Lavia, Lavian Nuorisoseuran kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

KIRKKOVÄÄRTIN KOLMAS KORTTI

Kun kirk­ko­väär­ti Kor­ho­la eksyy samaan pöy­tään kort­ti­hui­ja­ri Ver­tin kans­sa, menee talon asiat sovit­tu­ja nai­ma­kaup­po­ja myö­ten uusik­si. Täs­sä maa­lais­ko­me­dias­sa pak­kaa sekoit­ta­vat talon isän­tä­väen lisäk­si muun muas­sa naa­pu­rin hie­no mam­sel­li, rää­vä­sui­nen pyyk­kä­ri ja itse­päi­nen nuo­ri­so.

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus: Mat­ti Wan­ne
Ohjaus: Eija Tuo­mi

Esi­tyk­set ja liput:

Esi­tyk­set 12.7. - 26.7.2019
Liput 10 € / 15 €

Huuh­ka­jan­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa tar­joil­laan kat­so­jal­le mon­ta muka­vuut­ta: katos, sel­kä­no­jat ja istui­na­luset sekä välia­jal­la kah­via ja pul­laa.

Lisä­tie­dot:

laviannuorisoseura@gmail.com
puh. 046 630 2387

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.laviannuorisoseura.com