Joensuu, Utran Uusi Teatteri

Ohjelmisto 2019:

Kesäl­lä 2019 Utran Uudes­sa Teat­te­ris­sa kan­tae­si­tyk­sen­sä saa Jaak­ko Tepon lau­lui­hin, tari­noi­hin ja hah­moi­hin perus­tu­va musiik­ki­ko­me­dia Topi eli:

TOIVO RYYNÄSEN ELÄMÄ JA TEOT

Kan­nat­taa hom­ma­ta tike­tit. Har­mit­taa, jos jiäp näke­mä­tä!
Kat­so lisää net­ti­si­vuil­tam­me utranuittotupa.fi/utran-uusi-teatteri/

Esi­tyk­sen kes­to 2 tun­tia, sisäl­täen välia­jan.

ESI­TY­SA­JAT:

Ensi-ilta 28.6 klo 19 *LOP­PUUN­MYY­TY*
ti 2.7 klo 19
ke 3.7 klo 15 *LOP­PUUN­MYY­TY* ja 19
to 4.7 klo 19
pe 5.7 klo 19

ti 9.7 klo 19
ke 10.7 klo 15 ja 19
to 11.7 klo 19

ti 16.7 klo 19
ke 17.7 klo 15 ja 19
to 18.7 klo 19
pe 19.7 klo 19

ti 23.7 klo 19
ke 24.7 klo 15 ja 19
to 25.7 klo 19
pe 26.7 klo 19

ti 30.7 klo 19
ke 31.7 klo 15 ja 19
to 1.8 klo 19
pe 2.8 klo 19
la 3.8 klo 15

ti 6.8 klo 19
ke 7.8 klo 15 ja 19
to 8.8 klo 19

Liput:
Liput esi­tyk­siin ostet­ta­vis­sa lip­pu­kau­pas­tam­me!
Ryh­mä­va­rauk­set p. 0500675162, myynti@utranuittotupa.fi

Näy­tök­sen yhtey­teen saa­ta­vis­sa myös Rui­kon­pe­rän pito­pöy­tä kun ruo­ka­va­rauk­sia on 30 hlö, välia­jat katam­me ennak­ko­ti­lauk­sis­sa val­miik­si pöy­tiin!

Roo­leis­sa:
Eija Vil­pas, Ant­ti Heik­ki­nen, Jan­ne Kin­nu­nen, Vil­ma Kin­nu­nen ja Arto Heik­ki­lä

Käsi­kir­joi­tus:
Ant­ti Heik­ki­nen ja Jaak­ko Tep­po

Ohjaa­ja:
Olli-Mat­ti Oino­nen

Musiik­ki:
Ilja Tep­po ja Vän­nin­mäen Vapaa­pa­lo­kun­nan Let­ku­mies­ten Orkes­te­ri

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat nume­roi­mat­to­mia.

Uit­toa­ree­na löy­tyy Utran Uit­to­tu­van piha­pii­ris­tä (Uit­to­pääl­li­kön­tie 2, 80170 Joen­suu).

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.utranuittotupa.fi/utran-uusi-teat­te­ri/