Laukaa, Kanavateatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Rajakylärapsodia

Liput

18€ / 16€ / 10€

Yhteystiedot ja tiedustelut

Tie­dus­te­lut: 0400 744 197
Ryh­mät: 0400 716 020

Tänä kesänä Kanavateatterissa saa ensiesityksensä rento komedia, joka on valtakunnallisen kesäteatterikirjoituskilpailun voittaja

Ant­ti Vii­ta­mä­ki on ohjan­nut liu­dan Kana­va­teat­te­rin kat­so­tuim­pia esi­tyk­siä, kuten Tank­ki täy­teen jat­ko-osi­neen, kol­me osaa Heik­ki Luo­man maa­lais­ko­me­dia­sar­jas­ta sekä monet vii­me vuo­sien brit­ti­fars­seis­ta. Teat­te­ris­sa on näh­ty myös hänen dra­ma­ti­soin­te­jaan ja yksi alku­pe­räis­teks­ti­kin.

Nyt Ant­ti ohjaa voit­ta­ja­teks­tin­sä Raja­ky­lä­rap­so­dia, jos­sa pyräh­de­tään kuvit­teel­li­seen Ypä­jän­pyh­tään kylään, katoa­van maa­seu­dun perim­mäi­seen kolk­kaan. Bus­si­py­sä­kil­le las­keu­tuu Sani Laak­so, nuo­ri opet­ta­ja joka käyn­nis­tää välit­tö­mäs­ti huhu­myl­lyt. Kuka haluai­si tul­la Hel­sin­gis­tä pie­neen kylä­kou­luun? Jotain mätää sii­nä täy­tyy olla!

Juu­ri kun kehi­tyk­sen unoh­ta­man pitä­jän hul­lun­ku­ri­nen väki luu­lee pää­se­vän­sä jyväl­le Sanin puu­his­ta, vie­rai­ta alkaa tul­la lisää…