fbpx

Hämeenlinna, Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2022:

MITÄ KUULUU MARJA-LEENA?

Kesäl­lä 2022 Hämeen­lin­nan Uudes­sa Kesä­teat­te­ris­sa näh­dään upea road trip -hen­ki­nen musiik­ki­ko­me­dia Lee­vi and the Lea­ving­sin hiteillä!

Tari­nan pää­hen­ki­lö taju­aa, että on koko elä­män­sä kai­van­nut nuo­ruu­den rakas­tet­tu­aan. Hän päät­tää etsiä Mar­ja-Lee­nan käsiin­sä ja niin alkaa seik­kai­lu hal­ki kesäi­sen Suo­men. Etsin­tä­mat­kan usko­mat­to­mat kään­teet joh­dat­ta­vat pää­hen­ki­lön tilan­tei­siin, joi­hin hän ei oli­si kos­kaan voi­nut edes kuvi­tel­la jou­tu­van­sa!
Luvas­sa on siis tut­tuun tapaan kome­di­aa ja romantiikkaa.

Käsi­kir­joi­tus: Mik­ko Kivi­nen ja Otto Kaner­va
Ohjaus: Mik­ko Kivi­nen
Roo­leis­sa: Jan­ne Rau­das­kos­ki, Anni­ka Eklund, Saa­ra Leh­to­nen, Ilk­ka Meri­vaa­ra ja Jani Kos­ki­nen
Muka­na myös kapel­li­mes­ta­ri Tuo­mas Kesä­län joh­ta­ma live bändi.

Esi­tyk­set ajal­la 29.6.-13.8.2022 

Esi­tys kes­tää noin 2 tun­tia 15 minuut­tia sisäl­täen väliajan

Kesä­teat­te­ris­sa on nouse­va kat­so­mo ja se on koko­naan katet­tu!
Suo­sit­te­lem­me kesä­teat­te­ri­bus­sia (aika­tau­lut https://www.hukteatteri.fi/info)
Kesä­teat­te­rin yhtey­des­sä on myös run­saas­ti mak­sut­to­mia parkkipaikkoja.

Lisä­tie­to­ja ja esi­ty­sa­jat www.hukteatteri.fi

Liput:

Perus­lip­pu 35 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön ja alle 16v. 32 euroa
Ryh­mät yli 20 hen­ki­löä 32 euroa

Lipun­myyn­ti Tic­ket­mas­te­rin lip­pu­kau­pois­ta kaut­ta maan tai Tic­ket­mas­te­rin net­ti­si­vuil­ta.
Liput Hämeen­lin­nas­sa myös Ver­ka­teh­taan lipun­myyn­nis­tä.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole loppuunmyyty.

Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@hukteatteri.fi

Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri sijait­see veh­reäs­sä Kau­pun­gin­puis­tos­sa osoit­tees­sa Tam­pe­reen­tie 100, 13600 Hämeenlinna

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.hukteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!