fbpx

Iisalmi, Koljonvirta Teatteri

Ohjelmisto 2022:

POLIISIN POIKA

Kol­jon­vir­ta Teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022 traa­gi­sen koo­mi­nen draama

POLII­SIN POIKA

 Jari Ter­vo-Tapio Pii­rai­nen-Kai Lehtinen 

2022 Kol­jon­vir­ta Teat­te­rin ”Polii­sin poi­ka” on vii­me kesän ”sii­vo­ton jut­tu” näy­tel­män luon­tai­nen jat­ko-osa. Se on Kai Leh­ti­sen revans­si 25 vuo­den takai­ses­ta legen­daa­ri­ses­ta Tapio Pii­rai­sen tele­vi­sio­elo­ku­va­tal­tioin­nis­ta. Sil­loin TV 1 koti­kat­so­mos­sa oli yli mil­joo­na rökä­le­huu­mo­rin ystä­vää. Näy­tel­mäs­sä tul­laan näke­mään vauh­dik­kai­ta nais­ten-, mies­ten- sekä autojenkaatoja.

Näy­tel­män ohjaa ja dra­ma­ti­soi Jari Ter­von Polii­sin poi­ka- romaa­nin sekä Tapio Pii­rai­sen saman­ni­mi­sen elo­ku­van poh­jal­ta Kai Leh­ti­nen. Apu­lai­soh­jauk­ses­ta ja tuo­tan­nos­ta vas­taa Ismo Apell / Kol­jon­vir­ta­teat­te­ri / Tur­pa­tal­li Oy. Näy­tel­mä toteu­te­taan tut­tuun tapaan Kol­jon­vir­ta­teat­te­rin takuu­var­man näyt­te­li­jä­jou­kon voi­min. Lisäk­si laval­la näh­dään jouk­ko suo­men etu­ri­vin ammat­ti­näyt­te­li­jöi­tä. Pää­roo­leis­sa myös alku­pe­räi­ses­tä TV-elo­ku­vas­ta tutut Kai Leh­ti­nen (Tram­pas) sekä Ari-Kyös­ti Sep­po (Lep­su). Lisäk­si Roo­leis­sa näh­dään mm. Jamp­pa Kää­riäi­nen, Mer­ja Lei­no­nen ja Hen­ry Hanikka.

ESI­TYK­SET:

Ensi ilta to 7.7.2022 klo 19

Esi­tyk­set ajal­la 9.7. - 13.8.2022
ke-pe klo 19
la-su klo 15

tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ros­ta: 0600 11616 (Puhe­lin­pal­ve­lun hin­ta on 1,78 € / min +pvm.)

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ryhmat@turpatalli.fi
tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ro: 010- 8431660, avoin­na ma-la 11-18

(Puhe­lin­pal­ve­lun hin­ta on lan­ka­pu­he­lin­ver­kos­ta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min ja mat­ka­pu­he­lin­ver­kos­ta 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min)

Kesä­teat­te­rin osoite:
Oulun­tie 37
74120 Iisalmi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.koljonvirtateatteri.fi