Kuopio, Syvänniemi Teatteri Hermanni

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Huomisen So-Te -keskus

Liput
  • Aikui­set 18 €
  • Lap­set 8 € (12 vuot­ta ja alle)
  • Ryh­mä­lip­pu 16 € (16 hlö ja yli)
  • Avus­tet­ta­va ja avus­ta­ja = 1 lippu
Huomisen So-Te -keskus on Marja Airan kirjoittama ajankohtainen ja hauska koko perheen laulunäytelmä

Miten Rai­mo ja muut asiak­kaat sel­viy­ty­vät Huo­mi­sen So-Te kes­kuk­ses­sa? Entä miten käy aulae­män­tä Auli­kin? Kor­vaa­ko tek­no­lo­gia ja auto­ma­tiik­ka ihmi­sen ja inhimillisyyden?

Ajan­koh­tai­nen lau­lu­näy­tel­mä tar­jo­aa mie­li­ku­vi­tuk­sel­la ja huu­mo­ril­la höys­te­tyn elä­myk­sen­tu­le­vai­suu­den So-Te:sta. Muka­na on yhteen­sä pari­kym­men­tä näyt­te­li­jää; uusia ja kon­ka­rei­ta sekä iha­na lapsinäyttelijämme.

Esitykset

ke 28.6. klo 19
su 2.7. klo 16
ti 4.7. klo 19
ke 5.7. klo 19
su 9.7. klo 16
ti 11.7. klo 19
ke 12.7. klo 19
su 16.7. klo 16
ti 18.7. klo 19
ke 19.7. klo 19
su 23.7. klo 16
ti 25.7. klo 19
ke 26.7. klo 19
su 30.7. klo 16

Lisätiedot ja kyselyt

Pyö­rä­tuo­li­pai­kat ja ryh­mä­li­put tulee vara­ta suo­raan teat­te­ril­ta.
Myös muut lip­pu­va­rauk­set voi vara­ta suo­raan teat­te­ril­ta puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.
044 270 8827 (ei teks­ti­vies­te­jä) tai info@teatterihermanni.fi