Siilinjärvi, Siilinjärven Teatteri

Ohjelmisto 2019:

MIELENSÄPAHOITTAJA

Sii­lin­jär­ven teat­te­rin kesän 2019 näy­tel­mä­va­lin­ta on Tuo­mas Kyrön teks­tiin poh­jau­tu­va Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja.

Ohjaus: Jan­ne Puus­ti­nen
Dra­ma­ti­soin­ti: Ant­ti Heik­ki­nen

Kau­niin Sii­lin­lah­den ran­nal­la Män­ty­ran­nan kate­tus­sa kesä­teat­te­ris­sa
näy­tök­siä on yhteen­sä 19 ker­taa seu­raa­vas­ti:

ke 3.7. klo 19.00
to 4.7. klo 19.00
su 7.7. klo 15.00 ja 19.00
ke 10.7. klo 15.00 ja 19.00
su 21.7. klo 15.00 ja 19.00
ke 24.7. klo 15.00 ja 19.00
to 25.7. klo 19.00
su 28.7. klo 19.00
ke 31.7. klo 19.00
to 1.8. klo 19.00
su 4.8. klo 15.00 ja 19.00
ke 7.8. klo 19.00
to 8.8. klo 19.00
su 11.8. klo 19.00

Lip­pu­hin­nat:
18e
15e opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set
15e ryh­mät väh. 20hlö
5e lap­set (7-12v)
Puh. 046 9219 378 (klo 11-17)

Yhteys­tie­dot
siilinteatteri@wippies.fi

Kesäi­sin esi­tyk­siä pide­tään luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Sii­lin­jär­vel­lä Män­ty­ran­nas­sa, joka löy­tyy Sii­lin­lah­den uima­ran­nan ja Saha­ran ken­tän vie­res­tä, Sii­lin­lah­den kou­lun ala­puo­lel­ta. Teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo.

Män­ty­ran­nan kesä­teat­te­rin osoi­te on Joki­suun­tie 14, 71800 Sii­lin­jär­vi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.siilinjarventeatteri.fi