Kajo

Ohjelmisto 2020:

Teat­te­ri Kajo esit­tää kesäl­lä 2020 musiik­ki­näy­tel­män Annik­ki Täh­den elä­mäs­tä Kesä­teat­te­ri Sot­kan­pe­säl­lä:

IKITÄHTI

 

Tänä kesä­nä viem­me Tei­dät kul­ta­le­vy­jen melo­diois­sa suo­ma­lai­suu­den nos­tal­gi­aan. Musiik­ki­näy­tel­mää Annik­ki Täh­des­tä roo­lit­ta­mas­sa lau­la­jien etu­ri­vis­töä mm. Pet­ri Rita­ri, Tui­ja Mäen­si­vu, Joo­nas-Vil­le Hau­ta­nie­mi (Voice of Fin­lan­dis­sa 2019), Anne Simo­nen ja Pau­li Koi­vu­la. Kapel­li­mes­ta­ri­na vas­ti­kään Arja Kori­se­van juh­la­kier­tu­eel­ta kotiu­tu­nut hanu­ris­ti Ant­ti Puro­la.

Annik­ki Täh­ti (1929-2017) viet­ti lap­suu­ten­sa Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Täh­den läpi­mur­to­le­vy­tys, Erik Lind­strö­min sävel­tä­mä ja Aili Run­nen sanoit­ta­ma vals­si “Muis­tat­ko Mon­re­pos’n” ilmes­tyi 1955 ja sii­tä tuli ensim­mäi­nen kul­taa myy­nyt levy Suo­mes­sa. Levyä myy­tiin par­haim­mil­laan tuhat kap­pa­let­ta päi­väs­sä ja töi­tä teh­tiin kol­mes­sa vuo­ros­sa!

Lau­la­ja­nu­ran­sa hil­jai­sem­pi­na aikoi­na hän työs­ken­te­li Muusik­ko­jen Lii­ton toi­mis­tos­sa ja ajoi aktii­vi­ses­ti muusik­ko­jen etu­ja.

Vuon­na 2002 Täh­den lau­la­ja­nu­ra nousi uuteen kukois­tuk­seen hänen esiin­tyes­sään Aki Kau­ris­mäen elo­ku­vas­sa Mies vail­la men­nei­syyt­tä ja lau­laes­saan sii­nä kap­pa­leen Muis­tat­ko Mon­re­pos’n. Hänen lau­la­ja­nu­ran­sa kes­ti yli 50 vuot­ta.

Annik­ki viet­ti vii­mei­set vuo­ten­sa van­taa­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa. Ystä­vän, muusik­ko Ari Haku­li­sen ansios­ta Anni­kin kul­ta­le­vyt ovat nyt Kan­sal­lis­museos­sa. Ari ja Annik­ki oli­vat ystä­viä ja työ­to­ve­rei­ta vuo­si­kym­me­nien ajan.

Liput:

Aikui­set 26 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja työt­tö­mät 23 €
Lap­set (alle 12 v.) 12 €
Ryh­mät yli 30 hlö 23 € /hlö
(sis. käsioh­jel­man)

Varaat­han mukaa­si käteis­tä, sil­lä kor­til­la mak­su ei ole mah­dol­lis­ta.

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta la 27.6. klo 14
Su 28.6. klo 14

Vk 27
Ke 1.7. klo 19, To 2.7. klo 19, La 4.7. klo 14, Su 5.7. klo 14

Vk 28
Ke 8.7. klo 19, To 9.7. klo 19, La 11.7. klo 14, Su 12.7. klo 14

Vk 30
Ke 22.7. klo 19, To 23.7. klo 19, La 25.7. klo 14, Su 26.7. klo 14

Vk 31
Ke 29.7. klo 19, To 30.7. klo 19, La 1.8. klo 14, Su 2.8. klo 14

Vk 32
La 8.8. klo 14, Su 9.8. klo 14

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Jaak­ko Hal­li­vuo­ri
puh. 040 350 3302
jaakko.hallivuori@pp.inet.fi

Kesä­teat­te­ri Sot­kan­pe­sä - Sot­kan­tie 130, 61800 Kau­ha­jo­ki

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.teatterikajo.fi