Kuopio, Kesäteatteri Tammenranta

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Rakkautta Ryytimaalla

Kesäteatteri Tammenranta 2024
Liput

20 € Aikui­set
18 € Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja ryh­mät (ryh­mä vähin­tään 10 hlöä)
10 € Lap­set (7-12 v.)

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Veh­mas­mäes­sä, n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katettu.

Toi­min­nas­ta vas­taa:
Veh­mas­mäen nuo­ri­so­seu­ra ry
Kur­ki­mäen­tie 12, 70870 Hil­tu­lan­lah­ti
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com

Kesän 2024 näytelmä on Rakkautta Ryytimaalla

Mark­ku Hyvö­sen kir­joit­ta­ma hul­va­ton kome­dia, jon­ka kes­ki­pis­tees­sä seu­ra­taan Ryy­ti­maan per­het­tä. Maa­il­ma kul­kee eteen­päin, riip­pu­mat­ta jak­sa­vat­ko kaik­ki samas­sa tah­dis­sa. Digiai­ka koet­te­lee, pank­kien uudet käy­tän­nöt rasit­ta­vat, lap­set tuli­si saa­tel­la maa­il­maan ja ihan vaan hul­lut naa­pu­rit sekoit­ta­vat pak­kaa. Nyt kun koro­nas­ta pääs­tiin niin on kai­ken maa­il­man digi­vi­rus­ten aika koe­tel­la pien­tä ihmis­tä. Mut­ta mah­tuu­han tähän seka­vaan maa­il­maan vie­lä rak­kaut­ta­kin, se tulee aina niin yllät­tä­väs­tä suunnasta.

Nopea­tem­poi­nen ja vaih­tei­kas näy­tel­mä maa­il­man hulluudesta.

Näy­tel­män käsi­kir­joi­tus ja teki­jä­noi­keus Mark­ku Hyvö­nen, ohjaus Juk­ka Koleh­mai­nen. Näy­tel­män tuot­taa Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Ter­ve­tu­loa Kesä­teat­te­ri Tammenrantaan!