fbpx

Liperi, Roukalahden kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

MEIDÄN LUOKKA

ROU­KA­LAH­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI esit­tää kesäl­lä 2021 Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­man kan­tae­si­tyk­sen MEI­DÄN LUOK­KA. Se on itse­näi­nen jat­ko-osa tois­sa­ke­sän super­suo­si­tul­le LUOK­KA­KU­VAL­LE. Yhdek­sän luok­ka­ka­ve­ria on muut­ta­nut Kor­ven­ky­län senio­ri­ko­tiin.  Muis­tois­saan he seik­kai­le­vat nyky­het­kes­tä 50-luvun hiih­to­kil­pai­lui­hin, 70-luvul­ta vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen ja takaisin.

Kes­tää­kö ystä­vyys? Entä Pau­lan ja Mar­tin rak­kaus? Miten käy Ossin? Kuka voit­ti­kaan hiih­to­kil­pai­lut? Entä kuka on sala­pe­räi­nen Carmen?

MEI­DÄN LUOK­KA on musii­kil­la höys­tet­ty rak­kaus­ta­ri­na yhdek­sän luok­ka­ka­ve­rin elä­mäs­tä 50-luvul­ta tähän päi­vään. Se nau­rat­taa ja itket­tää. Olet sit­ten nuo­ri tai van­ha; olet rakas­tu­va, sure­va, iloit­se­va, koke­va ja tun­te­va. Ihan niin kuin MEI­DÄN LUO­KAN porukka!

Ensi-ilta sun­nun­tai­na 27.6.2021 Rou­ka­lah­den kesä­teat­te­ris­sa, Liperissä.

ESI­TY­SA­JAT:

Su 27.6. klo 13
Ke 30.6. klo 19
To 1.7. klo 19
Su 4.7. klo 13
Ke 7.7. klo 19
To 8.7. klo 19
Su 11.7. klo 13
Ke 14.7 klo 19
To 15.7. klo 19
Su 18.7 klo 13
Ke 21.7. klo 19
To 22.7. klo 19
Su 25.7. klo 13
Ke 28.7. klo 19
To 29.7. klo 19
Su 1.8. klo 13

LIPUT:

20 €/hlö
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät ja opis­ke­li­jat 18 €/hlö
Lap­set alle 15-vuo­ti­aat 12 €/hlö ja alle 7-vuo­ti­aat ilmai­sek­si
Ryh­mät 16 €/hlö (min. 25 hlöä)

PIDÄ KII­RET­TÄ - KEL­LO SOI!

Rou­ka­lah­den kesä­teat­te­ris­sa toi­mi­taan koro­na­vi­ruk­sen suh­teen niin THL:n kuin Avi:n ohjei­den mukaan ja jär­jes­te­tään kesä­teat­te­ri­ta­pah­tu­ma niin ter­veys­tur­val­li­ses­ti kuin se vaan on mah­dol­lis­ta. Seu­raam­me tilan­net­ta ja tie­do­tam­me teil­le mah­dol­li­sis­ta rajoi­tuk­sis­ta hyvis­sä ajoin..

TIE­DUS­TE­LUT JA VARAUKSET

Puh. 040 939 0960
teatteri@roukalahti.fi
ja Care­licum palvelut

Liput luu­kul­ta alkaen tun­ti ennen esitystä.

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­ri sijait­see Rou­ka­lah­den vireäs­sä maa­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­rin kun­nas­sa. Osoi­te Tut­jun­tie 88, 83150 Roukalahti.

SEU­RAA MEI­TÄ MYÖS FACEBOOKISSA:
www.facebook.com/RoukalahdenKesäteatteri

KESÄ­TEAT­TE­RIN KOTI­SI­VUT:
www.roukalahti.fi/kesateatteri