Liperi, Roukalahden Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Emmauksen tiellä

Roukalahden kesäteatteri 2024
Liput

Liput 20 € / hlö, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät ja opis­ke­li­jat 18 € / hlö, ryh­mät min 10 hlöä 16 € / hlö

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

Puh. 040 939 0960 (arki­sin klo 10-17 ja lau­an­tai­sin klo 10-15)
Säh­kö­pos­ti: teatteri@roukalahti.fi

Armotonta komediaa luvassa kesällä 2024

Oodi‘ otsa­loh­kol­le - ängen­nys äly­puo­lel­le: uuti­set rumas­ti ruok­kii, suih­kii suo­la­vet­tä - pel­koa, kau­hua, kama­luut­ta, kos­toa, vihaa, kava­luut­ta. Sii­hen sop­paan syl­ke­kääm­me, poh­ti­mi­nen pois­ta­kaam­me! Tah­dom­me antaa hel­po­tus­ta, iloa, rie­mua, remak­kuut­ta, haus­kuut­ta, hil­peyt­tä, hihi­tys­tä - tun­nin pari paloa, tun­teen tykitystä!!!

YHTEYSTIEDOT

Kesä­teat­te­ri sijait­see Rou­ka­lah­den vireäs­sä maa­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­rin kun­nas­sa. Osoi­te Tut­jun­tie 88, 83150 Roukalahti.