Jämsä, Jämsän Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Turvetta ja timantteja

Jämsän Kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu: 22 euroa
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät ja opis­ke­li­jat: 20 euroa
Nuo­ret (alle 18 v.): 15 euroa

Lip­pu­va­rauk­set ja tie­dus­te­lut: 050 5377895 tai jamsankesateatteri@gmail.com

Kuva vuo­den 2022 Moo­sek­sen perin­nös­tä: kant­to­ri Pii­pa­ri­nen (Pent­ti Ruuk­ki) ja Hel­lä (Eira Joki­nen) ovat myös tänä kesä­nä mukana!

Jämsän Kesäteatterissa vuonna 2024 suosittujen Heikki Luoman maalaiskomedioiden viimeinen osa Turvetta ja timantteja!

Tur­vet­ta ja timant­te­ja on YLE:n legen­daa­ri­sen tv-sar­jan poh­jal­ta teh­ty käsi­kir­joi­tus. Se tar­jo­aa tie­tys­ti kesäis­tä tun­nel­maa, hymyyn suu­pie­let lait­ta­vaa huu­mo­ria sekä ros­vo­ja ja polii­se­ja. Sar­jan aiem­mat osat on esi­tet­ty Jäm­säs­sä Vain muu­ta­man hui­ja­rin täh­den vuon­na 2011 Himos­Teat­te­ris­sa (Jäm­sän joki­laak­son teat­te­rin tuki ry) ja Moo­sek­sen perin­tö vuon­na 2022 Jäm­sän Kesä­teat­te­ris­sa. Ne ovat saa­vut­ta­neet huippusuosion!

Täy­sin jäm­sä­läi­sin voi­min toteu­te­tus­sa ver­sios­sa Hak­ka­rai­nen (Pau­li Tam­mi­nen) ja P.A.Turpeinen (Rei­jo Hima­nen) moni­ne ystä­vi­neen seik­kai­le­vat Kuus­nie­men rai­til­la. Eikö­hän Pii­pa­ri­nen­kin (Pent­ti Ruuk­ki) pii­pah­da pai­kal­le, meno­pe­li­nään mope­di, instru­ment­ti­naan hai­ta­ri tot­ta kai.

Käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Luo­ma
Dra­ma­ti­soin­ti: Juk­ka Mäki­nen
Ohjaus: Reko Himanen

Esi­tyk­sen kes­to: 2 tun­tia 30 minuut­tia sisäl­täen väliajan

Näy­tel­män teki­jä­noi­keuk­sia val­voo Suo­men Näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ja Käsi­kir­joit­ta­jat ry.