Jämsä, Jämsän Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

JUUSO - VIIMEINEN PATRUUNA

Jäm­sän Kesä­teat­te­ris­sa esi­te­tään 7.7.-4.8. näy­tel­mää Juuso - vii­mei­nen pat­ruu­na. Kysees­sä on kesäl­lä 2017 jat­ku­vas­ti täy­siä kat­so­moi­ta kerän­neen ja varauk­set­ta kehu­ja kerän­neen näy­tel­män uusin­ta.

Näy­tel­mä ker­too legen­daa­ri­ses­ta vuo­ri­neu­vos Juuso Wal­de­nis­ta ja niin sano­tus­ta Juuson ajas­ta, jol­loin teh­das­yri­tys var­sin­kin 1950- ja 1960-luvuil­la vai­kut­ti voi­mak­kaas­ti ihmis­ten joka­päi­väi­seen elä­mään Yhty­nei­den Pape­rin­teh­tai­den tuol­loi­sil­la teh­das­paik­ka­kun­nil­la. Näy­tel­mäs­sä on muka­na lukui­sia tari­noi­ta tai tosi­ta­pauk­sia, jot­ka teki­vät Juusos­ta legen­dan jo eläes­sään.

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus Ris­to Hako­la.
Nimi­roo­lis­sa Sep­po Vää­nä­nen, muis­sa osis­sa muun muas­sa Rei­jo Aho­nen, Saa­ra Kos­ki­nen, Pent­ti Ruuk­ki, Päi­vi Hima­nen ja Kaa­po Hako­nen.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

SU 7.7. klo 15, TI 9.7. klo 15, TO 11.7. klo 18, SU 14.7. klo 15, TI 16.7. klo 15, TO 18.7. klo 18, SU 21.7. klo 15, TI 23.7. klo 15, TO 25.7. klo 18, LA 27.7. klo 15, SU 28.7. klo 15, TI 30.7. klo 15, TO 1.8. klo 18, SU 4.8. klo 15.

Liput: 22 € perus­lip­pu, 20 € elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, varus­mie­het, opis­ke­li­jat, 12 € lap­set ja nuo­ret alle 18 vuot­ta.

Ryh­mä­li­put: 18 €/henki (ryh­män mini­mi­ko­ko 10 hen­keä, yli 20 hen­gen ryh­mis­sä 2 ilmais­ta). Kah­vi ja kah­vi­lei­pä 4 €/henki.

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:
Tie­dus­te­lut ja varauk­set 040-1430044 tai toimisto@jamsankesateatteri.fi

Esi­tyk­set ovat Jäm­säs­sä, Pie­ti­län Säh­kö­kos­kel­la (Säh­kö­kos­ken­ka­tu 31, 42100 Jäm­sä) luon­non­kau­niis­sa kesä­teat­te­ri­mai­se­mas­sa, lähel­lä Jäm­sän kes­kus­taa (ajo-ohje teat­te­rin koti­si­vuil­la). Kat­so­mo on katet­tu.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.jamsankesateatteri.fi