Liperi, Ristin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kesälempeä

Liput

Aikui­set 19 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 17 €,
Lap­set 8 €
Ryh­mät: 15 €/hlö vähin­tään 20 hlöä (mat­kan­joh­ta­ja ilmaiseksi)

Varaukset

Aikui­set 19 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 17 €,
Lap­set 8 €
Ryh­mät: 15 €/hlö vähin­tään 20 hlöä (mat­kan­joh­ta­ja ilmaiseksi)

Varauk­set: ristinteatteri@gmail.com
040 7037478

Ris­tin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään hul­va­ton musii­kil­li­nen kome­dia Kesä­lem­peä. Kome­dia ker­too rak­kau­des­ta, ihmis­suh­teis­ta ja mök­kie­lä­mäs­tä. Sen on käsi­kir­joit­ta­nut Tii­na Brän­na­re ja Eppu Nuo­tio. Näy­tel­män ohjaa Hei­di Mutanen.

Esitykset 2023

Ensi-ilta 4.7. klo 19.00

to 6.7. klo 19.00
su 9.7. klo 13.00
ti 11.7. klo 19.00
to 13.7. klo 19.00
su 16.7. klo 13.00
ti 18.7. klo 19.00
to 20.7. klo 19.00
su 23.7. klo 13.00
ti 25.7. klo 19.00
to 27.7. klo 19.00
su 30.7. klo 19.00
ti 1.8.klo 19.00
to 3.8.klo 19.00
su 6.8. klo 13.00

Ris­tin kesä­teat­te­ri, Ris­tin­ky­län­tie 1, 83330 Kaa­ta­mo
Opas­teet kan­ta­teil­tä 23 ja 9. Joen­suus­ta noin 35 min, Var­kau­des­ta 1 h 10 min

Katet­tu kat­so­mo! Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!