fbpx

Kauhajoki, Teatteri Kajo

Ohjelmisto 2022:

Teat­te­ri Kajo esit­tää kesäl­lä 2022 musiik­ki­näy­tel­män Annik­ki Täh­den elä­mäs­tä Kesä­teat­te­ri Sotkanpesällä:

IKITÄHTI

 

Tänä kesä­nä viem­me Tei­dät kul­ta­le­vy­jen melo­diois­sa suo­ma­lai­suu­den nos­tal­gi­aan. Musiik­ki­näy­tel­mää Annik­ki Täh­des­tä roo­lit­ta­mas­sa lau­la­jien etu­ri­vis­töä mm. Tui­ja Mäen­si­vu, Anne Simo­nen ja Pau­li Koi­vu­la. Kapel­li­mes­ta­ri­na vas­ti­kään Arja Kori­se­van juh­la­kier­tu­eel­ta kotiu­tu­nut hanu­ris­ti Ant­ti Purola.

Annik­ki Täh­ti (1929-2017) viet­ti lap­suu­ten­sa Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Täh­den läpi­mur­to­le­vy­tys, Erik Lind­strö­min sävel­tä­mä ja Aili Run­nen sanoit­ta­ma vals­si “Muis­tat­ko Mon­re­pos’n” ilmes­tyi 1955 ja sii­tä tuli ensim­mäi­nen kul­taa myy­nyt levy Suo­mes­sa. Levyä myy­tiin par­haim­mil­laan tuhat kap­pa­let­ta päi­väs­sä ja töi­tä teh­tiin kol­mes­sa vuorossa!

Lau­la­ja­nu­ran­sa hil­jai­sem­pi­na aikoi­na hän työs­ken­te­li Muusik­ko­jen Lii­ton toi­mis­tos­sa ja ajoi aktii­vi­ses­ti muusik­ko­jen etuja.

Vuon­na 2002 Täh­den lau­la­ja­nu­ra nousi uuteen kukois­tuk­seen hänen esiin­tyes­sään Aki Kau­ris­mäen elo­ku­vas­sa Mies vail­la men­nei­syyt­tä ja lau­laes­saan sii­nä kap­pa­leen Muis­tat­ko Mon­re­pos’n. Hänen lau­la­ja­nu­ran­sa kes­ti yli 50 vuotta.

Annik­ki viet­ti vii­mei­set vuo­ten­sa van­taa­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa. Ystä­vän, muusik­ko Ari Haku­li­sen ansios­ta Anni­kin kul­ta­le­vyt ovat nyt Kan­sal­lis­museos­sa. Ari ja Annik­ki oli­vat ystä­viä ja työ­to­ve­rei­ta vuo­si­kym­me­nien ajan.

Liput:

Aikui­set 26 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja työt­tö­mät 23 €
Lap­set (alle 12 v.) 12 €
Ryh­mät yli 30 hlö 23 € /hlö
(sis. käsioh­jel­man)

Varaat­han mukaa­si käteis­tä, sil­lä kor­til­la mak­su ei ole mahdollista.

ANIK­KI  TÄH­TI | 2022 esitykset

Ensi-ilta  la   2.7  klo  14
su   3.7  klo  14
ke   6.7  klo  19
to    7.7 klo   19
la    9.7  klo  14
su  10.7 klo  14
ke  20.7 klo  19
to   21.7 klo  19
la   23.7 klo  14
su  24.7 klo  14
ke  27.7 klo  19
to   28.7 klo  19
la   30.7 klo  14
su  31.7 klo  14
ke   3.8 klo  19
to   4.8 klo  19
la   6.8 klo  14
su   7.8 klo  14
la  13.8 klo 14
su 14.8 klo 14

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Jaak­ko Hal­li­vuo­ri
puh. 040 350 3302
jaakko.hallivuori@pp.inet.fi

Kesä­teat­te­ri Sot­kan­pe­sä - Sot­kan­tie 130, 61800 Kauhajoki

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterikajo.fi