Äänekoski, Kartano Kievarin Kesäteatteri / Teatteri Eurooppa Neljä

Ohjelmisto 2019:

Mies, joka tiesi liikaa

eli epätoivoinen yritys tuoda näyttämölle Teatteri Eurooppa Neljän varhaisvuodet

Ensi-ilta 19.6.2019

Mies, joka tie­si lii­kaa on hul­vat­to­man remp­seä musiik­ki­ko­me­dia, joka vie ylei­sön Euroop­pa Nelo­sen syn­ty­si­joil­le ja huip­pusuo­sit­tu­jen näy­tel­mien tut­tui­hin hah­moi­hin. Käsi­kir­joi­tuk­ses­ta ja ohjauk­ses­ta vas­taa teat­te­rin kul­ta-aiko­jen mae­stro Mat­ti Kuik­ka­nie­mi ja pää­roo­leis­sa näh­dään perus­ta­ja­jä­sen Kun­to Ojan­si­vu sekä Satu Sää­vä­lä ja Erk­ki Teit­ti­nen. Kome­dian täy­den­tä­vät Euroop­pa Nelo­sen näyt­te­li­jät, tans­si­jat ja neli­hen­ki­nen livebän­di.

Esi­tyk­set 19.6.–3.8. kate­tus­sa kat­so­mos­sa, kes­kel­lä maa­lais­mai­se­maa!

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Mat­ti Kuik­ka­nie­mi

Roo­leis­sa: Kun­to Ojan­si­vu, Satu Sää­vä­lä, Erk­ki Teit­ti­nen, Jyri Ojan­si­vu, Nei­ja Väli­lä, Mai­ju Joki­nen, Paa­vo Hon­ki­mä­ki sekä nel­jän hen­gen TE4 Band

Liput:

Perus­lip­pu 29 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, varus­mie­het, työt­tö­mät 27 €
Nuo­ret (alle 18-v.) 15 €
Ryh­mät (väh. 20 hlöä) 25 €
S-etu­päi­vä (19.6. / 26.6. / 17.7.) 22 €

Lip­pu­va­rauk­set ja yhteys­tie­dot:

Puh. 040 3000 800
myynti@te4.fi
www.te4.fi
www.kievarinkesateatteri.fi
www.lipputoimisto.fi

Ruo­kai­lu­va­rauk­set:
Kar­ta­no Kie­va­ri
puh. 0207 436 450
Saa­ri­jär­ven­tie 434
44170 Ääne­kos­ken Hie­ta­ma

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.te4.fi