Muurame, Niittyahon Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Tahdotko naimisiin?

Niittyahon kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 22 €
Elä­ke­läi­nen 20 €
Opis­ke­li­ja, Varus­mies, Lap­si 5-17v. 15 €

Ryh­mät (min. 10 hlö) -2€ lipun hinnasta)

Yhteystiedot ja tiedustelut

niittyahon.kesateatteri@outlook.com
tai puh. 045 356 8005

Myö­tä­mäen kun­nas­sa on jär­jes­tet­ty 20-vuo­den ajan “Tah­dot­ko nai­mi­siin” -tapah­tu­maa. Ylei­söl­le yllä­tyk­se­nä tule­va vih­ki­pa­ri jul­kais­taan vas­ta juh­las­sa vai jul­kais­taan­ko täl­lä ker­taa? Tapah­tu­ma on lop­puun­myy­ty, mut­ta tal­koo­vä­keä etsi­tään yhä ja puheis­sa vili­see MMSL. Kylä­kou­lun piha­maal­la kul­kee niin mak­ka­rois­ta tie­tä­vää tal­koo­lais­ta kuin toi­min­nan­joh­ta­jaa, tak­si­kus­kia, toi­mit­ta­jaa, mis­siä sekä pappia. 

Kesäi­nen kome­dia tar­jo­aa her­kul­li­sia hah­mo­ja, jän­ni­tys­tä, rak­kaut­ta ja vää­ri­nym­mär­ryk­siä. Saa­daan­ko tapah­tu­ma jär­jes­tet­tyä ja kylä­ta­lon remont­ti­ra­hat han­kit­tua? Ja kuka sanoo lopul­ta “tah­don”? 

Ohjaus: Min­na Liukko 

Käsi­kir­joi­tus: Ilk­ka Mal­mi ja Rami Saarijärvi 

Esi­tyk­sen kes­to n. 2h 15 min sisäl­täen väliajan.

Uusi 300-paik­kai­nen katet­tu kesä­teat­te­ri idy­li­sel­lä Niit­ty­ahon tilal­la Muu­ra­mes­sa. Osas­sa esi­tyk­sis­sä voit ostaa ennen esi­tys­tä tar­jol­la ole­van ruo­kai­lun. Emän­nän kesä­pöy­ta tar­joil­laan nave­tan tun­nel­mal­li­sel­la vintillä! 

Tilal­la elää myös lau­ma kai­ken kar­vai­sin ystä­viä, joi­ta pää­see rap­sut­te­le­maan teat­te­rie­lä­myk­sen yhteydessä. 

Ter­ve­tu­loa koko­nais­val­tai­sen elä­myk­sen äärelle!