Iisalmi, Koljonvirta Teatteri

Ohjelmisto 2019:

PÖLHÖLÄ

Vuon­na 1981 ensi-iltan­sa elo­ku­va­teat­te­reis­sa saa­nut klas­sik­ko­ko­me­dia ”Pöl­hö­lä” saa uuden ver­sion­sa Iisal­mes­sa kesäl­lä 2019. ”Spe­de” Pert­ti Pas­a­sen työ­ryh­mi­neen kir­joit­ta­ma ”Pöl­hö­lä” oli aikan­sa kat­so­tuin Suo­mi­ko­me­dia elo­ku­vis­sa ja tele­vi­sios­sa.

Täs­tä suo­ma­lai­sen tele­vi­sion elo­ku­vaklas­si­kos­ta ei tiet­tä­väs­ti vie­lä tähän päi­vään men­nes­sä teh­ty teat­te­ri­ver­sio­ta. Lava­ver­sios­sa tul­laan näke­mään ja kuu­le­maan alku­pe­räi­sen elo­ku­van hivah­tei­ta, sil­lä muka­na näy­tel­män teos­sa ovat elo­ku­van idea­kak­sik­ko Aake Kal­lia­la ja Heik­ki Kin­nu­nen. Rat­ki­rie­mu­kas kome­dia herää näyt­tä­möl­lä eloon Kol­jon­vir­ta teat­te­rin tut­tu­jen ja lah­jak­kai­den kas­vo­jen esit­tä­mä­nä. Palaa siis ensi kesä­nä kans­sam­me huu­mo­rin alku­läh­teil­le!

Teki­jät: Spe­de, Ismo Apell, Ant­ti Heik­ki­nen

Liput:

www.lipputoimisto.fi
Yksit­täi­set liput puh. 0600 10 300
Ryh­mä­myyn­ti puh. 06 822 9800

Esi­tyk­set 14.6. - 3.8.2019

Ensi-ilta viik­ko
14.6. klo 19
15.6. ei näy­tös­tä
16.6. klo 15

Juhan­nus­tau­ko 17.-30.6.

Loput näy­tök­set
3.7.-3.8.
ke-pe klo 19
la-su klo 15

Yhteys­tie­dot ja tie­dus­te­lut:

Tuo­tan­to; iidaliina.apell@hotmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.koljonvirta.fi