fbpx

Kiuruvesi, Kesäteatteri Eerola

Ohjelmisto 2022:

TUKKIJOELLA

Tänä kesä­nä Kiu­ru­ve­den kesä­teat­te­ri Eero­la tar­jo­aa kävi­jöil­leen koko per­heen läm­min­hen­ki­sen ja vauh­dik­kaan kome­dian Tukkijoella.

Teu­vo Pak­ka­lan käsi­kir­joit­ta­ma ja Satu Huk­ka­sen ohjaa­ma Tuk­ki­joel­la vie kat­so­jan sadan vuo­den takai­seen tun­nel­maan. Riva­koi­den tuk­ki­poi­kien saa­pu­mi­nen pie­nel­le kyläl­le on toi­sil­le odo­tet­tu kesän merk­ki, toi­sil­le har­mai­ta hiuk­sia aiheut­ta­va ja omia suun­ni­tel­mia sot­ke­va tapahtuma.

Tuk­ki­joel­la toi­nen tois­taan seu­raa­vat vää­rin­kä­si­tyk­set, ennak­ko­luu­lot sekä kie­roi­lu ja oman edun tavoit­te­lu saa­vat lopul­ta syr­jäy­tyä hyväk­syn­nän, aut­ta­mi­sen, kau­as­kan­tois­ten rat­kai­su­jen -ja tie­ten­kin rak­kau­den, tieltä.

Oskar Meri­kan­non tut­tu­jen säve­lien ja mm.Karl Gus­taf Lar­so­nin sanoi­tus­ten ajan­koh­tai­suus ja toi­veik­kuus iskee tähän­kin päivään; 

Ja tul­ko­hon hal­lat ja har­mit ja muut, elo huo­le­ton meil­lä on nau­rus­sa suut. Ja kirk­kaa­na päi­vä ja ilta”. 

(Kos­ki­ku­van valo­ku­vaus, valo­ku­vaa­ja Vil­le Heikkinen)

ESI­TYK­SET:

ke 6.7. klo 19 ensi-ilta
su 10.7 klo 13
ti 12.7 klo 19
to 14.7 klo 13.30
su 17.7 klo 14.30
ke 20.7 klo 19
la 23.7 klo 13
su 24.7 klo 13
ke 27.7 klo 19
su 31.7 klo 13
ke 3.8 klo 19
la 6.8 klo 13
su 7.8 klo 13

LIPUT:

18 / 20 e ja 6.- 16 v  10 e
Ryh­mä­li­put 16 e, mini­mi 10 henkilöä

Varauk­set: 050 3542023
seija.teatteri@gmail.com
Smar­tun ja Tyky sete­lit, sekä e-pas­si käy maksuvälineenä

Paik­ka: Kesä­teat­te­ri Eero­la, Kuo­re­vir­ran­ka­tu 14

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.maalaiskaupunginteatteri.fi