Tohmajärvi, Tohmajärven kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Onnen maa

Liput

Aikui­set 15 €
Lap­set alle 12v. 5 €
Ryh­mä­lip­pu (vähin­tään 20 hen­ki­löä) 14 €

LIPPUVARAUKSET JA TIEDUSTELUT

tohmajarventeatteri@gmail.com
044 700 4444

Esitykset
 • Ensi-ilta lau­an­tai 1.7.2023 klo 16
 • tiis­tai 4.7.2023 klo 19
 • sun­nun­tai 9.7.2023 klo 14
 • tiis­tai 11.7.2023 klo 19
 • tors­tai 13.7.2023 klo 19
 • lau­an­tai 22.7.2023 klo 14
 • tiis­tai 25.7.2023 klo 19
 • tors­tai 27.7.2023 klo 19
 • sun­nun­tai 30.7.2023 klo 14
 • tiis­tai 1.8.2023 klo 19
 • lau­an­tai 5.8.2023 klo 14
 • sun­nun­tai 6.8.2023 klo 19

Esi­tys kul­jet­taa kat­so­jat 60-luvun Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dul­le. Tuh­laa­ja­poi­ka Ten­ho palaa kau­pun­gis­ta koti­seu­dul­leen tas­kut täyn­nä tan­gon ihmet­tä ja uut­ta maailmaa.Onnen maa on läm­min­hen­ki­nen elä­män ylis­tys, joka mars­sit­taa näyt­tä­möl­le kaval­kaa­din hur­maa­van tun­nis­tet­ta­via roo­li­hah­mo­ja. Tari­na tans­sii eteen­päin tan­gon, mur­teen ja yhtei­söl­li­syy­den tah­tiin. Luvas­sa lem­peä, läm­pöä, kai­hoa ja ihmi­se­lä­män kirjoa.

Esi­tyk­sen musii­kis­ta vas­taa tan­go­yh­tye Hur­ma hanu­ris­ti Kuis­ma Lip­po­sen johdolla.

” Ker­ran kun meil­le onnen maa auke­aa, sil­loin jaa kans­sa­ni kaik­ki kau­nis tuo, min­kä luon­to suo.”