fbpx

Laukaa, Kanavateatteri

Ohjelmisto 2021:

KORKEUSKAMMOA KUUSNIEMELLÄ

Val­lit­se­van eri­tyis­ti­lan­teen joh­dos­ta Kana­va­teat­te­rin kesäl­le 2020 suun­ni­tel­tu Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­ma ja Juk­ka Mäki­sen ohjaa­ma kan­tae­si­tys Kor­keus­kam­moa Kuus­nie­mel­lä siir­re­tään har­joi­tuk­si­neen ja esi­tys­kausi­neen kesä­kau­del­le 2021.

 

Kuus­nie­men puo­les­ta tais­te­luun nouse­vat van­hat rakas­te­tut hah­mot, kuten kant­to­ri Pii­pa­ri­nen, huol­ta­mo mag­naat­ti Tur­pei­nen, kun­nan­joh­ta­ja Suvi ja pas­to­ri Poh­to.
Kylän uinu­va rau­ha rik­koon­tuu, kun sitä uhkaa len­to­kent­tä­han­ke. Asi­aa jyrää eteen­päin jat­ku­via uhkia kyläs­sä aiheut­ta­va Hak­ka­rai­nen, sekä muut tutut kon­nat Kiis­ki ja Kylmälehto.

Mitä tapah­tuu idyl­li­sel­le hämä­läi­sel­le maa­lais­ky­läl­le, kun mark­ki­na­voi­mat jyl­lää­vät? Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­ma ja Juk­ka Mäki­sen ohjaa­ma kan­tae­si­tys tuo rakas­te­tut hah­mot jäl­leen Kana­va­teat­te­rin näyttämölle.

Esi­ty­sa­jat:

Uudet esi­ty­sa­jat päi­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man pian!

Käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Luo­ma
Ohjaus: Juk­ka Mäkinen

Liput:

– Perus­lip­pu 17e
– Työt­tö­mät, elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat jne. 15e
– Lap­set (alle 12v) 10e

Tie­dus­te­lut:

– 0400 744 197
– 0400 716 020 (ryh­mät)

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set: 0400 744 197
Ryh­mät: 0400 716 020

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kanavateatteri.fi