Riihimäki, Riihimäen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Ei pahalla (muttei hyvälläkään)

Riihimäen Teatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 37 €
Elä­ke­läi­nen, ryh­mä 33 €
Opis­ke­li­ja, työ­tön, varus­mies 29 €

Hulvaton farssikomedia Riihimäen kesäteatterissa!

Pete ja Maria saa­pu­vat ystä­vien­sä Kaar­lon ja Karon mökil­le vii­kon­lo­pun viet­toon. Vie­rai­lun tun­nel­ma saa yllät­tä­vän kään­teen kun Peten vahin­gos­sa soit­ta­ma tas­ku­pu­he­lu pal­jas­taa isän­tä­väel­le, mitä vie­raat heis­tä ja hei­dän elä­mäs­tään oikeas­taan ajat­te­le­vat­kaan.Vauh­di­kas kesäil­ta koet­te­lee ystä­vyy­den rajo­ja, rii­suu naa­miot, ja lopul­ta illas­ta tulee täy­del­li­nen fars­si! Ihme­tys­tä aiheut­taa muun muas­sa ruu­ak­si tar­jo­tut pää­ry­nän­leh­det ja vaa­ti­mat­to­man tuliai­sen arvon­nousu tuhan­siin euroi­hin. Onko Marian huu­leen pis­tä­nyt ampiai­nen vai mik­si se on tur­vok­sis­sa, ja miten sanoa ystä­väl­le mie­li­pi­teen­sä? Ei siis pahalla!

Näyt­tä­möl­lä tem­mel­tää val­loit­ta­va nelik­ko: Tee­mu Aro­maaRia Kata­jaMik­ko Nousiai­nen ja Lin­da Wiklund