Kuopio, Kesäteatteri Tammenranta

Ohjelmisto kesällä 2019:

AMERIKAN ANTTI

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia ja iki­muis­toi­sia teat­te­rie­lä­myk­siä luon­non­kau­niis­sa ja idyl­li­ses­sä maa­lais­mai­se­mas­sa. Kesäl­lä 2019 Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta esit­tää haus­kan kome­dian - Ame­ri­kan Ant­ti.

Ame­ri­kan rik­kain suo­ma­lai­nen Andy Jar­vi tulee vie­rai­lul­le Suo­meen. Mui­ta­kin vie­rai­ta täy­si­hoi­to­la saa, mut­ta hie­man vaa­ti­mat­to­mam­pia. Täs­tä käyn­nis­tyy tapah­tu­ma­ket­ju, jos­ta ei puu­tu suu­ria tun­tei­ta, eikä lop­pu­tu­los ole kenen­kään arvat­ta­vis­sa.

Ame­ri­kan Ant­ti on Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­ma kome­dia, jon­ka ohjaa Las­se Aho. Puvus­tuk­ses­ta vas­taa Kir­si Robert­son. Näy­tel­män tuot­taa Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra.

Lip­pu­jen hin­nat

Aikui­set 19€
Lap­set 5€
Elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat 15€
Ryh­mät 15€ (vähin­tään 20 hlö:ä)

Esi­ty­sa­jat:

su 7.7. klo 14 (ensi-ilta)
ke 10.7. klo 19
su 14.7. klo 14
ti 16.7. klo 19
ke 17.7. klo 19
su 21.7. klo 14
ti 23.7. klo 19
ke 24.7. klo 19
su 28.7. klo 14

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry: p. 044 362 3565
kesateatteritammenranta@gmail.com

Voit vara­ta väliai­ka­kah­vi­tuk­set ryh­mäl­le­si etu­kä­teen: kahvi/tee 2€/hlö, mehu 1€/hlö, kah­vi­lei­pä 2€/hlö. Huom! Esi­tys­ten yhtey­des­sä kesä­teat­te­riar­pa­jai­set!

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta sijait­see Veh­mas­mäes­sä (os. Lil­jan­tie) n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katet­tu.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.tammenranta.fi