fbpx

Laukaa, Kanavateatteri

Ohjelmisto 2021:

KORKEUSKAMMOA KUUSNIEMELLÄ

Kuus­nie­men puo­les­ta tais­te­luun nouse­vat van­hat rakas­te­tut hah­mot, kuten kant­to­ri Pii­pa­ri­nen, huol­ta­mo mag­naat­ti Tur­pei­nen, kun­nan­joh­ta­ja Suvi ja pas­to­ri Poh­to.
Kylän uinu­va rau­ha rik­koon­tuu, kun sitä uhkaa len­to­kent­tä­han­ke. Asi­aa jyrää eteen­päin jat­ku­via uhkia kyläs­sä aiheut­ta­va Hak­ka­rai­nen, sekä muut tutut kon­nat Kiis­ki ja Kylmälehto.

Mitä tapah­tuu idyl­li­sel­le hämä­läi­sel­le maa­lais­ky­läl­le, kun mark­ki­na­voi­mat jylläävät?

Heik­ki Luo­man käsi­kir­joit­ta­ma, Juk­ka Mäki­sen sekä Taru Esko­nen-Myl­ly­län ohjaa­ma kan­tae­si­tys tuo rakas­te­tut hah­mot jäl­leen Kana­va­teat­te­rin näyttämölle.

Esi­ty­sa­jat:

Pe 2.7. klo 19.00
Su 4.7. klo 15.00 ja 19.00
Ma 5.7. klo 19.00
Ke 7.7. klo 19.00
Pe 9.7. klo 15.00 ja 19.00
Su 11.7. klo 15.00
Ma 12.7. klo 19.00
Ke 14.7. klo 19.00
Pe 16.7. klo 19.00
Su 18.7. klo 15.00 ja 19.00
Ma 19.7. klo 19.00
Ke 21.7. klo 19.00
Pe 23.7. klo 15.00 ja 19.00
Su 25.7. klo 15.00 ja 19.00

Käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Luo­ma
Ohjaus: Juk­ka Mäki­nen & Taru Eskonen-Myllylä

Liput:

– Perus­lip­pu 17e
– Työt­tö­mät, elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat jne. 15e
– Lap­set (alle 12v) 10e

Tie­dus­te­lut:

– 0400 744 197
– 0400 716 020 (ryh­mät)

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set: 0400 744 197
Ryh­mät: 0400 716 020

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kanavateatteri.fi