fbpx

Joensuu, Utran Uusi Teatteri

Ohjelmisto 2022:

ISOJAKO

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan teat­te­rie­lä­myk­ses­tä Utran Uit­to­tu­van upe­aan jokimaisemaan! 

Kesäl­lä 2022 Joen­suus­sa nau­re­taan Iso­ja­ko musiik­ki­ko­me­dial­le. Mitä pal­jas­tuu tädin tes­ta­men­tis­ta, kuka perii timan­tin ja kenel­le menee möö­be­lit? Asi­aa sel­vit­tä­mään saa­puu suvun väs­syk­kä asia­na­ja­ja,  mut­ta rat­kai­suun tar­vi­taan myös etsi­vä. Luvas­sa rie­mu­kas kome­dia live-musii­kil­la höystettynä.

ROO­LEIS­SA Punt­ti Val­to­nen, Maria Lund, Ant­ti Heik­ki­nen, Pau­lii­na Huk­ka­nen, San­na Kemp­pai­nen, San­na Könö­nen ja Jose Martin

KÄSI­KIR­JOI­TUS Ant­ti Heik­ki­nen / OHJAUS Olli-Mat­ti Oino­nen / MUSIIK­KI  Ilja Teppo

BÄN­DI Pert­ti Fel­ler, Samp­sa Asi­kai­nen, Vil­le Kar­ja­lai­nen ja Tero Hyttinen

LIPUT:

29€/27€/15€ /  Esi­tys kestää n. 2 tun­tia väliaikoineen

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti varaa­maan pai­kat jo hyvis­sä ajoin - 2021 ja 2019 kesien näy­tök­set myy­tiin lop­puun nopeasti!

ESI­TYK­SET:

pe 1.7 klo 19 (ensi -ilta)

ma 4.7. klo 15
ti 5.7. klo 19
ke 6.7. klo 15 ja klo 19
to 7.7. klo 19
pe 8.7. klo 19

ma 11.7. klo 15
ti 12.7. klo 19
ke 13.7. klo 15 ja klo 19
to 14.7. klo 19
pe 15.7. klo 19

ma 18.7. klo 15 ja klo 19
ti 19.7. klo 19
ke 20.7. klo 15 ja klo 19
to 21.7. klo 19
pe 22.7. klo 19

ma 25.7. klo 15 ja klo 19
ti 26.7. klo 19 !LOP­PUUN­MYY­TY!
ke 27.7. klo 15 ja klo 19
to 28.7. klo 19
pe 29.7. klo 15

Muut tapah­tu­mat Uit­toa­ree­nal­la löy­tyy koot­tu­na tääl­tä
www.utranuittotupa.fi/meista/tapahtumat/

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat numeroimattomia.

Uit­toa­ree­na löy­tyy Utran Uit­to­tu­van piha­pii­ris­tä (Uit­to­pääl­li­kön­tie 2, 80170 Joensuu).

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.utranuittotupa.fi/utran-uusi-teat­te­ri/