Merikarvia, Ouraooppera

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Mooseksen perintö

Liput

Perus­lip­pu 25 €
Alle 14 vuo­ti­aat 10 €

Ryhmävaraukset ja tiedustelut
Tule kokemaan unohtumaton musiikkinäytelmä upealle merenrantanäyttämölle!

Luvas­sa on taat­tua Kroo­kan meren­ran­ta­näyt­tä­möl­le sovi­tet­tua laa­tua, musii­kin sii­vit­tä­mä­nä. Live bän­di takaa tah­dit ja äänen­tois­to on huip­pu­luok­kaa, kuten aina. Meil­lä on nume­roi­dut pai­kat ja jokai­sel­ta pai­kal­ta on hyvä näky­vyys ja kuuluvuus.

Tulet­han kesäl­lä kat­so­maan miten maa­lais­ko­me­dia MOO­SEK­SEN PERIN­TÖ tai­puu kesä­teat­te­riin AaPee Söder­dah­lin ohjauksessa.