Mäntyharju, Mäntyharjun Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

RIKAS, RAKAS, KÖYHÄ, VARAS

Liput

Liput netis­tä:
Aikui­set 23€  /  Lap­set (7-12v.) 10€

Liput por­til­ta:
Aikui­set 25€  /  Lap­set (7-12v.) 12€  /(lapset 0-6v. ilmaiseksi)

Ryh­mä­va­rauk­set
040 777 9868

Esitykset

la 1.7. klo 14
su 2.7. klo 14
ma 3.7. klo 19
ti 4.7. klo 19
ke 5.7. klo 19
to 6.7. klo 19
pe 7.7. klo 19
la 8.7. klo 14
su 9.7. klo 14
ma 10.7. klo 19
ti 11.7. klo 19
ke 12.7. klo 19
to 13.7. klo 19
pe 14.7. klo 19
la 15.7. klo 14

Raikasta tulkintaa sekä rutkasti huumoria, ja vähän jännitystäkin luvassa Mäntyharjun kesäteatterissa heinäkuussa!

Män­ty­har­jun kesä­teat­te­rin kesän 2023 näy­tel­mä käsit­te­lee kome­dian kei­noin ahneut­ta ja rikas­tu­mi­sen hou­ku­tus­ta. Ahneu­den lisäk­si tee­moi­hin mah­tu­vat mei­dän kaik­kien peri­syn­nit, kuten kateus, ylpeys ja himo.
Näi­den pahei­den vas­ta­pai­nok­si tämä hul­va­ton kome­dia tar­jo­aa myös läm­pöä, ystä­vyyt­tä ja vas­tuun­tun­toa, unoh­ta­mat­ta rak­kau­den tee­maa. Eero ja Ulla Schro­de­ruk­sen näy­tel­mä ei jätä ketään kyl­mäk­si, ja kat­so­ja voi näh­dä hen­ki­lö­hah­mo­jen kari­ka­tyy­reis­sä pal­jon omaa itse­ään niin hyväs­sä kuin pahassa.

Käsi­kir­joit­ta­ja : Eero Schro­de­rus
Ohjaus: Sami Sivo­nen
Dra­ma­ti­soin­ti: Ulla Schroderus