Kuopio, Rauhalahti Teatteri

Ohjelmisto 2019:

VUONNA 85” KUOPIO-REMIX

Tam­pe­reen Työ­väen Teat­te­rin menes­tys­musi­kaa­li Vuon­na 85 kerä­si aikoi­naan lähes 300 000 kat­so­jaa, ja kesäl­lä 2019 se ran­tau­tuu Kuo­pioon.
Tari­na vie Kuo­pion kesään 1985, ja ker­too Tur­mio­lan Tom­mis­ta, joka sat­tu­mal­ta rakas­tuu Karo­lii­naan.

Lokaa­tiot ja yksi­tyis­koh­dat siir­re­tään Tam­pe­reel­ta savoon sovel­tu­vak­si, esi­mer­kik­si Loko­mos­ta tulee Savon Sel­lu ja Tap­pa­ra vaih­tuu KUP­Siin. Musi­kaa­lin hen­ki­lö­hah­mot ja tapah­tu­mat nouse­vat suo­raan suo­mi­rock-iko­nien - Juicen, Eppu­jen ja Pope­dan - kap­pa­leis­ta. Laval­la näh­dään tun­net­tu suo­ma­lai­nen näyt­te­li­jä ja muusik­ko Saka­ri Kuos­ma­nen, Hala­va­tun Pap­po­jen enti­nen keu­la­hah­mo Jamp­pa Kää­riäi­nen, sekä nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan monin­ker­tai­nen Euroo­pan mes­ta­ri Juho “Här­män Häjy” Haa­po­ja. Hei­dän lisäk­seen laval­le nousee mui­ta­kin menes­ty­nei­tä muusi­koi­ta ja teat­te­rin har­ras­ta­jia­kin.

Vuon­na 85 tulee ole­maan mit­ta­va, mau­ton ja mah­ti­pon­ti­nen. Taka­tu­kil­ta ja hihat­to­mil­ta pai­doil­ta ei sääs­ty­tä!

 

Käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Syr­jä, Riku Suo­kas
Dra­ma­ti­soin­ti: Ismo Apell, Ant­ti Heik­ki­nen
Ohjaus: Ismo Apell

Tun­net­tu kak­sik­ko Ismo Apell ja Ant­ti Heik­ki­nen ovat monien kesä­teat­te­ri­me­nes­tys­ten taka­na: Kol­jon­vir­ta Teat­te­rin Tun­te­ma­ton Soti­las kesäl­lä 2017 (yli 18 000 kat­so­jaa) ja Rau­ha­lah­ti Teat­te­rin PERT­TI - Spe­den näköi­nen kome­dia kesäl­lä 2017 (yli 12 500 kat­so­jaa).

 

NÄY­TÖS­KAUSI 27.6.-10.8.2019

Ensi-ilta vii­kol­la:

Tors­tai­na 27.6. klo 19 ENSI-ILTA
Per­jan­tai­na 28.6. EI näy­tös­tä
Lau­an­tai­na 29.6. klo 15
Sun­nun­tai­na 30.6. klo 15

Muu näy­tös­kausi 2.7.-10.8.2019:

TI-TO klo 19
LA-SU klo 15
(ma ja pe ei näy­tök­siä)

Lisä­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Liput 33/31€

http://www.lipputoimisto.fi/
Yksit­täi­set liput puh. 0600 10 300
Ryh­mä­myyn­ti puh. 06 822 9800

Tic­ket­mas­te­rin myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.rauhalahtiteatteri.fi/