Pori, Kirjurinluodon Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

ILOSIA AIKOJA, MIELENSÄPAHOITTAJA

Niin minä mie­le­ni pahoi­tin kun teat­te­riin jou­duin. Jono­ja on eikä välia­jal­la saa edes pii­mää.

”Ilo­sia aiko­ja” on Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan läh­tö­ter­veh­dys.
Uusim­mas­sa tari­nas­sa tut­tu jää­rä alkaa val­mis­tau­tua läh­döis­tä suu­rim­paan. Arkus­ta Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jal­la on oma näke­myk­sen­sä. Lisäk­si tes­ta­ment­ti pitää kir­joit­taa, ja sii­tä pitää teh­dä hyvä ja yllät­tä­vä niin kuin Huo­vis-Vei­kon kol­me paras­ta kir­jaa. Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja ei tar­vit­se apua van­huusa­jan suun­ni­tel­mien­sa toteut­ta­mi­seen, sil­lä kyl­lä ei kukaan muu tee niin hyviä pää­tök­siä kuin Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja itse.

Esi­tyk­set 4.6.-4.7.2020

Lip­pu­jen hin­nat 32,00 €/28,00 €

Käsi­kir­joi­tus: Tuo­mas Kyrö
Ohjaus: Mika Myl­ly­aho

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja­na näh­dään lois­ta­va Vesa Vie­rik­ko!
Muis­sa roo­leis­sa: Tero Kopo­nen, Ilja Pel­to­nen, Marus­ka Vero­na.
Muusik­ko: Samu­li Lai­ho

Lisä­tie­dot:
säh­kö­pos­ti: info@kirjurin.fi
puh:  040 415 6269
Por­mes­ta­rin­pol­ku 1, 28100 Pori (Kir­ju­rin­luo­to)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.kirjurin.fi