fbpx

Laukaa, Kanavateatteri

Ohjelmisto 2022:

TAIVAAN TULET - Hallanvaara

Alku­pe­rä­si­kä­si­kir­joi­tus: Kari Vää­nä­nen
Dra­ma­ti­soin­ti ja ohjaus: Kir­si Sulonen

Suur­suo­sion saa­vut­ta­nut Tai­vaan tulet -saa­ga saa jat­koa toi­ses­sa itse­näi­ses­sä jat­ko-osas­sa nimel­tä Hal­lan­vaa­ra. Kan­tae­si­tyk­se­nä näh­tä­vä näy­tel­mä perus­tuu suo­si­tun tv-sar­jan kol­man­teen ja nel­jän­teen tuo­tan­to­kau­teen ja sen on Kana­va­teat­te­riin dra­ma­ti­soi­nut Kir­si Sulo­nen, joka myös ohjaa esi­tyk­sen ulkonäyttämöllemme. 

Rikok­sia, rak­kaut­ta, kos­ton­hi­moa, mus­ta­suk­kai­suut­ta, katu­mus­ta ja omien pol­ku­jen etsin­tää sekä kas­vu­ki­pu­ja on tie­dos­sa Kemi­jär­ven kesäyös­sä, kun ilmas­sa on hallanvaaraa.

Kari Vää­nä­sen alku­pe­räis­teks­tin terä­vä komiik­ka ja väke­vä draa­ma saa näyt­tä­mö­ver­sion­sa kan­taen­si-illan pe 8.7.2022.

ESI­TYK­SET:

Pe 8.7. klo 19
Su 10.7. klo 15
Su 10.7. klo 19
Ma 11.7. klo 19
Ke 13.7. klo 19
Pe 15.7. klo 15
Pe 15.7. klo 19
Su 17.7. klo 15
Ma 18.7. klo 19
Ke 20.7. klo 19
Pe 22.7. klo 19
Su 24.7. klo 15
Su 24.7. klo 19
Ma 25.7. klo 19
Ke 27.7. klo 19
Pe 29.7. klo 15
Pe 29.7. klo 19
Su 31.7. klo 15
Su 31.7. klo 19

LIPUT:

17e / 15e / 10e

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set: 0400 744 197
Ryh­mät: 0400 716 020

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kanavateatteri.fi