fbpx

Ahlainen, Ahlaisten Nuorisoseura

Ohjelmisto 2020:

MIEHEN TUOKSU

Ahlais­ten nuo­ri­so­seu­ran kesä­teat­te­ri on toi­mi­nut vapaa­eh­tois­voi­min jo vuo­des­ta 1992 saak­ka. Vuo­den 2020 näy­tel­mä on Mie­hen tuok­su.

Käsi­kir­joi­tus   Tan­ja Puus­ti­nen-Kil­ju­nen
Ohjaus ja sovi­tus  Regi­na Wittsberg

 

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta 12.7. klo 17

Muut esi­tyk­set ti 14.7. klo 19, ke 15.7. klo 19, to 16.7. klo 19, su 19.7. klo 17, ti 21.7. klo 19, ke 22.7. klo 19, to 23.7. klo 19 ja su 26.7. klo 17

Ahlais­ten nuo­ri­so­ti­lan pihas­sa, Nah­ku­rin­ku­ja 2


Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Liput 15€, lisä­tie­dot / varauk­set puh. 044-320 7300

Näy­tök­sis­sä huo­mioim­me val­lit­se­van tilan­teen,  täs­tä joh­tuen lipun­myyn­ti vain ennak­ko­va­rauk­sen tehneille.

Nuo­ri­so­ti­lan pihas­sa os Nah­ku­rin­ku­ja 2

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ahlaistennuorisoseura.fi