Mäntyharju, Koirakiven kesäteatteri 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KATRI HELENA –musiikkinäytelmä

Liput

Liput ennak­koon netis­tä
• Aikuis­ten net­ti­lip­pu: 24 € /hlö
• Las­ten net­ti­lip­pu: 13 € /hlö (5-12 v.)

Lippu- ja ryhmävaraukset

Liput por­til­ta
• Aikui­set 26/15 €
• Lap­set 15 €

Ryh­mä­lip­pu: 22 € /hlö (ryh­män koko 20 hlö, sis. 1 vapaa­lip­pu)
Tie­dus­te­lut ja ryh­mä­va­rauk­set: info@koirakivi.net, 040 7180176 tai 040 5820338

Vara­ta liput voit 040 7180176 tai info@koirakivi.net ja lunas­ta­mal­la portilta.

Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ris­sa näh­dään 30. kesä­kuu­ta alkaen Kat­ri Hele­na –musiik­ki­näy­tel­mä. Käsi­kir­joi­tus on Ilpo Tuo­ma­ri­lan, sovi­tus Juk­ka Kei­no­sen ja ohjaus Auli Esko­lan.

Elä­män­ker­ral­li­nen musiik­ki­näy­tel­mä ker­too iskel­mä­tai­vaan täh­des­tä, mei­dän sini­val­koi­ses­ta äänes­tä, Kat­ri Hele­nas­ta. Hän on ollut mei­dän tun­tei­den tulk­ki vuo­si­kym­men­ten ajan. Kesän näy­tel­mä avaa­kin Kat­ri Hele­nan mat­kaa sota-ajan olois­ta tähän päi­vään, menes­tyk­sen tuo­maan nos­tee­seen kuin hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män menetyksiin.

Koi­ra­ki­ven Nuo­ri­so­seu­ran oma kesä­teat­te­ri on val­loit­ta­nut kat­so­jien sydä­met useil­la musiik­ki­näy­tel­mil­lä. Kesän 2023 esi­tyk­sen Kat­ri Hele­na roo­liin nousee pie­nen Kat­rin lisäk­si kak­si Kat­ri Hele­na –roo­lia, nuo­rem­paa esit­tää Ida Rae­kor­pi sekä van­hem­paa Kat­ri Hele­naa Nii­na Kont­ti­nen.

Teat­te­ri esi­tyk­sen ohjaa­ja Auli Esko­la toi­vot­taa kaik­ki kat­so­maan Suo­men sini­val­koi­sen äänen kap­pa­leil­la sii­vi­tet­tyä musiik­ki­näy­tel­mää. Kul­man Kun­dit – bän­di takaa musii­kin laa­dun ja äänen­tois­ton joka esi­tyk­ses­sä.  Ohjaa­ja ker­too, miten Kat­ri Hele­na on iskel­mä­lau­la­ja­na tun­net­tu tans­si­la­vo­jen ja viih­de­kon­sert­tien lisäk­si teh­nyt uraa musi­kaa­li- ja ope­ret­tie­siin­ty­jä­nä. Hän on ollut muka­na Dan­ny –kier­tu­eel­la ja edus­ta­nut maa­tam­me kah­des­ti Euro­vii­suis­sa. Monien rakas­ta­ma artis­ti on kul­ke­nut elä­mäs­säm­me jo usean suku­pol­ven ajan tun­tei­dem­me tulk­ki­na, tans­siin pyö­rit­tä­jä­nä ja elä­män het­kien tun­nel­man­luo­ja­na. Kap­pa­leet Puhe­lin­lan­gat lau­laa, Let­kis, Kat­son sineen tai­vaan, Anna mul­le täh­ti­tai­vas, Ei kau­niin­paa, Mun sydä­me­ni tän­ne jää ja usei­ta mui­ta kuul­laan kesän hui­keas­sa kesäteatteriesityksessä.

ESITYKSET 2023

Ensi-ilta pe 30.6. klo 18
la 1.7. klo 15
su 2.7. klo 15
ti 4.7. klo 18
ke 5.7. klo 18
to 6.7. klo 18
pe 7.7. klo 18
la 8.8. klo 15
su 9.7. klo 15
ti 11.7. klo 18
ke 12.7. klo 18
to 13.7. klo 18
pe 14.7. klo 18
la 15.7. klo 15