Ilomantsi, Teatteri Möhkö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Ainoo auttamassa

LIPUT

15 € Aikui­set
12 € Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, opis­ke­li­jat
10 € Ryh­mät (min. 16 hlö), lap­set (4–15 v)
0 € Sota­ve­te­raa­nit, alle 4-vuo­ti­aat, hen­ki­lö­koh­tai­set avus­ta­jat ja ryh­mien kuljettajat

LIPPUVARAUKSET

Lisä­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set säh­kö­pos­til­la info@teatterimohko.fi.

Mei­dät löy­tää myös Face­boo­kis­ta sekä Ins­ta­gra­mis­ta käyt­tä­jä­ni­mel­lä Teat­te­ri Möhkö.

Kesällä 2023 Teatteri Möhkö esittää vauhdikkaan näytelmän ”Ainoo auttamassa”.

Van­haan kar­ta­noon muut­taa kol­mi­hen­ki­nen per­he, ja he alka­vat remon­toi­da raken­nuk­sia kylä­läis­ten avus­tuk­sel­la. Vauh­dil­ta ja vaa­ral­li­sil­ta tilan­teil­ta ei väl­ty­tä ja kai­ken lisäk­si per­heen tytär löy­tää itsel­leen uuden omi­tui­sen ystävän.

Näh­tä­väk­si jää, kuin­ka remon­tin oikein käy…

Käsi­kir­joi­tus: Ella Ero­nen, Mika Ero­nen ja Pau­li­na Tiai­nen
Ohjaus: Lau­ra Kaljunen

Esitykset

La 1.7. klo 17 ensi-ilta
Su 2.7. klo 14
Ma 3.7. klo 19
La 8.7. klo 14
Su 9.7. klo 16 ruuk­ki­päi­vä
Ma 10.7. klo 19
La 22.7. klo 14
Su 23.7. klo 14
Ma 24.7. klo 19
Pe 28.7. klo 22 yönäy­tös
La 29.7. klo 22 yönäy­tös
Ma 31.7. klo 19