Mäntyharju, Mäntyharjun Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

TURVETTA JA TIMANTTEJA

LIPUT

Liput netis­tä:
Aikui­set 23€ / Lap­set 10€

Liput por­til­ta:
Aikui­set 25€ / Lap­set 12€

Ryh­mä­va­rauk­set
040 777 9868

Tur­vet­ta ja timant­te­ja on maa­lais­ko­me­dia. Kuus­nie­men kun­nan elä­mää. Auto­kor­jaa­mo­y­rit­tä­jä Tur­pei­nen on onnek­kai­den sat­tu­mien kaut­ta menes­tyk­sen­sä huipulla.

Kun­nan aiem­mat joh­to­hah­mot, Hak­ka­rai­nen ja Kiis­ki virit­te­le­vät taas uusia bis­nek­siä. Eikä aivan kaik­ki toi­min­ta taas­kaan oikein tah­do kes­tää päi­vän­va­loa. Apu­na hää­rii jopa kave­rus­ten tah­to­mat­ta jäl­leen yli-inno­kas enti­nen hau­tu­ri Kyl­mä­leh­to. Myös kant­to­ri Pii­pa­ri­sel­la on omia uusia unel­mia ja salaisuus.

Rai­kas­ta tul­kin­taa sekä rut­kas­ti huu­mo­ria ja vähän jän­ni­tys­tä­kin luvas­sa Män­ty­har­jun Pap­pi­lan­par­ven kesä­teat­te­ris­sa 2022.