fbpx

Rauma, Rauman kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

DINGO

Ainut­laa­tui­nen Din­go-ilmiö saa oman musi­kaa­lin­sa Rau­man kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022!

Din­go-musi­kaa­li ker­too usko­mat­to­man kiih­keän ja nopean menes­tys­ta­ri­nan, joka on osa suo­mi­ro­kin his­to­ri­aa. Suo­mi koki jotain ainut­laa­tuis­ta vuon­na 1984, kun pori­lai­sen Din­gon Sinä ja minä -kap­pa­leen musiik­ki­vi­deo näy­tet­tiin Levy­raa­dis­sa. Hys­te­ria sai alkun­sa ja rik­koi kaik­ki sen aikai­set kon­sert­ti- ja levy­myyn­tien­nä­tyk­set. Vuon­na 1986 menes­tys­ko­koon­pa­no ilmoit­ti hajoa­van­sa. Uuti­nen oli niin suu­ri, että sitä käsi­tel­tiin kaik­kial­la tele­vi­sion uuti­sia ja ajan­koh­tais­oh­jel­mia myöten.

Din­go-musi­kaa­lis­sa ilmiö­tä käsi­tel­lään bän­din keu­la­hah­mon Pert­ti ”Nipa” Neu­man­nin kaut­ta. Näy­tel­män ovat käsi­kir­joit­ta­neet Kai­sa Kuik­ka­nie­mi ja Otto Kaner­va. Kai­sa Kuik­ka­nie­mi tun­ne­taan myös Ylel­lä kesäl­lä 2020 esi­te­tyn Kaik­ki huu­taa Din­go -kuun­nel­ma­sar­jan kirjoittajana.

ESI­TYK­SET:

Din­go-musi­kaa­li Rau­man kesä­teat­te­ris­sa 16.6.-6.8.2022

LIPUT:

Perus­lip­pu 35 €
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät 30 €
Lap­set (alle 16 v.), opis­ke­li­jat 20 €
Ryh­mä (väh. 30 henk.) 32 €

Yhteys­tie­dot:

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see luon­non­kau­niis­sa Fåfän­gas­sa, aivan meren­ran­nan lähei­syy­des­sä. Kat­so­mo on katettu.

RAU­MAN KESÄ­TEAT­TE­RI
Suvi­tie 3
26100 Rauma

KESÄ­TEAT­TE­RIN LIP­PU­KAS­SA
pal­ve­lee vain esi­tys­päi­vi­nä 2h ennen esi­tyk­sen alkua
puh. (02) 8376 9900 (sama nume­ro kuin lippumyymälällä)

TEAT­TE­RIN LIP­PU­MYY­MÄ­LÄ
Alfre­din­ka­tu 2 (teat­te­rin aulas­sa)
26100 Rau­ma 
puh. (02) 8376 9900
raumanteatteri@raumanteatteri.fi
Avoin­na MA-PE klo 11-17

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.raumanteatteri.fi