fbpx

Hämeenlinna, Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

SELLAISTA ELÄMÄ ONJUHA VAINION TARINA

Kesäl­lä 2019 Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri esit­tää Sel­lais­ta elä­mä on -musiik­ki­näy­tel­män, joka ker­too Juha Vai­nion tari­nan. Run­saas­ti musiik­kia sisäl­tä­vän näy­tel­män ovat käsi­kir­joit­ta­neet Otto Kaner­va ja Mik­ko Kivi­nen, joka myös ohjaa esi­tyk­sen.

Juha ”Jun­nu” Vai­nio oli yksi kaik­kien aiko­jen mer­kit­tä­vim­mis­tä suo­ma­lai­sis­ta sanoit­ta­jis­ta. Uran­sa aika­na hän ehti teh­dä lähes 2500 sanoi­tus­ta tai sävel­lys­tä, joi­den jou­kos­sa on kasa­päin jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le tut­tu­ja hit­te­jä. Sel­lais­ta elä­mä on -musiik­ki­näy­tel­mä on tari­na Juha Vai­nios­ta, hen­ki­lös­tä lau­lu­jen ja teks­tien taka­na.

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus: Mik­ko Kivi­nen ja Otto Kaner­va
Ohjaus: Mik­ko Kivi­nen
Roo­leis­sa: Anni­ka Eklund, Eli­na Läh­de, Pet­ja Läh­de, Ilk­ka Meri­vaa­ra ja Heik­ki Mäkä­räi­nen
Muka­na myös kapel­li­mes­ta­ri Tuo­mas Kesä­län joh­ta­ma live-bän­di.

Esi­tyk­set ajal­la 29.6.-17.8.2019

Esi­tys kes­tää noin 2 tun­tia 15 minuut­tia sisäl­täen välia­jan.

Kesä­teat­te­ris­sa on nouse­va kat­so­mo ja se on koko­naan katet­tu!
Kesä­teat­te­rin yhtey­des­sä on run­saas­ti mak­sut­to­mia park­ki­paik­ko­ja.
www.hukteatteri.fi

Liput:

Perus­lip­pu 34 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön ja alle 16v. 30 euroa

Ryh­mät yli 20 hen­ki­löä 30 euroa

Lipun­myyn­ti Tic­ket­mas­te­rin lip­pu­kau­pois­ta kaut­ta maan tai Tic­ket­mas­te­rin net­ti­si­vuil­ta.
Liput Hämeen­lin­nas­sa myös Ver­ka­teh­taan lipun­myyn­nis­tä.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.

Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@hukteatteri.fi tai puh. 0400 409914

Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri sijait­see veh­reäs­sä Kau­pun­gin­puis­tos­sa osoit­tees­sa Tam­pe­reen­tie 100, 13600 Hämeen­lin­na