Pori, Kirjurinluodon Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kesän 2024 tiedot julkaistaan pian!

Liput

32 €  Perus­hin­ta, aikui­nen
28 €  Elä­ke­läi­nen tai opis­ke­li­ja
28 €  Ryh­mät (min. 30 henk.)
16 €  Lap­si (alle 15 v.)

Roo­leis­sa:
Jen­ni Kokan­der, Maria Kuusi­luo­ma, Mii­ka Mura­nen, Joo­nas Nordman 

Ohjaus: Mii­ka Muranen

Porin Kirjurinluodon Kesäteatterin näyttämöllä nähdään kesällä 2023 hulvaton pariskuntaillallinen, jossa et haluaisi olla osallisena, mutta jonka ehdottomasti haluat nähdä!

Yltiö­ra­kas­tu­neet Hele­na ja Jan­ne ovat menos­sa nai­mi­siin, ja kaik­ki on niin täy­del­lis­tä kuin vain voi olla. Samaan aikaan väl­jäh­tä­nees­sä pari­suh­tees­sa elä­vät Vee­ra ja Ris­to ovat sii­nä pis­tees­sä, että lopun alku on niin lähel­lä kuin vain voi olla.

Jan­ne tör­mää kau­pun­gil­la vuo­sien takai­seen opis­ke­lu­ka­ve­riin­sa Ris­toon ja kut­suu Ris­ton sekä tämän nai­sys­tä­vän illal­li­sel­le van­ho­jen aiko­jen kun­niak­si. Rak­kaus­hor­mo­nien sekoit­ta­mat Hele­na ja Jan­ne halua­vat tar­jo­ta iha­nan paris­kun­tail­lan, joka ei kui­ten­kaan suju suun­ni­tel­mien mukaan. Nimit­täin Ris­toon kyl­läs­ty­nyt Vee­ra päät­tää pitää myk­kä­kou­lua ja isän­tä­vä­ki luu­lee Vee­raa ulkomaalaiseksi…

Ennen kuin illal­li­nen saa­daan pää­tök­seen, luvas­sa on hul­va­ton kei­tos täyn­nä vil­le­jä vää­rin­kä­si­tyk­siä, koh­tuut­to­mia kään­tei­tä sekä mah­dot­to­mia muu­tok­sia hääsuunnitelmiin.

Rans­ka­lai­sen Gil­les Dyre­kin käsi­kir­joit­ta­ma Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta val­loit­taa Kir­ju­rin­luo­don kesä­teat­te­rin näyt­tä­mön kesäl­lä 2023. Täs­sä kome­dias­sa nau­re­taan pari­suh­tei­den haas­teil­le, ennak­ko­luu­loi­sil­le asen­teil­le sekä jokai­ses­sa meis­sä asu­val­le hil­lit­tö­myy­del­le. Esi­tyk­sen ohjaa Mii­ka Mura­nen, jon­ka aiem­mat kome­diat Pok­ka pitää sekä Gabriel, tule takai­sin ovat olleet kat­so­ja- ja arvostelumenestyksiä.

ESITYSAIKATAULU

Pe 9.6.2023 klo 18:00 ennak­ko
La 10.6.2023 klo 15:00 ensi-ilta
Ti 13.6.2023 klo 18:00
Ke 14.6.2023 klo 18:00
To 15.6.2023 klo 18:00
Pe 16.6.2023 klo 18:00
La 17.6.2023 klo 15:00 LM
Ma 26.6.2023 klo 18:00 LM
Ti 27.6.2023 klo 18:00
Ke 28.6.2023 klo 18:00
To 29.6.2023 klo 18:00
Ma 3.7.2023 klo 18:00
Ti 4.7.2023 klo 18:00
Ke 5.7.2023 klo 18:00
To 6.7.2023 klo 18:00
Pe 7.7.2023 klo 18:00

LM = Loppuunmyyty