Jokioinen, Kyläsepän Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Lisätietoja tulossa pian!

Kesäteatterit 2024 - tiedot tulossa pian
Kesä 2024

Tule­van kesä­nä, 2024, on tar­koi­tuk­sem­me tar­jo­ta teil­le moni­puo­li­nen, ”jokai­sel­le jotain”-ohjelma. Tutun tavan mukaan alku­ke­säs­tä ja lop­pu­ke­säs­tä näy­tel­mä-kausi ( kum­paa­kin 12 esi­tys­tä) ja sen lisäk­si  Has­sut Haah­kat vie­rai­le­vat, joo­gaam­me pihal­la ja tie­ten­kin tans­sim­me karao­ken tahdissa

Lisätietoja ja varaukset

Kylä­se­pän Kult­tuu­ri­päi­vät / KYLÄ­SE­PÄN TEAT­TE­RI
Puh. 044 321 5232
myynti@kylaseppa.com