Hankasalmi, Venekosken kesäteatteri 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Amalia ja Aikamiespojat

Hankasalmi, Venekosken kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 18 €
Elä­ke­läis­lip­pu 16 €
Las­ten­lip­pu 10 €

Lippuvaraukset ja tiedustelut

puh. 0400 841 874

Kesä­teat­te­ril­la on kol­me lipun­myyn­ti­pis­tet­tä, jot­ka aukea­vat esi­tys­päi­vi­nä tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua.

Mak­su käteisellä.

Ryh­mät
Ryh­mä­alen­nus vähin­tään 20 hen­ki­löä, -2€/lippu. Ryh­mä­va­rauk­set tulee teh­dä ennakkoon.

Ama­lia ja aika­mies­po­jat on hul­vat­to­man haus­ka tari­na tii­viis­tä, yhteen hit­sau­tu­nees­ta kol­mi­kos­ta, jot­ka pitää huol­ta toi­nen toi­sis­taan pahaa maa­il­maa vas­taan. Mut­ta se on myös pal­jon muu­ta; se on kos­ket­ta­va tari­na kiin­ty­myk­ses­tä, rak­kau­des­ta, lupauk­sis­ta, oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta, oikean ja vää­rän tasa­pai­noi­lus­ta. Se on tari­na sii­tä, kuin­ka muis­ti­sai­ras ihmi­nen on eksyk­sis­sä niin hen­ki­ses­ti kuin fyy­si­ses­ti, mut­ta kuin­ka hän sii­tä huo­li­mat­ta tun­tee vah­vas­ti. Se antaa myös vah­van kuvauk­sen, kuin­ka muis­ti­sai­raan kans­sa ole­vat, eksy­vät aika ajoin hekin.

Kesä­teat­te­rin Juh­la­vuo­si 70 v.

Katet­tu kat­so­mo, hyvä äänen­tois­to ja iso parkkipaikka.