Kuopio, Rauhalahti Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Karavaanarit 2 - Riders of the lost humor

Rauhalahti teatteri 2024
Liput

37€ / 34€

Esitykset

Ensi-ilta 27.6.24 klo 19.00
Esi­tyk­set 29.6-10.8.24
ti, ke, to klo 19.00
la, su klo 15.00

Osta liput ennak­koon tai Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ros­ta: 0600 11616  (1,78€/min + pvm).

Ryh­mä­myyn­ti:
ryhmat@turpatalli.fi
Tike­tin pal­ve­lu­nu­me­ro:
010 8431660

Ismo Apel­lin ja Hal­va­tun Pap­po­jen Jamp­pa Kää­riäi­sen kir­joit­ta­ma Kara­vaa­na­rit 2 on jo ympä­ri Suo­men mul­ti­me­nes­tyk­seen nous­seen Kara­vaa­na­rit -musiik­ki­näy­tel­män hul­va­ton jat­ko-osa. Vuo­si­kym­men ja lei­rin­tä­alue on vaih­tu­nut ja nyt ele­tään 90-luvun lop­pua, het­keä juu­ri ennen suur­ta lamaa. On juhan­nusaat­to ja yön aika­na kol­me paris­kun­taa sekoit­tu­vat taas jäl­leen sanan­mu­kai­ses­ti keskenään.

Lei­rin­tä­alu­een omis­ta­ja Reis­ka on kyl­läs­ty­nyt työ­hön­sä ja eri­tyi­ses­ti kaik­kiin asiak­kai­siin­sa. Kyt­tää­vien kausi­paik­ka­lais­ten lisäk­si hänen olo­aan ei hel­po­ta angs­ti­nen tytär, alu­eel­le änkey­ty­vä ver­kos­to­mark­ki­noin­ti napa­kymp­pi­pa­ris­kun­ta ja vii­mei­sen juhan­nus keik­kan­sa heit­tä­vä Suo­men vah­vin mies ame­rik­ka­lai­sen mana­ge­rin­sa joh­dol­la. Kara­vaa­na­ri kako­fo­nia on val­mis, kun ensim­mäi­ses­tä osas­ta tutuk­si tul­lut hui­ja­ri Elme­ri ja hänen sis­kon­sa Unel­ma saa­pu­vat pus­ka­park­kiin cam­ping alu­een reu­nal­le kep­po­set mie­les­sään. Kenen vie­res­tä Elme­ri herää juhan­nusyös­tä tääl­lä kertaa.

Hul­vat­to­mas­sa musiik­ki­ko­me­dias­sa esiin­tyy Jamp­pa Kää­riäi­sen lisäk­si mm. suo­raan Ame­ri­kas­ta paluun teke­vä vuo­den 2004 Euro­vii­su edus­ta­ja ja Voice of Fin­land kil­pai­li­ja Gary Revel Jr., Ari-Kyös­ti Sep­po, Kati Ris­sa­nen, Mik­ko Paa­na­nen, Elmii­na Apell, Mik­ko Lai­ti­nen sekä Vuon­na 85-musi­kaa­lis­ta tut­tu, Euroo­pan mes­ta­ri nyrk­kei­li­jä Juho Haapoja.

Musii­kis­ta vas­taa jo tutuk­si tul­lut Rau­ha­lah­ti House band joh­ta­ja­naan Lau­ri Vuolteenaho.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2h (sis. väliajan)

Väliai­ka­tar­joi­luis­ta vas­taa tänä­kin vuon­na Hur­ry Oy Yhtey­de­no­tot ja ennak­ko­ky­se­lyt: events@hurry.fi

Lisä­tie­dot:

Yhtey­de­no­tot: Kat­ri Apell/Tuottaja 040 5161088
Ismo Apell/ Teat­te­rin joh­ta­ja 0400 669184

Face­book: @rauhalahtiteatteri
Ins­ta­gram: @rauhalahtiteatteri