Merikarvia, Ouraooppera

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Turvetta ja Timantteja

Ouraooppera 2024
Liput

Perus­lip­pu 25 €
Alle 14 vuo­ti­aat 10 €

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT

ouraoopperalipunmyynti@gmail.com
ma ja to klo 18-20 puh. 044-527 5273

KESÄTEATTERI MERENRANNALLA

Kesäl­lä 2024 Ouraoop­pe­ra- yhdis­tys ry esit­tää vii­me vuo­den kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­neen Moo­sek­sen perin­tö -näy­tel­män jat­ko-osan TUR­VET­TA JA TIMANT­TE­JA upeal­la meren­ran­ta­näyt­tä­möl­lä Meri­kar­vial­la. Näy­tel­män ohjaa Aa-Pee Söderdahl.

Kuus­nie­men tutuil­la tan­te­reil­la seik­kai­le­vat täs­sä tv:stä tutun kome­dia­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa mm. huol­ta­mo­y­rit­tä­jä P.A Tur­pei­nen, kant­to­ri-urku­ri Pii­pa­ri­nen, lii­ke­mies Hak­ka­rai­nen paik­ka­kun­nan vir­ka­val­taa unoh­ta­mat­ta. Vaan mitä Hak­ka­rai­sen vesi­bis­nes tuo­kaan tul­les­saan ja miten­kä Kyl­mä­leh­to liit­tyy taas lähes tul­koon kaikkeen?

Tule koke­maan het­ki ihas­tut­ta­van musi­kaa­li­sen kome­dian paris­sa ja ota lin­ja-autol­li­nen kave­rei­ta­kin mukaan!