Ristiina, Ristiinan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

MAAILMAN PIHAMAAT

LIPUT

20 €
Las­ten­lip­pu 7-12v 10 €

ESI­TYK­SET

3.-21.7.2022

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Lipun­myyn­nin puhe­lin (p.040 5312568) pal­ve­lee arki­sin klo 14-17 ja la-su klo 10-13.

Ryh­mät ja tie­dus­te­lut: 

p.040 5312568 tai tanja.puustinen@hotmail.com

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään isot ja pie­net teat­te­rin ystävät!

Maa­il­man piha­maat näh­dään Ris­tii­nan kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022.

Ohjaus Tar­ja Pyhä­huh­ta, käsikirj.Tanja Puus­ti­nen-Kil­ju­nen, musiik­ki Arto Kivekäs,ääniteknikko Juha Tans­ka­nen sekä koreo­gra­fi Mim­mi Rantala.

Tari­na ker­too Sii­ris­tä, joka palaa vuo­sien jäl­keen koti­ky­lään­sä lap­suu­den ystä­vän­sä Anna-Lee­nan häi­hin. Muis­tot lap­suu­des­ta, koti­ky­lä, sen pel­lot ja met­sät pysäyt­tä­vät Sii­rin miet­ti­mään elä­mää. Oli­vat­ko nuo­ren nai­sen unel­mat olleet tavoit­te­le­mi­sen arvoi­sia vai oli­si­ko onni sit­ten­kin tääl­lä? Maa­il­man piha­maat on teos, joka mars­sit­taa laval­le 19 mitä her­kin­tä ja her­kul­li­sin­ta roo­li­hah­moa iloi­neen ja surui­neen. Elä­män makui­nen tarina!