Liperi, Ristin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

VALELÄÄKÄRISSÄ

Näräs­tää­kö? Yskit­tää­kö? Kolot­taa­ko? Ei hätää! Vas­taan­ot­tom­me auke­aa hei­nä­kuus­sa!

Ris­tin kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2020 Vale­lää­kä­ris­sä, sai­raan haus­ka fars­si.

Käsi­kir­joi­tus: Ris­to Tuo­mi­nen
Ohjaus ja sovi­tus: Hei­di Muta­nen

Ensi-illan suun­ni­tel­tu ajan­koh­ta su 5.7 klo 13.00 -  esi­tys­ten lopul­li­sen koh­ta­lon tämän kesän osal­ta pää­täm­me maa­na­tai­na 15.6.2020.

Liput:

Liput: 17€ aikui­set, 16€ elä­ke­läi­set. opis­ke­li­jat, lap­set 8 € ja ryh­mät 14 ja 13€, ryh­mil­le lin­ja-auton­kul­jet­ta­ja ja mat­kan­joh­ta­ja ilmai­sek­si.

Liput S-etu­kor­til­la - 2 € (15€ aikui­set, 14€ elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat, lap­set 6 €)

Mak­su­ta­pa kätei­nen

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Esi­tyk­set kate­tus­sa kat­so­mos­sa, sel­kä­no­jal­li­set pen­kit ja äänen­tois­to.  Sisä- wc ja väliai­ka­kah­vi­tus.

Esi­tyk­set Ris­tin kesä­teat­te­ril­la, Ris­tin­ky­län­tie 1, 83330 KAA­TA­MO, LIPE­RI.
Opas­teet val­ta­teil­tä 23 ja 9. Mat­kaa Joen­suus­ta 35 min, Var­kau­des­ta 1h 10 min

ristinteatteri@gmail.com
Puh. 040703 7478 tai 040 703 8447

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ristinkesäteatteri.fi