Lavia, Huuhkajanvuoren kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Farssi hyvästä miehestä

Lavian Nuorisoseura 2024
LIPUT

Liput mak­sa­vat aikui­sil­ta 25 euroa, perus­kou­lui­käi­sil­tä 15 euroa ja ryh­mil­tä (väh. 10 hlö) 20 euroa. Väliai­ka­tar­joi­lut kuu­lu­vat hintaan.

Soi­tel­kaa­han tai lait­ta­kaa etu­kä­teen vies­tiä, jos haluat­te tul­la isom­mal­la poru­kal­la. Nume­ro on  046 6302387 ja säh­kö­pos­ti laviannuorisoseura@gmail.com.

Näh­dään Huuhkulla!

Luvassa on vauhdikasta menoa monin kääntein ja väärinkäsityksin ja ihmissuhdekoukeroin

Näy­tel­män ohjaa tänä vuon­na pori­lai­nen Kim­mo Tih­ve­räi­nen. Käsi­kir­joi­tuk­sen on tai­teil­lut Ant­ti Hopia ja esi­ty­soi­keuk­sia val­voo Nor­dic Dra­ma Cor­ner (se pitää aina kertoa).

Laval­la näh­dään pal­jon vii­me vuo­sil­ta tut­tu­ja naa­mo­ja ja vir­kis­tyk­sek­si pari uuttakin.