Iittala, Pirttikosken Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Pirttikoskella repee

Liput

Lap­set (Alle 12 vuo­ti­aat) 10 €
Elä­ke­läi­set 21 € 
Aikui­set 22 €

Por­til­la lip­pu­ja myyn­nis­sä tun­tia ennen näy­tös­tä.
Por­til­ta lip­pu­ja ostaes­sa mak­su­vä­li­nee­nä käy kätei­nen, kort­ti­mak­su, Smar­tum, ePas­si ja edenred

Pirttikoskella Repee on musikaalinäytelmä Reino “Repe” Helismaan elämästä.

Pirt­ti­kos­kel­la Repee on musi­kaa­li­näy­tel­mä Rei­no “Repe” Helis­maan elämästä.

Musii­kil­li­ses­ti näy­tel­mä kul­kee läpi­leik­kauk­sen hänen tuo­tan­nos­taan huu­mo­ris­ta tin­ki­mät­tä.
Repe muis­te­lee Tap­san kera musii­kin sii­vit­tä­min nume­roin uraan­sa ja elämäänsä.

Repe oli moni­tai­toi­nen viih­dyt­tä­jä, joka loi mon­ta legen­daa­ris­ta hah­moa Suo­ma­lais­ten ilok­si. Reis­su­mies Rau­ta­vaa­ra, Seve­ri Suho­nen, Eeme­li, Pek­ka ja Pät­kä ja mon­ta muu­ta tut­tua hahmoa.

Repe oli kone­la­to­ja, pää­toi­mit­ta­ja, novel­lien kir­joit­ta­ja, runoi­li­ja, kir­jai­li­ja, sanoit­ta­ja (yli 5000 sanoi­tus­ta jois­ta yli 1500 levy­tet­tyä), sävel­tä­jä, näyt­te­li­jä, 32 elo­ku­van käsi­kir­joit­ta­ja, näy­tel­mien ja revyi­den käsi­kir­joit­ta­ja sekä myös musi­kaa­lien suo­men­ta­ja.
Todel­li­nen viih­teen moni­tai­tu­ri siis.

Rei­no Helis­maan syn­ty­mäs­tä tulee kulu­neek­si 110 vuot­ta ja tämän kun­niak­si, Pirt­ti­kos­ken kesä­teat­te­ris­sa näy­tel­lään täs­sä iloi­ses­sa musiik­ki­re­vyys­sä kun­nioit­taen mes­ta­rin jalanjälkiä.

Roo­leis­sa:

Aki Rin­ne: Rei­no ”Repe” Helis­maa
Sep­po Holt­ti­nen: Tapio Rau­ta­vaa­ra, Pik­ku Pete, Pek­ka Puu­pää, Impi Umpi­lam­pi, lau­la­ja
Asko Hel­piö­lä: Hidal­go, lau­la­ja
Päi­vi Lat­va­la: Juon­ta­ja, Ryös­tet­tä­vä nai­nen, avus­ta­ja, Pät­kä, sai­raan­hoi­ta­jan ääni
Ila­ri Rau­tiai­nen: Iso Pat, Lau­la­ja
Johan­na Rau­tia: Van­ha­pii­ka, sokea tyt­tö, enke­li, lau­la­ja
Suvi Kelk­ka­nen: Junan mat­kus­ta­ja, päi­vän­sä­de, lau­la­ja
Mart­ti Kuu­ri­la: juon­ta­ja, lau­la­ja, käsi­kir­joi­tus
Mir­ka Dojan: Säestys

Näy­tel­män jär­jes­tää: Lois­to­vir­ma Oy ja Pirt­ti­kos­ken kou­lun kum­mit ry.