Kontiolahti, Kontiolahden Kanavateatteri

Ohjelmisto 2019:

TAIVAAN TULET

Kari Vää­nä­sen ja Timo Par­ve­lan kir­joit­ta­ma suur­suo­sion saa­nut tv-sar­ja Tai­vaan Tulet esi­te­tään Jako­kos­ken museo­ka­na­val­la Olli-Mat­ti Oino­sen näyt­tä­mö­so­vi­tuk­se­na.

Tari­na ker­too van­hem­pi kons­taa­pe­li Rau­ni Vää­nä­ses­tä. Juna tuo hänet Espoos­ta takai­sin koti­seu­dul­leen töi­hin. Seu­dul­la asuu myös Rau­nin demen­toi­tu­va isä salai­suuk­si­neen ja läjä toi­nen tois­taan ori­gi­nel­lim­pia pik­ku­kau­pun­gin asuk­kai­ta. Hei­dän kans­san­sa työs­ken­te­ly vaa­tii hie­man eri­lais­ta lähes­ty­mis­tä kuin mihin Rau­ni on Espoos­sa tot­tu­nut.

Tai­vaan Tulet on rai­la­kas­ta huu­mo­ria, viil­tä­vää draa­maa, rak­kaut­ta, seik­kai­lua ja het­kiä, jol­loin ei tie­dä pitää­kö itkeä vai nau­raa.

Tul­kaa jou­kol­la viih­ty­mään kesäl­lä Jako­kos­ken kana­val­le!

Julis­te: Eevi Miet­ti­nen

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set ajal­la 28.6. - 4.8.2019. Kat­so tar­kat esi­ty­sa­jat tääl­tä!

Perus­lip­pu 17e

ALE

(opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät)

15e
Ryh­mät (vähin­tään 10hlö/ryhmä) 15e
7-15-vuo­ti­aat 10e
Alle 7-vuo­ti­aat ilmai­sek­si
   

Koko näy­tös, mah­tuu n. 400hlö

(sis. pää­sy­li­put, tar­joi­lut ja muut yksi­tyis­koh­dat sovi­taan erik­seen)

3000e

 

Lip­pu­va­rauk­set ja ennak­ko­ti­laus väliai­ka­tar­joi­lus­ta

040 747 3099 tai kontiolahdenkanavateatteri1@gmail.com

Ennak­ko­va­rauk­set: https://www.teatterivaraus.fi/kontiolahdenkanavateatteri

Tutus­tu myös uudis­tu­nei­siin net­ti­si­vui­hin www.kontiolahdenkanavateatteri.fi sekä face­boo­kis­sa ja ins­ta­gra­mis­sa nimel­lä Kon­tio­lah­den kana­va­teat­te­ri.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.kontiolahdenkanavateatteri.fi

Valo­ku­vat: Jen­na-Maa­ria Kuro­nen