Iittala, Pirttikosken Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Esso laidassa maantien

Pirttikosken kesäteatteri 2024
Esso laidassa maantien - Naurettava musikaali

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Mart­ti Kuurila

Näy­tel­mä sijoit­tuu ajal­li­ses­ti 60-70 luku­jen tait­tee­seen. Tari­nan kes­kiös­sä on Esson baa­ri jos­sa sat­tuu ja tapah­tuu. Aika­kau­den musiik­ki kul­jet­taa sket­sien ympä­röi­mä­nä tari­naa. Ylei­sö viih­tyy var­mas­ti tämän huvit­te­lun parissa.

Esi­tyk­sen toteut­taa yhteis­työs­sä Pirt­ti­kos­ken kou­lun kum­mit ry ja Lois­to­vir­ma Oy.

Liput

Aikui­set 22 €
Elä­ke­läi­set 20 €
Lap­set alle 12v. 10 €

Ryh­mä­ti­lauk­set tai tie­dus­te­lut:
teatteri.info@gmail.com
045 1500 512
045 1209 437

Lipun­myyn­ti alkaa por­til­la tun­tia ennen näytöstä.

Pirt­ti­kos­ken kesä­teat­te­ri sijait­see enti­sen pirt­ti­kos­ken kou­lun ton­til­la. Kat­so­mo 1000 paik­kai­nen. Pirt­ti­kos­kel­la on kesä­teat­te­ria näy­tel­ty ylei­sön ilok­si jo yli 30 vuotta.