fbpx

Kauhajoki, Teatteri Kajo

Ohjelmisto 2019:

Teat­te­ri Kajo esit­tää kesäl­lä 2019 hul­vat­to­man haus­kan jän­ni­tys­ko­me­dian kesä­teat­te­ri Sot­kan­pe­säl­lä:

KUIN TUHKA TUULEEN

 

Suju­va­juo­ni­nen jän­ni­tys­ko­me­dia, joka tapah­tuu hau­taus­toi­mis­tos­sa. Kah­den van­ha­pii­ka­si­sa­ren yhdes­sä vel­jen­poi­kan­sa kans­sa pyö­rit­tä­mäl­lä hau­taus­toi­mis­tol­la menee huo­nos­ti. Kuol­lei­suu­den kehi­tys ei ole riit­tä­vää, bis­nes ei suju ja kon­kurs­si uhkaa. Tule­vai­suus alkaa näyt­tää valoi­sam­mal­ta, kun ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen gangs­te­ri apu­rei­neen ja tyt­töys­tä­vi­neen saa­puu hau­taus­toi­mis­toon. Gangs­te­rin tar­koi­tuk­se­na on hau­da­ta kuol­lut isän­sä enti­sil­le koti­kon­nuil­leen. Gangs­te­ril­la dol­la­rei­ta tun­tuu riit­tä­vän, mut­ta sil­ti nii­den todel­li­nen mää­rä saa sis­kok­set pois tolal­taan. Äkki­ri­kas­tu­mi­nen hää­möt­tää, mut­ta sitä ennen sis­kos­ten täy­tyy yrit­tää sel­vi­tä gangs­te­ris­ta ja aina vää­rään aikaan ilmes­ty­väs­tä nais­kons­taa­pe­lis­ta. Mon­ta jän­nit­tä­vää het­keä on siis edes­sä.

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus: Panu Rai­pia & Rau­li Joke­lin, Ohjaus: Timo Kan­kai­nen

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta la 29.6. klo 14

Su 30.6. klo 14, Ke 3.7. klo 19, To 4.7. klo 19, La 6.7. klo 14, Su 7.7. klo 14, Ke 10.7. klo 19, To 11.7. klo 19, La 13.7. klo 14, Su 14.7. klo 14, Ke 17.7. klo 19, To 18.7. klo 19, La 20.7. klo 14, Su 21.7. klo 14, Ke 24.7. klo 19, To 25.7. klo 19, La 27.7. klo 14, Su 28.7. klo 14, La 3.8. klo 14, Su 4.8. klo 14

Aikui­set 25 €, Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja työt­tö­mät 22 €, Lap­set (alle 12 v.) 12 €, Ryh­mät yli 30 hlö 22 € /hlö (sis. käsioh­jel­man)

Varaat­han mukaa­si käteis­tä, sil­lä kor­til­la mak­su ei ole mah­dol­lis­ta.

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Jaak­ko Hal­li­vuo­ri

puh. 040 350 3302

jaakko.hallivuori@pp.inet.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.teatterikajo.fi