Jokioinen, Kyläsepän Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN ?

Kaik­ki on ihan taval­lis­ta, asu­taan vie­rai­den ihmis­ten kes­kel­lä, naa­pu­rei­ta tus­kin tun­nis­te­taan. Ihan taval­lis­ta.  Ihan taval­li­sel­la asui­na­lu­eel­la kier­tää ihan taval­li­nen mies hake­mas­sa karan­nut­ta kis­saa tai koi­ran­pen­tua, kum­paa sat­tuu­kin. Ja sat­tuu­han se, kun käyn­nin jäl­keen yleen­sä parin päi­vän pääs­tä käy rosvojakin.

Kuin­kas sit­ten käy, kun asuk­kaat päät­tä­vät ottaa sel­vää mikä tämä eläin­ten huk­kaa­ja on mie­hi­ään ja miten­kä hänet pysäy­te­tään. Aina­kin naa­pu­rit tule­vat tutuk­si. Mitä muu­ta vie­lä tapah­tuu? Kuin­kas sit­ten kävikään?

Nau­ret­ta­van haus­ka tarina.

Esitykset

la 3.6. klo 16, su 4.6. klo 14, ti 6.6 klo 19, ke 7.6 klo 19, to 8.6 klo 19,
la 10.6. klo 16, su 11.6 klo 14, ti 13.6. klo19, ke 14.6 klo 19, to 15.6 klo 19
la 17.6. klo 16, su 18.6. klo 14.

Lisätietoja ja varaukset

Liput 20,-

Kylä­se­pän Kult­tuu­ri­päi­vät / KYLÄ­SE­PÄN TEAT­TE­RI
Puh. 044 321 5232
myynti@kylaseppa.com

KOLAHTIKO OMAAN NILKKAAN ?

Kaik­ki­han tie­tä­vät että net­ti on hui­ja­rei­ta täynnä.

Ettei mis­sään tapauk­ses­sa saa uskoa nii­tä vies­te­jä, joi­ta prins­sit ja mil­jar­döö­rit lähet­tä­vät. Eikä aina­kaan iki­nä, ei kos­kaan  saa lähet­tää kenel­le­kään rahaa. 

Entäs mitäs sit­ten teh­dään, kun yllät­täen saa­kin vies­tin nuo­ruu­des­ta, ihmi­sel­tä joka oli kuu­lem­ma sinuun jo sil­loin kuo­let­ta­vas­ti ihas­tu­nut. Saa­han sii­hen uskoa, saahan?

Esitykset

la 22.7. klo 16, su 23.7 klo 16, ti 25.7 klo 19, ke 26.7 klo 19, to 27.7. klo 19
la 29.7 klo 16, su 30.7. klo 14, ti 1.8. klo 19, ke 2.8 klo 19,  to 2.8 klo 19,
la 5.8. klo 16, su 6.8 klo 14

Lisätietoja ja varaukset

Liput 20,-

Kylä­se­pän Kult­tuu­ri­päi­vät / KYLÄ­SE­PÄN TEAT­TE­RI
Puh. 044 321 5232
myynti@kylaseppa.com