fbpx

Kontiolahti, Kontiolahden Kanavateatteri

Ohjelmisto 2021:

SOVITUKSEN VALKEAT

Erin­omais­ta palau­tet­ta kesäl­lä 2019 saa­nut Kon­tio­lah­den Kana­va­teat­te­rin ver­sio Tai­vaan tulis­ta saa kesäl­lä 2021 jat­koa uuden itse­näi­sen näy­tel­män muo­dos­sa. Näy­tel­män dra­ma­ti­soi ja ohjaa Tero Sarkkinen.

Sovi­tuk­sen val­keat sijoit­tuu vuo­den pää­hän ensim­mäi­ses­tä osas­ta. Rau­ni ele­lee onnel­lis­ta avio­elä­mää Erk­kin­sä kans­sa, ja hänen Pek­ka-isän­sä on siir­ret­ty pal­ve­lu­ta­lon demen­tiao­sas­tol­le. Pek­ka puhe­lee Neu­vos­to­lii­tos­ta ja jos­tain Kal­lun­gis­ta, joka pitäi­si siel­tä saa­da takai­sin. Pel­to­nie­men Aimon uusi rak­kaus tuo oman osan­sa ihmis­suh­de­sop­paan. Lisäk­si yllät­tä­vät tapah­tu­mat saa­vat van­nou­tu­neet pon­ti­kan­keit­tä­jät ja alko­ho­lis­tit tais­te­le­maan rait­tiu­den puo­les­ta hen­keen ja vereen. Ihmis­suh­teet järk­ky­vät, kun hae­taan sovi­tus­ta eteen nouse­vil­le men­nei­syy­den haamuille.

Tai­vaan tulien Kemi­jär­vel­lä arki, pyhyys, nau­ru ja itku ovat par­haim­mil­laan yhtä aikaa pai­kal­la. Sovi­tuk­sen val­keat ovat suur­ta draa­maa ja her­sy­vää huu­mo­ria kau­niin Jako­kos­ken museo­ka­na­van mai­se­mis­sa. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi- ilta su 4.7 klo 17
ti 6.7. klo 19
to 8.7. klo 19
su 11.7. klo 13 ja klo 17
ti 13.7. klo 19 (lop­puun­myy­ty)
to 15.7. klo 19
su 18.7. klo 17
ti 20.7. klo 19
to 22.7. klo 19
su 25.7. klo 13 ja klo 17
pe 6.8. klo 19
la 7.8. klo 13 ja klo 17

Perus­lip­pu 18e

ALE

(opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työttömät)

15e
Ryh­mät (vähin­tään 10hlö/ryhmä) 15e
7-15-vuo­ti­aat 10e
Alle 7-vuo­ti­aat ilmai­sek­si

Lipun­myyn­ti ja väliai­ka­tar­joi­lun varaus
p. 040 747 3099
info@kontiolahdenkanavateatteri.fi
Lipun­myyn­ti museo­ka­na­val­la alkaa tun­tia ennen esitystä.

Kesä­teat­te­rin­tie 17, 81220 Jakokoski

Face­boo­kis­sa ja ins­ta­gra­mis­sa nimel­lä Kon­tio­lah­den kanavateatteri.

Kesä­teat­te­rin kotisivut:
www.kontiolahdenkanavateatteri.fi