fbpx

Siilinjärvi, Siilinjärven Teatteri

Ohjelmisto 2021:

KAIKKI OIKEIN

Sii­lin­jär­ven Teat­te­rin vuo­den 2021 kesä­teat­te­ri­näy­tel­mä on Anna-Lee­na Här­kö­sen romaa­niin poh­jau­tu­va Kaik­ki oikein. Sii­lin­jär­ven Teat­te­ri käyt­tää esi­tyk­ses­sään Heik­ki Paa­vi­lai­sen dra­ma­ti­soin­tia ja näy­tel­män ohjaa Jan­ne Puustinen.

Näy­tel­mää esi­te­tään Män­ty­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2021!

Tar­kem­mat esi­tys­päi­vät jul­kais­taan mah­dol­li­sim­man pian!

Yhteys­tie­dot
siilinteatteri@wippies.fi

Kesäi­sin esi­tyk­siä pide­tään luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Sii­lin­jär­vel­lä Män­ty­ran­nas­sa, joka löy­tyy Sii­lin­lah­den uima­ran­nan ja Saha­ran ken­tän vie­res­tä, Sii­lin­lah­den kou­lun ala­puo­lel­ta. Teat­te­ris­sa on katet­tu katsomo.

Män­ty­ran­nan kesä­teat­te­rin osoi­te on Joki­suun­tie 14, 71800 Siilinjärvi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.siilinjarventeatteri.fi