fbpx

Pori, Kirjurinluodon Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

GABRIEL, TULE TAKAISIN!

Kir­ju­rin­luo­don Kesä­teat­te­ris­sa esi­te­tään Mika Wal­ta­rin klas­sik­ko “Gabriel, tule takaisin!”.

Sydä­me­tön kome­dia kiih­keäs­tä rak­kau­den­nä­läs­tä ja röyh­keäs­tä raha­nah­neu­des­ta.
Esi­tyk­set ajal­la 9.6. - 9.7.2022

Ohjaus: Mii­ka Mura­nen
Roo­leis­sa: Sari Havas, Vil­le Kes­ki­lä, Mira Luo­ti, Mar­ja Packalén

Pori ei ole enää enti­sen­sä, kun Suo­men tun­ne­tuin ja hur­maa­vin hui­ja­ri nousee Kir­ju­rin­luo­don Kesä­teat­te­rin näyt­tä­möl­le kesäl­lä 2022.

Pie­nes­sä maa­lais­kau­pun­gis­sa Ange­rin sisa­ruk­set Ulrii­ka ja Kris­tii­na pyö­rit­tä­vät pape­ri­kaup­paa. Arki on kovin taval­lis­ta ja sis­ko­jen elä­mä on aset­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa har­maa­seen uomaan­sa. Ulrii­ka on otta­nut teh­tä­väk­seen pitää anka­raa kuria niin talou­den­pi­dos­sa kuin ihan kai­kes­sa muus­sa­kin. Iso­sis­kon­sa vähät­te­le­mä Kris­tii­na myö­täi­lee Ulri­kaa haa­veil­len salaa edes pie­nes­tä romans­sis­ta. Hei­dän kans­saan asuu van­hem­pan­sa menet­tä­nyt sisa­ren­ty­tär Rai­li, jon­ka moder­nit aja­tuk­set saa­vat Ulrii­kan kiris­tä­mään kon­ser­va­tii­vis­ta kas­va­tus­taan entisestään.

Kai­ken pitäi­si jat­kua juu­ri niin kuin aina ennen­kin, mut­ta erää­nä päi­vä­nä Kris­tii­na pal­jas­taa salai­suu­den. Hän on Hel­sin­gis­sä olles­saan tavan­nut mie­hen, joka tie­tää, mitä nai­nen halu­aa. Pian sisa­rus­ten oven taka­na on Gabriel Lind­ström ja yhtäk­kiä mikään ei ole enää ennallaan…

LIPUT:

Lip­pu­jen hin­nat: 28 - 32 €

ESI­TYK­SET:

To 9.6.2022 klo 18:00 ennak­ko
Pe 10.6.2022 klo 18:00 ensi-ilta
La 11.6.2022 klo 15:00
Ti 14.6.2022 klo 18:00
Ke 15.6.2022 klo 18:00 LM
To 16.6.2022 klo 18:00
Pe 17.6.2022 klo 18:00
La 18.6.2022 klo 15:00
Ti 28.6.2022 klo 18:00
Ke 29.6.2022 klo 18:00 LM
To 30.6.2022 klo 18:00
La 2.7.2022 klo 13:00
Ti 5.7.2022 klo 18:00
Ke 6.7.2022 klo 18:00
To 7.7.2022 klo 18:00
Pe 8.7.2022 klo 18:00
La 9.7.2022 klo 15:00

LM = loppuunmyyty

Lisä­tie­dot ja varaukset:

Säh­kö­pos­ti: info@kirjurin.fi
Puh. 040 415 6269

Por­mes­ta­rin­pol­ku 1, 28100 Pori (Kir­ju­rin­luo­to)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kirjurin.fi