fbpx

Kuopio, Rauhalahti Teatteri

Ohjelmisto 2020:

DANNY SHOW

Valitettavasti kesän 2020 esitykset on jouduttu perumaan.
Kesän 2021 produktioista ilmoitamme myöhemmin!

Dan­nyn muis­tiin­pa­no vuo­del­ta 1965: ”Dan­ny Show on viih­deoh­jel­ma, joka vie ylei­sön­sä musii­kin mie­len­kiin­toi­seen maa­il­maan teat­te­rin omai­sin kei­noin. Se on hyvin lavas­tet­tu, puvus­tet­tu, käsi­kir­joi­tet­tu ja ajoi­tet­tu rock musiik­ki teat­te­ri. Kiin­nos­ta­vin­ta on se, kun esiin­ty­jä irrot­taa sie­lun­sa laval­le niin, että kat­so­ja näkee täs­sä ole­van tosi kysy­myk­ses­sä.” Täs­tä on tänä kesä­nä kysymys.

Rau­ha­lah­ti teat­te­rin show-musi­kaa­lis­sa käy­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa alku­pe­räi­siä ja uniik­ke­ja Dan­ny Show esiin­ty­mi­sa­sus­tei­ta, lavas­tei­ta ja tehos­tei­ta vuo­sil­ta 1966-1976. Näy­tel­mä sisäl­tää aikai­sem­min jul­kai­se­mat­to­mia autent­ti­sia kai­ta­fil­mi, video ja c-kaset­ti tal­len­tei­ta kier­tue-elä­mäs­tä. Pro­ji­soin­nit, valot ja tulie­fek­tit yhdis­tet­ty­nä Kuo­pion Sir­kuk­sen ilma-akro­ba­tia osuuk­siin anta­vat viit­tei­tä sii­tä, mitä meno Iso D tuo­tan­nois­sa oli hur­jim­mil­laan. Muka­na käsi­kir­joi­tuk­sen luo­mi­ses­sa on ollut Dan­ny Shown taus­ta­vai­kut­ta­jia, mm. DJ Nite ja Saka­ri Kuosmanen.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.rauhalahtiteatteri.fi