Mäntyharju, Mäntyharjun Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

RUSETTEJA VANHASTA MUISTISTA

Mäntyharjun kesäteatteri 2024
Liput

Liput netis­tä:
Aikui­set 22€  /  Lap­set (7-12v.) 10€

Liput por­til­ta:
Aikui­set 25€  /  Lap­set (7-12v.) 12€  /(lapset 0-6v. ilmaiseksi)

Ryh­mä­va­rauk­set
040 777 9868

Nyky­ai­kaan sijoit­tu­va läm­min­hen­ki­nen kan­san­ko­me­dia ”Ruset­te­ja van­has­ta muis­tis­ta” on humo­ris­ti­sil­la hen­ki­lö­hah­moil­la ryy­di­tet­ty näy­tel­mä pik­ku­ky­län tapah­tu­mis­ta. Kai­ken kes­kiös­sä on Fan­ny, joka ei suos­tu muut­ta­maan uuteen pal­ve­lu­ta­loon. Hänen mök­kin­sä on jo vuo­krat­tu eteen­päin kesä­lo­maa viet­tä­väl­le dek­ka­ris­til­le. Eikä kun­nan­joh­dol­la tai­da olla puh­tai­ta jau­ho­ja pus­sis­sa.
Rak­kaus sen monis­sa muo­dois­saan saa kylä­läi­set, loma­vie­raat ja Fan­nyn teke­mään täs­tä kesäs­tä ainut­laa­tui­sen. Ja haus­kan.

Maa­lais­ko­me­dia
Käsi­kir­joi­tus Mar­ko Lai­hi­nen
Ohjaus Sami Sivonen