Iisalmi, Koljonvirta Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Mooseksen perintö

Koljonvirta teatteri 2024
Liput

29€ / 25€

Esitykset

Esi­tyk­set 6.7-10.8.24 
ke, to, pe klo 19.00
la, su klo 15.00

Osta liput ennak­koon tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ros­ta: 0600 11616  (1,78€/min + pvm).

Ryh­mä­myyn­ti:
ryhmat@turpatalli.fi
Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ro:
010 8431660

Ratkiriemukasta ja mainiota maalaiskomediaa Koljonvirta Teatterissa

Kol­jon­vir­ta Teat­te­ris­sa näh­dään kesäl­lä Maa­lais­ko­me­diat­ri­lo­gian toi­nen osa, joka on jat­koa vii­me vuon­na näh­dyl­le hul­vat­to­mal­le kome­dial­le -Vain muu­ta­man hui­ja­rin tähden.

Moo­sek­sen perin­nös­sä pala­taan jäl­leen idyl­li­seen Kuus­nie­men kylään, jos­sa vie­tet­tiin rau­hai­saa kesäil­taa ja arkea, vaan ei enää. Luvas­sa on taat­tua maa­lais­huu­mo­ria. Vää­ri­nym­mär­ryk­siä, menoa ja mels­ket­tä, sekä Pii­pa­ri­sen hai­ta­rin soittoa.

Vei­ja­ri­kak­sik­ko Hak­ka­rai­sel­la ja ex-kun­nan­joh­ta­ja Kiis­kel­lä on ydin­jät­teen ver­ran räjäh­dys­herk­kää suun­ni­tel­maa Kuus­nie­men tule­vai­suu­del­le. Tur­pei­nen löy­tää vin­til­tä Moo­sek­sen van­han kas­sa­kaa­pin, joka suo­ras­taan hin­kuu räjäh­tei­tä. Ja kun Dir.Kant Pii­pa­ri­sen uruil­le astuu kesä­kant­to­ri Hel­lä, niin lihan­hi­mo voit­taa kovan­kin janon ja Kant­to­ri Pii­pa­ri­sen pää pos­sah­taa ilman räjäh­tei­tä. Samaan aikaan Urmaan­kal­liol­ta löy­tyy kal­lio­maa­lauk­sia, joten Seu­ra­kun­ta sekä Museo­vi­ras­to on myös heti pot­tia jaka­mas­sa. Kun kat­ti­laan lait­taa kau­han­sa myös kylän nai­set Tuu­lia, Vir­pi ja Suvi Poh­to, niin alkaa sop­pa olla valmis.

Kuka vie pidem­män kor­ren täs­sä kil­pa­juok­sus­sa aikaa vastaan?

Entä kuka hei­lut­taa nui­jaa kun­nan­val­tuus­ton kokouksessa?

Ja kuka nyt yli­pää­tään hei­lut­taa kenen­kin nui­jaa? Vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta yllä­pi­tää vii­me kesän lah­ja­kas jouk­ko Kol­jon­vir­ral­ta tut­tu­ja näyt­te­li­jöi­tä muu­ta­mal­la lisä­vah­vis­tuk­sel­la sekä katet­tu katsomo!

Esi­tyk­sen kes­to n. 2h (sis. väliajan)

Teat­te­ril­la on väliai­ka­tar­joi­lu ja mah­dol­li­suus tila­ta tar­joi­lu­ja etu­kä­teen (Yhteys­hen­ki­lö ei vie­lä tiedossa)

Yhtey­de­no­tot:
Kat­ri Apell/Tuottaja Tur­pa­tal­li 040 5161088
Tii­na Karhu/Tuottaja Kol­jon­vir­ta Teat­te­ri 045 6398058
Ismo Apell/ Teat­te­rin joh­ta­ja 0400 669184

Face­book: @rauhalahtiteatteri
Ins­ta­gram: @rauhalahtiteatteri