fbpx

Ristiina, Ristiinan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

SUKLAASYDÄN

Rai­kas musi­kaa­li ja vie kat­so­jan iha­nien 60-luvun sävel­ten myö­tä kepei­siin kesätunnelmiin!

Suklaa­sy­dän on Otto Kaner­van ja Osku Val­veen ihas­tut­ta­va herk­ku­pa­la sinul­le joka kai­paat kor­via hive­le­viä säve­liä ja aitoa kesä­teat­te­rin tun­nel­maa; rak­kaut­ta, huu­mo­ria ja tie­tys­ti kau­nii­ta daa­me­ja ja komei­ta herroja!

Laval­la näh­dään mm. upeat Anu Tai­va­lant­ti, Anni Suu­ta­ri ja Essi Hent­to­nen ja lois­ta­va Suklaa­sy­dän orkes­te­ri; Arto Kive­käs, Juho Puik­ko­nen ja Art­tu Kivekäs!

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään isot ja pie­net teat­te­rin ystävät!

Uudet esi­ty­sa­jat päi­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man pian!

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Lipun­myyn­nin puhe­lin (p.040 5312568) pal­ve­lee arki­sin klo 14-17 ja la-su klo 10-13.

Ryh­mät ja tie­dus­te­lut: p.040 5312568 tai tanja.puustinen@hotmail.com

Väliai­ka kah­vi­tuk­sen varaus ryh­mil­le: p.040 5312568 tai tanja.puustinen@hotmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ristiinankesateatteri.fi