Mikkelin Teatteri | Naisvuori -näyttämö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

BADDINGRAULI ELÄÄ!

Liput

Liput 34€ / 30€
Opis­ke­li­jat 22€
Ryh­mät 28€/hlö (väh. 20 hlöä)

Vaikuttava musiikkinäytelmä suomalaisen rockin legendasta!

Mik­ke­lin Teat­te­rin kesä­teat­te­ris­sa sukel­le­taan kesäl­lä 2023 Rau­li Bad­ding Somer­joen kieh­to­vaan elä­män­ta­ri­naan, kun musiik­ki­näy­tel­mä Bad­ding – Rau­li elää! näh­dään Nais­vuo­ri-näyt­tä­möl­lä. Läpi­mur­to­kap­pa­le Fii­la­ten ja höy­lä­ten nos­ti Bad­din­gin suur­suo­sioon 1973. Pari vuot­ta myö­hem­min jul­kais­tiin var­mas­ti Bad­din­gin tun­ne­tuin bii­si Para­tii­si, joka nousee soit­to­lis­toil­le yhä uudel­leen vie­lä tänä­kin päi­vä­nä. Lisäk­si hänet muis­te­taan iki­vih­reis­tä kap­pa­leis­taan Ikku­naprin­ses­sa, Täh­det täh­det ja Pil­vet kar­kaa, niin minäkin.

Esiin­ty­mis­pel­ko ja suo­sion tuo­mat pai­neet var­jos­ti­vat kui­ten­kin nuo­ren, lah­jak­kaan ja her­kän tai­tei­li­jan elä­mää, joka päät­tyi hänen olles­sa vas­ta 39-vuotias.

Bad­din­giä esit­tää Kar­lo Haa­piai­nen. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään Aapo Ora­nen, Aija Pah­ka­la, Anu Pale­vaa­ra sekä Tomi Turunen.

Livebän­din tah­dit­ta­man ja musii­kin­täy­tei­sen näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut Otto Kaner­va. Ohjauk­ses­ta vas­taa pit­kän teat­te­ri- ja tele­vi­siou­ran teh­nyt lau­la­ja, näyt­te­li­jä ja ohjaa­ja Anu Hälvä.