Kiuruvesi, Kesäteatteri Eerola

Ohjelmisto 2020:

ELÄMÄ JANOTTAA

Kesäl­lä 2020 Tapio Lii­no­jan ja Mik­ko Kivi­sen käsi­kir­joit­ta­ma sekä Mar­ja Han­nu­lan ohjaa­ma Elä­mä janot­taa -musiik­ki­ko­me­dian. 

Näy­tel­mäs­sä  ele­tään 1980 -luvun lop­pua, jos­sa kau­pun­ki­lais­poi­ka Mor­gan lähe­te­tään kesä­töi­hin maa­seu­dul­le. Tari­nas­sa näh­dään aina­kin kylän isoin pohat­ta Johans­son, tämän kau­nis tytär Aino, kylän mopo­ryh­mä Hur­jat, hul­vat­to­mat orto­dok­si­mun­kit sekä koe­taan sel­viy­tyä  kylä­juh­las­ta, salai­suuk­sis­ta ja rak­kauk­sis­ta. 

Musiik­ki­ko­me­dia sopii kai­ke­ni­käi­sil­le kesä­teat­te­rin ystä­vil­le ja sii­nä nau­res­kel­laan sekä kau­pun­ki­lai­sil­le että maa­lai­sil­le ja huu­mo­ri on her­vo­ton­ta, sil­lä näy­tel­mä sisäl­tää 

Lapin­lah­den Lin­tu­jen musiik­kia sekä  ottei­ta nii­den sket­seis­tä. Näin haus­kan näy­tel­män tah­dis­sa jak­saa teat­te­ri­har­ras­ta­ja hei­lua koko kesä­teat­te­ri­kau­den ajan aina kesä­kuun lopus­ta elo­kuul­le asti.

Kir­joit­ta­nut: Mik­ko Kivi­nen ja Tapio Lii­no­ja
Musiik­ki: Lapin­lah­den lin­nut
Ohjaus: Mar­ja “Mal­la” Han­nu­la

Paik­ka: Kesä­teat­te­ri Eero­la, Kuo­re­vir­ran­ka­tu 14
Liput: 18 / 20 e ja 6.- 16 v  10 e
Ryh­mä­li­put 16 e, mini­mi 10 hen­ki­löä

Varauk­set: 050 3542023
seija.teatteri@gmail.com
Smar­tun ja Tyky sete­lit, sekä e-pas­si käy mak­su­vä­li­nee­nä

Liput  myös R-kios­kil­ta, Kiu­ru­ka­tu 2, tai:

Kes­to: n 2 tun­tia, sisäl­tää  välia­jan
Ensi-ilta: to 25.6 klo 19

Esi­ty­sa­jat:

to 25.6 klo 19 Ensi-ilta
su 28.6 klo 13
ke 1.7 klo 19
to 2.7 klo 19
su 5.7 klo 13
ke 8.7 klo 19
to 9.7 klo 19
su 12.7 klo 13
ti 14.7 klo 19 Iskel­mä­viik­ko 
to 16.7 klo 13.30 
su 19.7 klo 14.30 Iskel­mä­viik­ko lop­puu
ke 22.7 klo 19
su 26.7 klo 13
ke 29.7 klo 19
ke 5.8 klo 19
su 9.8 klo 13

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.maalaiskaupunginteatteri.fi