Ahlainen, Ahlaisten Nuorisoseura

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Vaiettu salaisuus

Liput

Pää­sy­mak­su 20 €

Yhteystiedot ja lippuvaraukset

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Lisä­tie­dot ja varauk­set puh. 044-320 7300

Ahlais­ten nuo­ri­so­seu­ran kesä­teat­te­ri on toi­mi­nut vapaa­eh­tois­voi­min jo vuo­des­ta 1992 saakka.