Kuopio, Rauhalahti Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KARAVAANARIT TULLOO!

Esitykset

Ensi-ilta 29.6. klo 19.00
Esi­tyk­set 1.7.-12.8.23
ti, ke, to klo 19
la, su klo 15

Osta liput ennak­koon tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ros­ta: 0600 11616  (1,78€/min + pvm).

Kara­vaa­na­rit on Ant­ti Heik­ki­sen ja Ismo Apel­lin kir­joit­ta­ma kome­dial­li­nen musiik­ki­näy­tel­mä, joka ker­too vei­keäs­tä juhan­nusyös­tä kara­vaa­na­ria­lu­eel­la. Näy­tel­mä sai alun perin ensi-iltan­sa Kol­jon­vir­ta Teat­te­ris­sa 2016, jol­loin sii­tä tuli Iisal­men Man­sik­ka­nie­men juh­la­ken­tän kaik­kien aiko­jen menes­tyk­sek­käin näy­tel­mä. Sen jäl­keen sitä on esi­tet­ty useis­sa eri teat­te­reis­sa ja se on rik­ko­nut kat­so­jaen­nä­tyk­siä järjestelmällisesti.

Nyt kesäl­lä 2023 Rau­ha­lah­ti Teat­te­ris­sa näh­tä­väs­sä, Ismo Apel­lin ohjaa­mas­sa, remix-ver­sios­sa Heik­ki­nen ja Apell pis­tä­vät lisää pök­köä pesään. Entis­tä­kin nau­ret­ta­vam­pi, kos­ket­ta­vam­pi ja vauh­dik­kaam­pi ver­sio saa ensi-iltan­sa 29.6.2023.

Roo­leis­sa tul­laan näke­mään ensim­mäi­sen ver­sion kirk­kaim­mat täh­det: Maa­rit Pous­saKati Ris­sa­nen sekä Jamp­pa Kää­riäi­nen ryy­di­tet­ty­nä uusil­la täh­dil­lä: Saka­ri Kuos­ma­nenPau­lii­na Huk­ka­nenMik­ko Paa­na­nenIlk­ka Pent­tiArt­tu Berg sekä Tar­ja Lip­po­nen.

Näyt­te­li­jä ensamblen lisäk­si laval­la näem­me jo kan­san suo­si­kik­si nous­seen Rau­ha­lah­ti Teat­te­rin orkes­te­rin. Elmii­na Apel­lin joh­dol­la bän­dis­sä soit­taa Jose Haa­tai­nenLau­ri Vuol­tee­na­ho sekä Eetu Pen­na­nen.

Kara­vaa­na­rit -tari­na ker­too yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nas­ta, Raus­kis­ta ja Elvis­tä, jot­ka asu­vat kes­kel­lä ei mitään. Ele­tään 80-luvun lop­pua, kun Jane Fon­dan jump­pa­vi­deot, pit­kät taka­tu­kat ja beta-videot teki­vät jo vah­vaa las­ku­aan. Pääs­täk­seen maa­ta­lou­den syvim­mäs­tä ahdin­gos­ta he kek­si­vät aloit­taa raha­sam­mok­si haa­veil­lun maa­ti­la­mat­kai­lu­yri­tyk­sen, Cam­ping Dal­lak­sen. Juhan­nuk­sen viet­toon saa­puu kak­si hyvin eri­lais­ta kara­vaa­na­ri­jouk­koa, jot­ka sekoit­tu­vat juhan­nusyö­nä sanan­mu­kai­ses­ti kes­ke­nään, joten haus­koil­ta sekä haa­voit­ta­vil­ta yhteen­tör­mäyk­sil­tä ja sat­tu­mil­ta ei voi­da vält­tyä. Pelä­tään kuo­le­maa ja teh­dään parasta.

RYH­MÄT:
ryhmat@turpatalli.fi
tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ro: 010 8431660 (ma-la klo 11-18)
(Puhe­lin­pal­ve­lun hin­ta on lan­ka­pu­he­lin­ver­kos­ta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min ja mat­ka­pu­he­lin­ver­kos­ta 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min)