Kuopio, Rauhalahti Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

ROCK´N ROLLATORS

tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ros­ta: 0600 11616 (Puhe­lin­pal­ve­lun hin­ta on 1,78 € / min +pvm.)

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ryhmat@turpatalli.fi
tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ro: 010- 8431660, avoin­na ma-la 11-18

(Puhe­lin­pal­ve­lun hin­ta on lan­ka­pu­he­lin­ver­kos­ta 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min ja mat­ka­pu­he­lin­ver­kos­ta 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min)

Rau­ha­lah­ti Teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022 ROCK´N ROLLATORS

Toni Wahl­ström-Ismo Apell
Music Powe­red by Slee­py Sleepers

Rat­ki­rie­mu­kas mut­ta kos­ket­ta­va tari­na perus­tuu tosi­ta­pah­tu­miin, joi­den kes­ki­pis­tees­sä on yksi­tyi­nen van­hain­ko­ti Vir­keä ja sen asuk­kaat. Arjen menon ja juhan­nus­vii­kon­lo­pun suun­nit­te­lu saa yllät­tä­vän kään­teen, kun sel­vi­ää, että van­hain­ko­ti on ehkä ajau­tu­mas­sa pörs­siyh­tiön ham­pai­siin ja jou­tuu talou­del­lis­ten leik­kaus­ten koh­teek­si. Kun kame­lin sel­kä nap­sah­taa tämä Hopei­nen jouk­ko nousee van­hain­ko­ti­ka­pi­naan. He kar­kaa­vat hoi­to­las­ta ja val­taa­vat vie­lä ker­ran legen­daa­ri­sen Lapin­lah­den Hon­ka­har­jun, joka on heil­le savo­lai­sen rokin ja pun­kin mekka.

Tämä uuden koti­mai­sen musiik­ki­ko­me­dian kan­tae­si­tyk­sen ovat kir­joit­ta­neet yhteis­työs­sä Toni Wahl­ström & Ismo Apell. Usei­den menes­tys­musi­kaa­lien Wahl­ström myös ohjaa näytelmän.

Pää­roo­leis­sa näh­dään hui­kea kak­sik­ko: Saka­ri Kuos­ma­nen ja Tui­ja Piep­po­nen. Laval­le nousee kah­dek­san hen­ki­nen rock-bän­di joka takaa aidot Slee­py Slee­pers kiksit.