Liperi, Ristin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

EI MEIDÄN MAIJA

Kesäl­lä 2019 Ris­tin kesä­teat­te­ri esit­tää kan­tae­si­tyk­se­nä Heik­ki Luo­man ja Hei­di Muta­sen kome­dian Ei mei­dän Mai­ja!

Mai­jan 60-vuo­tis syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si Miit­ta sis­ko jär­jes­tää yllä­tys­juh­lat. Yllä­tys­juh­lien lisäk­si Mai­ja on saa­nut yllä­tys­lah­jak­si työ­pail­taan pot­kut. Ensi jär­ky­tyk­sen jäl­keen sis­kon per­he ideoi Mai­jal­le len­nok­kaas­ti uut­ta ohjel­maa. Mai­ja ei saa suun­vuo­roa, kun suku­lai­set kiis­te­le­vät kes­ke­nään mitä Mai­jan voi­si teh­dä tai mitä ei voi! Lisäk­si suvun jär­ky­tyk­sek­si Mai­ja on vähän vahin­gos­sa vuo­kran­nut puo­let talos­ta yksi­näi­sel­le mie­hel­le. Suku on kau­huis­saan. Täs­tä alkaa vään­tö mitä mei­dän Mai­jan on sove­lias­ta teh­dä omal­la elä­mäl­lään.

Näy­tel­mä käsit­te­lee suku­lais­ten suh­tei­ta, elä­män valin­to­ja ja mah­dol­li­suuk­sia omien unel­mien toteut­ta­mi­seen.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta su 30.6.2019 klo 13.00
Näy­tök­set 2.7.-28.7.2019
ti ja to klo 19.00 ja su klo 13 ja 19

Liput: 17€ aikui­set, 16€ elä­ke­läi­set. opis­ke­li­jat, lap­set 8 € ja ryh­mät 14 ja 13€, ryh­mil­le lin­ja-auton­kul­jet­ta­ja ja mat­kan­joh­ta­ja ilmai­sek­si.

Liput S-etu­kor­til­la - 2 € (15€ aikui­set, 14€ elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat, lap­set 6 €)

Mak­su­ta­pa kätei­nen

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Esi­tyk­set kate­tus­sa kat­so­mos­sa, sel­kä­no­jal­li­set pen­kit ja äänen­tois­to.  Sisä- wc ja väliai­ka­kah­vi­tus.

Esi­tyk­set Ris­tin kesä­teat­te­ril­la, Ris­tin­ky­län­tie 1, 83330 KAA­TA­MO, LIPE­RI.
Opas­teet val­ta­teil­tä 23 ja 9. Mat­kaa Joen­suus­ta 35 min, Var­kau­des­ta 1h 10 min

ristinteatteri@gmail.com
Puh. 040703 7478 tai 040 703 8447

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ristinkesäteatteri.fi