Mäntyharju, Koirakiven kesäteatteri 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

KAKSI PUUTA -musiikkikomedia

Koirakiven Kesäteatteri 2024 - Kaksi Puuta -musiikkikomedia
Liput

Ennak­koon 24 /13 € (5-12v)
Por­til­ta 26 /15 €

Ryh­mä­li­put ennak­koon ja por­til­ta 22 €/hlö (20 hlö mini­mi).
Pyö­rä­tuo­li­pai­kat lunas­tet­ta­vis­sa ennak­koon koh­das­ta nume­roi­mat­to­mat paikat.

Lippu- ja ryhmävaraukset

Liput voi vara­ta 0407180176 tai info@koirakivi.net ja lunas­taa portilta.

Ryh­mä­li­put voit vali­ta ja ostaa ver­kos­ta tai vara­ta: Koi­ra­ki­ven Nuo­ri­so­seu­ral­le info@koirakivi.net, p. 040 7180176

Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ris­sa Juha Tapion tun­ne­tut hit­ti­kap­pa­leet, kun Kak­si puu­ta -musiik­ki­ko­me­dia ker­too haus­kan ja vähän romant­ti­sen tari­nan jäy­häs­tä lää­nin nuo­hoo­jas­ta ja hänen tai­tei­li­ja­naa­pu­ris­taan. Esi­tyk­ses­sä kuul­laan pari­sen kym­men­tä Juha Tapion kappaletta.

Kak­si puu­ta -näy­tel­mä on Osku Val­veen ja Otto Kaner­van kynäs­tä syn­ty­nyt suo­sio­ta niit­tä­nyt kome­dia, jos­sa ripaus pai­kal­li­sia maus­tei­ta alu­een tapah­tu­mis­ta ja hen­ki­löis­tä. Esi­tyk­sen ohjauk­ses­ta vas­taa Auli Esko­la ja musii­kin takaa Kul­man Kun­dit –livebän­di.