Liperi, Roukalahden kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

LUOKKAKUVA

ROU­KA­LAH­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI TÄYT­TÄÄ 20 VUOT­TA!
Juh­lan kun­niak­si kan­tae­si­tys kesäl­lä 2019 - LUOK­KA­KU­VA

Luok­ka­ku­va on musii­kil­la höys­tet­ty rak­kaus­ta­ri­na Pau­la Por­kan ja hänen kym­me­nen­luok­ka­ka­ve­rin­sa elä­mäs­tä. Pau­la muut­taa pal­ve­lu­ta­loon. Koti­seu­dul­le yksi­näis­tä mais­te­ria vetää Van­ha Rak­kaus. Voi­ko se löy­tyä? Onko elä­mäl­lä muu­ta­kin tar­jot­ta­vaa kuin sel­kä­sä­ryt, pis­sa­vai­vat ja her­ne­pus­si­ki­sat? Sei­näl­le Pau­la ripus­taa kan­sa­kou­lun toi­sen luo­kan luok­ka­ku­van.

Kos­ka mei­tä käs­ke­tään mie­les­säm­me pitä­mään.” Kuva alkaa elä­mään! Ollaan kan­sa­kou­lun toi­sel­la luo­kal­la 1957. “Hän minun on jee jee.” Rau­ta­lan­ka ja Ilo­kal­lio sekoit­ta­vat vuon­na 1964 sydä­met. “Rakas­ta kär­si ja unhoi­ta.” Kes­ki-iän jäy­kis­tä­mi­nä tava­taan vuon­na 1999 Punai­sel­la kou­lul­la. Kun­nes 70-kymp­pi­set kave­ruk­set tapaa­vat taas punai­sel­la kou­lul­la vuon­na 2019. Mitä on ihmis­te­ne­lä­mäs­sä tapah­tu­nut? Löy­tää­kö Pau­la nuo­ruu­den rak­kau­ten­sa?

Luok­ka­ku­va nau­rat­taa ja nos­taa tun­tei­ta pin­taan. Olet sit­ten nuo­ri tai van­ha; olet rakas­tu­va, sure­va, iloit­se­va, koke­va ja tun­te­va ihmi­nen.

Käsi­kir­joi­tus TII­NA MARK­KA­NEN
Ohjaus KAI PAA­VI­LAI­NEN
Musiik­ki ARTO TARK­KO­NEN

ESI­TY­SA­JAT:

ENSI-ILTA Juhan­nus­sun­nun­tai­na 23.6. klo 13.00

Su 30.6. klo 13.00

Ke 3.7. klo 19.00
To 4.7. klo 19.00
Su 7.7. klo 13.00

Ke 10.7. klo 19.00
To 11.7. klo 19.00
Su 14.7. klo 13.00

Ke 17.7. klo 19.00
To 18.7. klo 19.00
Su 21.7. klo 13.00

Ke 24.7. klo 19.00
To 25.7. klo 19.00
Su 28.7. klo 13.00

Pe 9.8. klo 21.00 yönäy­tös
La 10.8. klo 21.00 yönäy­tös

LIPUT:

18 €/hlö
Elä­ke­läi­set ja työt­tö­mät 16 €/hlö
Ryh­mät 15 €/hlö (min. 25 hlöä)
Sotiem­me vete­raa­nit ja saat­ta­ja ilmai­sek­si.

Tie­dus­te­lut ja varauk­set

Puh. 040 939 0960
teatteri@roukalahti.fi
ja Care­licum pal­ve­lut.

Liput luu­kul­ta alkaen tun­ti ennen esi­tys­tä.

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­ri sijait­see Rou­ka­lah­den vireäs­sä maa­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­rin kun­nas­sa. Osoi­te Tut­jun­tie 88, 83150 Rou­ka­lah­ti.

Kate­tus­sa kat­so­mos­sa kup­pi­pen­kit ja äänen­tois­to. Kios­ki, kah­vio ja mak­ka­ra­ko­ju pal­ve­le­vat ennen esi­tys­tä sekä välia­jal­la. Sisä­ra­ken­nuk­ses­sa run­saas­ti istu­ma­ti­laa ja WC:t. Run­saas­ti pai­koi­tus­ti­laa ja lii­ken­tee­noh­jaus.

KESÄ­TEAT­TE­RIN KOTI­SI­VUT:
www.roukalahti.fi/kesateatteri