Jyväskylä, Ränssin Kievarin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Rovaniemen markkinat

Liput

Perus­lip­pu 32 €
Elä­ke­läi­set 30 €
Lap­set 4-12v. 16 €

Lippuvaraukset ja tiedustelut

Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

  • Katet­tu katsomo
  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Välia­jal­la ravin­to­la, A-oikeudet
”Onko Rovaniemelle mänijöitä, juna lähtee justiinsa!”

Kave­ruk­set läh­te­vät Lap­piin kul­la­net­sin­tään. Rova­nie­mel­le mene­vään junaan astuu jouk­ko värik­käi­tä mat­kus­ta­jia ja mark­ki­na­vä­keä, kon­nis­ta puhu­mat­ta­kaan. Pika­ju­nan lup­sak­ka kon­duk­töö­ri saa sel­vi­tet­tä­väk­seen monen­lai­sia yllät­tä­viä ja moni­mut­kai­sia tapah­tu­mia; lom­pa­koi­ta hävi­ää ja rep­pu­ja vaih­tuu. Polii­sia­kin tar­vi­taan asioi­ta selvittämään.

Löy­tä­vät­kö kul­lan­kai­va­jat lopul­ta kul­taa, se sel­vi­ää näy­tel­män aikana.

Näy­tel­mäs­sä soi suo­ma­lai­sil­le vuo­sien var­rel­la tutuik­si tul­lei­ta lau­lu­ja, kuplet­te­ja ja ralleja.