Rauma, Rauman kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Elämältä kaiken sain

Liput

Perus­lip­pu 35 €
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät 30 €
Lap­set (alle 16 v.), opis­ke­li­jat 20 €
Ryh­mä (väh. 30 henk.) 32 €

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see luon­non­kau­niis­sa Fåfän­gas­sa, aivan meren­ran­nan lähei­syy­des­sä. Kat­so­mo on katettu.

Rauman kesäteatterissa vietetään ensi kesä Pepe Willbergin hittien parissa.

Elä­mäl­tä kai­ken sain -musiik­ki­ko­me­dian esiin­ty­jä­kaar­ti muo­dos­tuu jäl­leen lois­ta­vas­ti lau­la­vis­ta näyt­te­li­jöis­tä sekä huip­pu­muusi­kois­ta koos­tu­vas­ta livebändistä.

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see Fåfän­gas­sa meren­ran­nan tun­tu­mas­sa maa­ui­ma­laa vas­ta­pää­tä. Kat­so­mo on katettu.

Elämältä kaiken sain on inhimillinen tarina rakkaudesta, elämästä ja vanhasta kitarasta, joka sotkee kaiken. 

Viih­dyt­tä­vä ja romant­ti­nen kome­dia, jos­sa elä­mä yllät­tää ja rak­kaus kipu­noi. Lopus­sa voi vain huo­kais­ta; mikään ei men­nyt niin kuin piti, mut­ta kaik­ki meni sil­ti ihan hyvin!

Musiik­ki­ko­me­dian ovat käsi­kir­joit­ta­neet Osku Val­ve ja Otto Kaner­va, joka myös ohjaa esi­tyk­sen. Musii­kin sovi­tuk­ses­ta on vas­tan­nut kapel­li­mes­ta­ri Ant­ti Vau­ra­mo. Koreo­gra­fia on Eli­na Läh­teen, lavas­tus Oska­ri Löy­tö­sen ja pukusuun­nit­te­lu Eli­na Vätön käsia­laa. Kam­pauk­set ja mas­kee­rauk­set suun­nit­te­lee Johan­na Paakkanen.

Esi­tyk­sen roo­leis­sa näh­dään niin ensi ker­taa Rau­man kesä­teat­te­ris­sa vie­rai­le­via, kuin myös jo aiem­min Fåfän­gas­sa ylei­söä ihas­tut­ta­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä. Uusia kas­vo­ja Rau­man kesä­teat­te­ris­sa ovat Mai­ja Ris­sa­nen, Pet­rus Käh­kö­nen ja Lee­na Rous­ti. Jo aiem­mil­ta kesil­tä tutuis­ta kas­vois­ta Rau­mal­la näh­dään ensi kesä­nä Anna Hans­ki, Ilk­ka Meri­vaa­ra ja Miik­ka J. Anttila.