fbpx

Kauhajoki, Teatteri Kajo

Ohjelmisto 2022:

AKKA KATEES ja ESIMERKKIKYLÄ

Teat­te­ri Kajo 40 vuot­ta – Luvas­sa iloos­ta menoa Sotkanpesässä!

ILOO­SET ILTA­MAT on samal­la kun­nia­no­soi­tus Jaak­ko ja Paa­vo Hal­li­vuo­rel­le Teat­te­ri Kajol­le mah­dol­lis­ta­mas­saan 40-vuo­ti­ses­sa kulttuuriteossa.

LIPUT:

Aikui­set 26 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja työt­tö­mät 23 €
Lap­set (alle 12 v.) 12 €
Ryh­mät yli 30 hlö 23 € /hlö
(sis. käsioh­jel­man)

Varaat­han mukaa­si käteis­tä, sil­lä kor­til­la mak­su ei ole mahdollista.

Esi­tyk­sen kes­to noin 2 tun­tia (sis. väliajan).

ESI­TYK­SET 2022:

Ensi-ilta  la   2.7  klo  14
su   3.7  klo  14
ke   6.7  klo  19
to    7.7 klo   19
la    9.7  klo  14
su  10.7 klo  14
ke  20.7 klo  19
to   21.7 klo  19
la   23.7 klo  14
su  24.7 klo  14
ke  27.7 klo  19
to   28.7 klo  19
la   30.7 klo  14
su  31.7 klo  14
ke   3.8 klo  19
to   4.8 klo  19
la   6.8 klo  14
su   7.8 klo  14
la  13.8 klo 14
su 14.8 klo 14

TEAT­TE­RI­PA­KE­TIT:

Vie­tä huo­le­ton ja haus­ka päi­vä teat­te­rie­si­tyk­sen ja hyvän ruo­an paris­sa Kau­ha­joel­la.
Tar­joam­me yli 20 hen­gen ryh­mil­le teat­te­ri­pa­ke­tin hin­taan 39 €/hlö

Paket­ti sisältää:

  • lipun näy­tel­mään
  • välia­jal­la kah­vin ja pullan
  • ruo­kai­lun Kau­ha­joen Kau­pun­gin­ta­lol­la Amica Ravin­to­la Kun­na­ris­sa (Hal­lin­toau­kio) Osoi­te: Prän­nä­rin­tie 1, 61800 Kauhajoki

Tie­dus­te­lut ja varauk­set
Teat­te­ri Kajo
040 350 3302 / Hallivuori

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Jaak­ko Hal­li­vuo­ri
puh. 040 350 3302
jaakko.hallivuori@pp.inet.fi

Kesä­teat­te­ri Sot­kan­pe­sä - Sot­kan­tie 155, 61800 Kauhajoki

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterikajo.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!