fbpx

Kontiolahti, Kontiolahden Kanavateatteri

Ohjelmisto 2022:

HULABALOO

Kesäl­lä 2022 Kon­tio­lah­den Kana­va­teat­te­ril­la esi­te­tään Eero Schro­de­ruk­sen näy­tel­mä Hula­ba­loo. Esi­tyk­sen ohjaa Tero Sark­ki­nen. Laval­la tul­laan näke­mään niin tut­tu­ja, kuin uusia­kin kasvoja.

Hula­ba­loo saa ensi-iltan­sa per­jan­tai­na 1.7.2022 klo 19.

60 -luvun alus­sa Suo­mi oli mur­rok­ses­sa. Itä­suo­ma­lai­ses­sa kyläs­sä ollaan huo­lis­saan nuo­ri­sos­ta, jota kiin­nos­taa sää­dyl­li­syy­den sijaan enem­män Jamek­set, rock’n roll, mots­ka­rit ja muu armo­ton “hula­ba­loo”, eikä kau­pun­gis­ta saa­pu­va roc­kin tur­me­le­ma Rebek­ka hel­po­ta tilan­net­ta yhtään.

Hula­ba­loo on elä­män­ma­kui­nen kome­dia, jota virit­tää kesän roman­tiik­ka, suku­pol­vien yhteen­tör­mäyk­set, sekä mene­vä musiik­ki. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

ESI­TYK­SET:

Pe 1.7. klo 19.00 (ensi-ilta)
Su 3.7. klo 13.00 & 17.00

Ti 5.7. klo 19.00
To 7.7. klo 19.00
Su 10.7. klo 17.00

Ti 12.7. klo 19.00
To 14.7. klo 19.00
Su 17.7. klo 13.00

Ti 19.7. klo 19.00
To 21.7. klo 19.00
Su 24.7. klo 13.00 & 17.00

LIPUT:

Perus­lip­pu 20€
Ryh­mä­lip­pu (min 10 hlö) /opiskelijat/ eläkeläiset/ työttömät 17€
Las­ten­lip­pu (7-15 v) 10€

TIE­DUS­TE­LUT JA VARAUKSET:

Säh­kö­pos­til­la: info@kontiolahdenkanavateatteri.fi
Varaus­pu­he­lin (avau­tuu kesäkuussa)p. 040 747 3099

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Jako­kos­ken museo­ka­na­val­la Mön­nis­sä, Poh­jois-Kar­ja­las­sa.
Osoit­teem­me on Kesä­teat­te­rin­tie 17, 81230 Mön­ni
Opas­tuk­set Liek­san­tiel­tä (kan­ta­tie 73) sekä Ilo­mant­sin­tiel­tä (kan­ta­tie 74)

SEU­RAA MEI­TÄ MYÖS FACE­BOO­KIS­SA JA INSTAGRAMISSA:

facebook.com/Kontiolahden.kanavateatteri
Ins­ta­gram @Kontiolahden_kanavateatteri

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kontiolahdenkanavateatteri.fi