Ristiina, Ristiinan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

ELIAS, RAKASTETTUNI

Ele­tään vuot­ta 1993. Eliak­sen rakas­tet­tu Syl­vi viet­tää van­huu­den päi­vi­ään van­hain­ko­dis­sa osit­tain demen­tia har­hois­sa. Kun Syl­vin lap­sen­lap­si Anna alkaa kysel­lä mum­mol­ta mys­ti­ses­tä soti­las­ku­vas­ta mum­mon huo­neen sei­näl­lä, alkaa mum­mon puheis­sa nivou­tua niin sel­keä kuva kah­des­ta rakas­ta­vai­ses­ta että Anna alkaa taju­ta ettei kaik­ki voi olla har­haa”.

Koe vuo­si­sa­dan rak­kaus­ta­ri­na!

Tosi­ta­pah­tu­miin perus­tu­va tari­na juva­lai­ses­ta Elias Sii­ta­ris­ta, joka kato­si jat­ko­so­das­sa 4.7.1944.

Teki­jät:
Käsi­kir­joi­tus: Tan­ja Puus­ti­nen-Kil­ju­nen
Ohjaus: Kös­si Kan­to
Musiik­ki: Arto Kive­käs
Äänitekniikka/Erikoistehosteet: Kim­mo Maa­ra­nen

Koreo­gra­fi: Mer­ja Kuis­ma

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lipun­myyn­nin puhe­lin (p.040 5312568) pal­ve­lee arki­sin klo 14-17 ja la-su klo 10-13.

Ryh­mät ja tie­dus­te­lut: p.040 5312568 tai tanja.puustinen@hotmail.com

Väliai­ka kah­vi­tuk­sen varaus ryh­mil­le: p.040 5312568 tai tanja.puustinen@hotmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.ristiinankesateatteri.fi/