Liperi, Roukalahden kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

MEIDÄN LUOKKA

ROU­KA­LAH­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI ESIT­TÄÄ KESÄL­LÄ 2020
Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­man kan­tae­si­tyk­sen - MEI­DÄN LUOK­KA
Se on itse­näi­nen jat­ko-osa vii­me kesän kehu­tul­le ja super­suo­si­tul­le LUOK­KA­KU­VA näy­tel­mäl­le.

LUOK­KA­KU­VAS­TA tutut yhdek­sän luok­ka­ka­ve­ria seik­kai­le­vat MEI­DÄN LUO­KAS­SA nyky­het­kes­sä, 1950-luvul­la, 1970-luvul­la ja vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa.

Mikä on muut­tu­nut? Onko Pau­lan, Mar­tin ja Ossin kol­mio­draa­ma unoh­tu­nut?  Kes­tää­kö Pau­lan ja Mar­tin rak­kaus? Pysyy­kö Ossin kork­ki kiin­ni? Kuka on sala­pe­räi­nen Car­men? Entä Tais­to? Mik­si Eli­sen pos­ket punot­ta­vat? Kuka voit­ti­kaan hiih­to­kil­pai­lut?

Luok­ka­lai­set ovat muut­ta­neet Kor­ven­ky­län Senio­ri­ko­tiin. Siel­lä tans­si­taan, pela­taan kort­tia, sela­taan valo­ku­va-albu­me­ja; iloi­taan mut­ta ote­taan myös rajus­ti yhteen. Kes­tää­kö luok­ka­lais­ten ystä­vyys?

MEI­DÄN LUOK­KA on musii­kil­la höys­tet­ty rak­kaus­ta­ri­na yhdek­sän luok­ka­ka­ve­rin ja hei­dän ystä­vien­sä elä­mäs­tä. Se nau­rat­taa, kos­ket­taa, saat­taa itket­tää­kin. Olet sit­ten nuo­ri tai van­ha; olet rakas­tu­va, sure­va, iloit­se­va, koke­va ja tun­te­va ihmi­nen. Ihan niin kuin MEI­DÄN LUO­KAN poruk­ka!

Ensi-ilta sun­nun­tai­na 21.6.2020 klo 13 Rou­ka­lah­den kesä­teat­te­ris­sa.

ESI­TY­SA­JAT:

Su 21.6. klo 13.00
Su 28.6. klo 13.00
Ke 1.7. klo 19.00
To 2.7. klo 19.00
Su 5.7. klo 13.00
Ke 8.7. klo 19.00
To 9.7. klo 19.00
Su 12.7. klo 13.00
Ke 15.7. klo 19.00
To 16.7. klo 19.00
Su 19.7. klo 13.00
Ke 22.7. klo 19.00
To 23.7. klo 19.00
Su 26.7. klo 13.00
Ke 29.7. klo 19.00
To 30.7. klo 19.00
Su 2.8. klo 13.00

LIPUT:

20 €/hlö
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät ja opis­ke­li­jat 18 €/hlö
Lap­set alle 15-vuo­ti­aat 12 €/hlö ja alle 7-vuo­ti­aat ilmai­sek­si
Ryh­mät 16 €/hlö (min. 25 hlöä)
Sotiem­me vete­raa­nit ja saat­ta­ja ilmai­sek­si.

TIE­DUS­TE­LUT JA VARAUK­SET:

Puh. 040 939 0960
teatteri@roukalahti.fi
ja Care­licum pal­ve­lut.
Liput luu­kul­ta alkaen tun­ti ennen esi­tys­tä.

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­ri sijait­see Rou­ka­lah­den vireäs­sä maa­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­rin kun­nas­sa. Osoi­te: Tut­jun­tie 88, 83150 Rou­ka­lah­ti.

Kate­tus­sa kat­so­mos­sa kup­pi­pen­kit ja äänen­tois­to. Kios­ki, kah­vio ja mak­ka­ra­ko­ju pal­ve­le­vat ennen esi­tys­tä sekä välia­jal­la. Sisä­ra­ken­nuk­ses­sa run­saas­ti istu­ma­ti­laa ja WC:t. Run­saas­ti pai­koi­tus­ti­laa ja lii­ken­tee­noh­jaus.

KESÄ­TEAT­TE­RIN KOTI­SI­VUT:
www.roukalahti.fi/kesateatteri