fbpx

Kankaanpää, Veneskosken Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

HILMAN PÄIVÄT

Venes­kos­ken kyläyh­dis­tys tuot­taa tänä kesä­nä Aga­pe­tuk­sen käsi­kir­joit­ta­man
huvi­näy­tel­män Hilmanpäivät.

Hil­man­päi­vät on kesäi­nen iloit­te­lu VPK-aat­teen sisäis­tä­neen osuus­kau­pan­hoi­ta­ja Kaler­von elä­mäs­tä. Het­kes­sä kaik­ki on vaa­ras­sa tuhou­tua yksien Hil­man­päi­vien vuok­si, kun hup­su Eve­lii­na­kin yrit­tää sin­ne mukaan tunkeutua.

Kaler­vo on juu­ri tul­lut kun­nan kus­tan­ta­mal­ta palo­pääl­lys­tö­kurs­sil­ta Hel­sin­gis­tä ja aikoo teh­dä lopun sii­tä ainai­ses­ta sohi­nas­ta ja tohi­nas­ta palo­pai­kal­la. Kuria, sitä pitää olla! ”Kuri ja jär­jes­tys, sii­tä tulee mot­to mei­dän palo­kun­nal­le”, uho­aa Kalervo.

Van­hal­le tuo­ma­ril­le on tul­lut uusi apu­lai­nen. Nuo­ri, komea tuo­ma­ri ja jo häneen kyn­ten­sä iske­vät kylän pos­ti­nei­ti ja apteek­ki­nei­ti. Kaik­ki kut­su­taan Kaler­von rou­van Hil­man nimi­päi­vil­le. Juh­lien jäl­keen tulee häly­tys – tuli­pa­lo on syt­ty­nyt!
Mut­ta mitä sit­ten seuraakaan?

Näy­tel­män ohjauk­ses­ta vas­taa Jari Hiltunen.

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta pe 23.7. klo 19.00

Su 25.7. klo 19:00
Ti 27.7. klo 19:00
Ke 28.7. klo 19:00
To 29.7. klo 19:00
Pe 30.7. klo 19:00
Su 1.8. klo 15:00 ja klo 19:00
Ti 3.8. klo 19:00
Ke 4.8. klo 19:00
To 5.8. klo 19:00
Pe 6.8. klo 19:00, huom. vii­mei­nen esitys.

Muu­tok­set mahdollisia.

Liput:

Aikui­set 20 €, lap­set alle 16 v. 10 €
Ryh­mät yli 17 hen­keä:
- aikui­set 18 €, lap­set alle 16 v. 8 €

Pää­sy­li­put vain varaa­mal­la:
puh. 045 8523771
veneskoskenkesateatteri@gmail.com

Lisä­tie­dot:

Venes­kos­ken kesä­teat­te­ri tar­jo­aa upeat puit­teet näy­tel­mäl­le, sijait­see­han teat­te­ri
rau­hal­li­ses­sa maa­lais­mai­se­mas­sa mah­ta­van kos­ken par­taal­la Kar­vian­joen ran­nal­la.
Venes­kos­ken kesä­teat­te­riin on help­po tul­la. Se on val­ta­tie 23:n välit­tö­mäs­sä
lähei­syy­des­sä noin 10 km Kan­kaan­pääs­tä Porin suun­taan. Tun­nel­mal­li­ses­sa teat­te­ris­sa on tilaa 450 kat­so­jal­le, hyvä äänen­tois­to ja hyvät pal­ve­lut. Katet­tu katsomo!

Soi­kan­rait­ti 97, 38750 Veneskoski

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.veneskoski.org