Hämeenlinna, Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri

OHJELMISTOSSA 2024 

ELÄMÄLTÄ KAIKEN SAIN

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 2024
Rakkautta ja komediaa.
Koskettavaa ja elämänmakuista tunnelmaa.

Tätä on luvas­sa kesäl­lä 2024 kun arvos­te­lu­me­nes­tys Elä­mäl­tä kai­ken sain -musiik­ki­ko­me­dia näh­dään Hämeen­lin­nan Uudes­sa Kesäteatterissa.

Liput

39 € perus­lip­pu
35 € elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, alle 16v.
35 € ryh­mät yli 20 hen­ki­löä
(mat­kan­joh­ta­ja mak­sut­ta yli 30 hlön ryhmässä)

Elämältä kaiken sain -musiikkikomedia 2024

Elä­mäl­tä kai­ken sain -musiik­ki­ko­me­dias­sa Pepe Will­ber­gin hitit kajah­ta­vat komeas­ti lois­ta­vien lau­la­jien ja live bän­din esit­tä­mi­nä.
Elä­mäl­tä kai­ken sain on inhi­mil­li­nen tari­na rak­kau­des­ta, elä­mäs­tä ja van­has­ta kita­ras­ta, joka sot­kee kai­ken. Se on viih­dyt­tä­vä ja romant­ti­nen kome­dia, jos­sa elä­mä yllät­tää ja rak­kaus kipu­noi. Lopus­sa voi vain huo­kais­ta; mikään ei men­nyt niin kuin piti, mut­ta kaik­ki meni sil­ti ihan hyvin!

Huip­pu­muusi­kois­ta koos­tu­van livebän­din säes­tä­män esi­tyk­sen roo­leis­sa näh­dään jäl­leen erin­omai­ses­ti lau­la­va, kome­di­aa tai­ta­va näyt­te­li­jä­kaar­ti. Esi­tyk­sen roo­leis­sa näh­dään Anna Hans­ki, Ilk­ka Meri­vaa­ra, Mai­ja Ris­sa­nen, Pet­rus Käh­kö­nen / Jar­no Hyö­ky­vaa­ra, Lee­na Rous­ti ja Miik­ka J. Anttila.

KÄSI­KIR­JOI­TUS: Osku Val­ve ja Otto Kaner­va
OHJAUS: Otto Kaner­va
MUSII­KIN SOVI­TUS JA KAPEL­LI­MES­TA­RI: Ant­ti Vauramo

ROO­LEIS­SA: Anna Hans­ki, Ilk­ka Meri­vaa­ra, Mai­ja Ris­sa­nen, Pet­rus Käh­kö­nen / Jar­no Hyö­ky­vaa­ra, Lee­na Rous­ti ja Miik­ka J. Anttila

Lisä­tie­to­ja ja esi­ty­sa­jat www.hukteatteri.fi

Lipun­myyn­ti Tic­ket­mas­te­rin lip­pu­kau­pois­ta kaut­ta maan tai Tic­ket­mas­te­rin net­ti­si­vuil­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.
Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@hukteatteri.fi

HUK_elamaltakaikensain_2024
Kesäteatterissa on nouseva katsomo ja se on kokonaan katettu!

Kesä­teat­te­rin yhtey­des­sä on run­saas­ti mak­sut­to­mia parkkipaikkoja.

Hämeen­lin­nan Uusi Kesä­teat­te­ri sijait­see veh­reäs­sä Kau­pun­gin­puis­tos­sa osoit­tees­sa Tam­pe­reen­tie 100, 13600 Hämeenlinna