Riihimäki, Riihimäen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

VAIMONI ON TOISTA MAATA

Liput

Perus­lip­pu 32 €
Elä­ke­läi­nen, ryh­mä 29 €
Opis­ke­li­ja, työ­tön, varus­mies 26 €

Vaimoni on toista maata on nokkela komedia, jossa kotijuhlat muuttuvat kaaokseksi pienen väärinkäsityksen kasvaessa valtaviin mittasuhteisiin.

Rans­ka­lai­sen Gil­les Dyre­kin käsi­kir­joit­ta­mas­sa näy­tel­mäs­sä yllä­tys­kään­tei­tä sate­lee tuon tuos­ta. Häi­tään suun­nit­te­le­va nuo­ri­pa­ri kut­suu mie­hen van­han opis­ke­lu­ka­ve­rin ja tämän tyt­töys­tä­vän illal­li­sel­le. Ilta uhkaa ajau­tua karil­le, sil­lä tyt­töys­tä­vä kiel­täy­tyy rii­dan seu­rauk­se­na puhu­mas­ta ja antaa itses­tään oudon hil­jai­sen vai­ku­tel­man. Isän­tä­pa­ri luu­lee hän­tä ulko­maa­lai­sek­si, mis­tä läh­tee vyö­ry­mään mas­sii­vi­siin mit­toi­hin kas­va­va pyörremyrsky.

ROO­LEIS­SA
Vuok­ko Hovat­ta, Mai­ja Sil­jan­der, Iik­ka Forss ja Ant­ti Peltola