Kuopio (Syvänniemi), Teatteri Hermanni

Ohjelmisto 2019:

KIILTOKUVIA JA KORVIKETTA

Kiil­to­ku­via ja kor­vi­ket­ta on läm­min­hen­ki­nen lau­lu­näy­tel­mä, joka ker­too savo­lai­sen kylän tari­nan tal­vel­la 1939-1940. Ilma­pii­rin kiris­ty­mi­nen ja sodan syt­ty­mi­nen aiheut­ti­vat tuol­loin kylä­läi­sis­sä huol­ta tule­vas­ta.
Tapah­tu­mia seu­rat­tiin tark­kaan samal­la kun oltiin huo­lis­saan kylän mies­ten sel­viä­mi­ses­tä rin­ta­mal­la. Kuka onkaan tuo sala­pe­räi­nen mies, joka ilmes­tyy kyläl­le?

Tekij­jät: 

Käsi­kir­joi­tus: Ris­to Piri­nen
Ohjaus: Sari Sil­ta­vuo­ri
Sävel­lys: Jan­ne Nyys­sö­nen

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set 26.6. - 27.7.2019, tar­kem­mat ajat ja varaus­ti­lan­ne tääl­lä!

Aikui­set 16 €
Lap­set 7 €
Rymät 14 € / hen­ki­lö (vähin­tään 16 hen­ki­löä)

Soi­ta ja varaa liput hyvis­sä ajoin ennak­ko­myyn­nis­tä!

Yhteys­tie­dot:

teatteri.hermanni@gmail.com ja puh. 044-270 8827

Pos­ti­tie 32, 71570 Syvän­nie­mi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.teatterihermanni.fi