fbpx

Siilinjärvi, Siilinjärven Teatteri

Ohjelmisto 2021:

KAIKKI OIKEIN

Anna-Lee­na Här­kö­sen
KAIK­KI OIKEIN
Dra­ma­ti­soin­ti: Heik­ki Paa­vi­lai­nen
Ohjaus: Jan­ne Puustinen

On taval­li­nen alkusyk­syn päi­vä elo­kuus­sa 2019, kun Veik­kaus tie­dot­taa, että Suo­meen on osu­nut käsit­tä­mät­tö­män suu­ri Euro­jack­pot-voit­to. Taa­ja­mas­sa Sii­lin­lah­den ran­nal­la, pie­nen oma­ko­ti­ta­lon olo­huo­neen kulu­neel­la nah­ka­soh­val­la kuit­tia käsis­sään pite­le­vät Eevi ja Kari Put­to­nen, jot­ka eivät ole uskoa sen kum­mem­min sil­mi­ään kuin korviaankaan.

Että­kö miljonäärejä?

Kaik­ki oikein on hyker­ryt­tä­vä teat­te­rie­si­tys ihan taval­li­ses­ta paris­kun­nas­ta, joi­den elä­män mil­joo­na­pot­ti mul­lis­taa. Anna-Lee­na Här­kö­sen vuon­na 2014 jul­kais­tuun
suo­sik­ki­ro­maa­niin poh­jau­tu­va näy­tel­mä käsit­te­lee oival­ta­val­la taval­la suur­ta suo­ma­lais­ta lot­tou­nel­maa ja sen seu­rauk­sia. Van­ha vii­saus tie­tää, ettei raha tuo onnea, mut­ta makoi­sal­ta moni sen tuo­ma muu­tos sil­ti mais­tuu – aina­kin aluksi.

Esi­tyk­sen Sii­lin­jär­ven teat­te­ril­le ohjaa Jan­ne Puus­ti­nen, jon­ka aiem­pia ohjauk­sia
Män­ty­ran­nas­sa ovat olleet kesien 2018 ja 2019 Sim­paut­ta­ja ja Mielensäpahoittaja.

Esi­tyk­set kesäl­lä 2021:

pe 18.6. 19.00 ensi-ilta
la 19.6. 19.00
su 20.6. 15.00
ke 23.6. 15.00
to 24.6. 19.00
ke 30.6. 19.00
to 1.7. 19.00
pe 2.7. 19.00
su 4.7. 15.00
su 11.7. 19.00
ke 14.7. 19.00
to 15.7. 15.00
pe 16.7. 19.00
su 18.7. 19.00
ke 21.7. 19.00
to 22.7. 15.00
pe 23.7. 19.00
su 25.7. 15.00

Varauk­set ja ryhmämyynti:

lipunmyynti@siilinjarventeatteri.fi / Puh. 046 921 9378

Lip­pu­jen hin­nat 2021:

Perus­lip­pu: 20€
Opis­ke­li­ja, elä­ke­läi­nen, työ­tön: 15 €
Ryh­mät: (väh. 20 hlö) 15 €

Yhteys­tie­dot

lipunmyynti@siilinjarventeatteri.fi

Kesäi­sin esi­tyk­siä pide­tään luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Sii­lin­jär­vel­lä Män­ty­ran­nas­sa, joka löy­tyy Sii­lin­lah­den uima­ran­nan ja Saha­ran ken­tän vie­res­tä, Sii­lin­lah­den kou­lun ala­puo­lel­ta. Teat­te­ris­sa on katet­tu katsomo.

Män­ty­ran­nan kesä­teat­te­rin osoi­te on Joki­suun­tie 14, 71800 Siilinjärvi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.siilinjarventeatteri.fi