fbpx

Ahlainen, Ahlaisten Nuorisoseura

Ohjelmisto 2022:

SUKKELAT SUKULAISET

Ahlais­ten nuo­ri­so­seu­ran kesä­teat­te­ri on toi­mi­nut vapaa­eh­tois­voi­min jo vuo­des­ta 1992 saakka. 

Esi­ty­sa­jat:

10.7.2022 - 24.7.2022

Ahlais­ten nuo­ri­so­ti­lan pihas­sa, Nah­ku­rin­ku­ja 2

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Liput 20€, lisä­tie­dot / varauk­set puh. 044-320 7300

Näy­tök­sis­sä huo­mioim­me val­lit­se­van tilan­teen,  täs­tä joh­tuen lipun­myyn­ti vain ennak­ko­va­rauk­sen tehneille.

www.facebook.com/ahlaistenkesateatteri

Nuo­ri­so­ti­lan pihas­sa os Nah­ku­rin­ku­ja 2

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ahlaistennuorisoseura.fi