fbpx

Jokioinen, Kyläsepän Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2023:

Kesän 2023 tiedot julkaistaan pian!

Kylä­se­pän teat­te­ri on kesä­teat­te­ri lou­nais-hämeen yti­mes­sä Jokioi­sil­la.
Ensi kesä­nä luvas­sa pal­jon eri­lais­ta ohjel­maa, tar­kem­mat tie­dot jul­kais­taan pian! Tervetuloa!

Kylä­se­pän Kult­tuu­ri­päi­vät / KYLÄ­SE­PÄN TEAT­TE­RI
Luo­de­suon­tie 97, 31600 Jokioinen

Puh. 044 3215232
myynti@kylaseppa.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kylaseppa.com