fbpx

Pori, Kirjurinluodon Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

ILOSIA AIKOJA, MIELENSÄPAHOITTAJA

Niin minä mieleni pahoitin kun teatteriin jouduin. Jonoja on eikä väliajalla saa edes piimää.

”Ilo­sia aiko­ja” on Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan läh­tö­ter­veh­dys.
Täs­sä tari­nas­sa tut­tu jää­rä alkaa val­mis­tau­tua läh­döis­tä suu­rim­paan. Arkus­ta Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jal­la on oma näke­myk­sen­sä. Lisäk­si tes­ta­ment­ti pitää kir­joit­taa, ja sii­tä pitää teh­dä hyvä ja yllät­tä­vä niin kuin Huo­vis-Vei­kon kol­me paras­ta kir­jaa. Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja ei tar­vit­se apua van­huusa­jan suun­ni­tel­mien­sa toteut­ta­mi­seen, sil­lä kyl­lä ei kukaan muu tee niin hyviä pää­tök­siä kuin Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja itse.

Käsi­kir­joi­tus: Tuo­mas Kyrö
Ohjaus: Mika Myllyaho

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja­na näh­dään lois­ta­va Vesa Vie­rik­ko!
Muis­sa roo­leis­sa: Tero Kopo­nen, Ilja Pel­to­nen, Marus­ka Vero­na.
Muusik­ko: Samu­li Laiho

Esi­tyk­sen kes­to on noin 2h 10min (sisäl­täen väliajan).

Lip­pu­jen hinnat:

32 € Aikui­nen
28 € Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja
28 € Ryh­mät (min. 30 henk.)
16 € Lap­si (alle 15 v.)

Esitysaikataulu 2021:

Ti 8.6.2021 klo 18:00 (ennak­ko)
Ke 9.6.2021 klo 18:00 (ensi-ilta)
To 10.6.2021 klo 18:00
Pe 11.6.2021 klo 18:00
La 12.6.2021 Klo 15:00
Su 13.6.2021 -----------
Ma 14.6.2021 -----------
Ti 15.6.2021 klo 18:00 (LM)
Ke 16.6.2021 klo 18:00
To 17.6.2021 klo 18:00
Pe 18.6.2021 klo 18:00
La 19.6.2021 Klo 15:00

20.6. - 28.6.2021 Juhannustauko

Ti 29.6.2021 klo 18:00
Ke 30.6.2021 klo 18:00
To 1.7.2021 klo 18:00
Pe 2.7.2021 klo 18:00 (LM)
La 3.7.2021 Klo 13:00 (LM)
Su 4.7.2021 -----------
Ma 5.7.2021 -----------
Ti 6.7.2021 klo 18:00
Ke 7.7.2021 klo 18:00
To 8.7.2021 klo 18:00

 

LM=loppuunmyyty

Lisä­tie­dot:
säh­kö­pos­ti: info@kirjurin.fi
puh:  040 415 6269
Por­mes­ta­rin­pol­ku 1, 28100 Pori (Kir­ju­rin­luo­to)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kirjurin.fi