fbpx

Joensuu, Utran Uusi Teatteri

Ohjelmisto 2021:

ANOPPI - KESÄTEATTERI

Kesäl­lä 2021 tutus­tu­taan Ano­pin sie­lun­mai­se­maan poh­jois­kar­ja­lai­sel­la mök­ki­lo­mal­la!

Kii­reis­tä arkea Hel­sin­gis­sä elä­vä paris­kun­ta päät­tää viet­tää kesä­lo­man­sa mie­hen perin­tö­mö­kil­lä Tuu­po­vaa­ras­sa. Mut­ta kukas mukaan läh­tee­kään - no tie­tys­ti anop­pi. Täs­sä oivat läh­tö­koh­dat huu­mo­ria ja maa­lais­ro­man­tiik­kaa pur­sua­val­le tarinalle.

Tulee­ko mök­ki­lo­mas­ta stres­saa­va? Onko elo maal­la yhtä juh­laa? Salai­suu­det sel­viä­vät musiik­ki­ko­me­dias­sa jon­ka roo­leis­sa näh­dään Eija Vil­pas, Olli-Kal­le Hei­mo, Regi­na Lau­ni­vuo, Punt­ti Val­to­nen sekä Juha-Pek­ka Mikkola.

Teks­tis­tä ja uudes­ta musii­kis­ta vas­taa­vat Ant­ti Heik­ki­nen ja Ilja Tep­po. Näy­tel­män ohjaa Olli-Mat­ti Oinonen.

ESI­TY­SA­JAT:

vko 25 Ensi-Ilta ke 23.6 klo 19/to 24.6 klo 15

vko 26 ti 29.6 klo 19/ke 30.6 klo 15/pe 2.7 klo 19/la 3.7 klo 15 & 19

vko 27 ti 6.7 klo 19/ke 7.7 klo 15 & 19/ to 8.7 klo 19/pe 9.7 klo 19

vko 28 ma 12.7 klo 19/ti 13.7 klo 19/ke 14.7 klo 15 & 19/to 15.7 klo 19

vko 29 ti 20.7 klo 19/ke 21.7 klo 15 & 19/to 22.7 klo 19/pe 23.7 klo 19

vko 30 ti 27.7 klo 19/ke 28.7 klo 15 & 19/to 29.7 klo 19/pe 30.7 klo 19

Esi­tys kes­tää väliai­koi­neen n. 2 tuntia.

LIPUT:

NOR­MAA­LI­HIN­TAI­NEN LIP­PU | 29 €
ETU­LIP­PU (Elä­ke­läi­nen/S-etu­kort­ti/­Ryh­mät/­Kar­ja­lai­sen etu­kort­ti) | 27 €
LAS­TEN­LIP­PU (lap­set alle 15 v.) | 15 €

Ryh­mä­va­rauk­set p. 0500675162, myynti@utranuittotupa.fi

Näy­tök­sen yhtey­teen saa­ta­vis­sa myös Ano­pin pito­pöy­tä kun ruo­ka­va­rauk­sia on 30 hlö, välia­jat katam­me ennak­ko­ti­lauk­sis­sa val­miik­si pöytiin!

Taa­tak­sem­me asiak­kail­lem­me tur­val­li­sen teat­te­ri­ko­ke­muk­sen, olem­me vähen­tä­neet esi­tyk­siin myy­tä­viä lip­pu­ja ja lisän­neet myyn­ti -ja käsidesipisteitä. 

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat numeroimattomia.

Uit­toa­ree­na löy­tyy Utran Uit­to­tu­van piha­pii­ris­tä (Uit­to­pääl­li­kön­tie 2, 80170 Joensuu).

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.utranuittotupa.fi/utran-uusi-teat­te­ri/