fbpx

Jyväskylä, Ränssin Kievarin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

ELÄMÄ ON LAIFFII

- Musiikkinäytelmä Matti Nykäsestä

”Tuli nuo­ri mies sumus­ta ja hyp­pä­si voittoon!”

Elä­mä on laif­fii! -lau­lu­näy­tel­mä ker­too Mat­ti Nykä­sen tari­nan pie­nes­tä pojas­ta maa­il­man­kuu­luk­si täh­dek­si. Värik­käät ja yllät­tä­vät tari­nat seu­raa­vat toisiaan.

Suo­ma­lais­ten lem­pi­lap­si, Mat­ti Nykä­nen, oli elä­män­ma­kui­nen mies.

Jo pie­nes­tä pitäen hän oli ener­gi­nen sisu­pus­si ja eli alus­ta asti täy­sil­lä. Mat­ti vei aina hyp­pyn­sä pit­käl­le. Hän oli tun­nol­li­nen tree­naa­ja ja luo­tet­ta­va kave­ri. Hän oli oman tien­sä kul­ki­ja. Aikan­sa helmi.

Urhei­li­jal­la oli kui­ten­kin myös han­ka­lat het­ken­sä. Matin kin­te­reil­lä pyö­ri monen­lais­ta pin­ta­lii­tä­jää. Kaik­ki halusi­vat osan vii­dak­ko­po­jas­ta. Hänel­lä ei ollut omaa rau­haa pätkääkään.

Mat­ti eli myrs­kyi­sää elä­mää. Kul­ta­le­vy, kuusi avio­liit­toa, alko­ho­lis­mia ja van­keus­tuo­mioi­ta. Mat­ti polt­ti kynt­ti­lää molem­mis­ta päistä.

Mäki­hyp­py oli kaik­ki kai­kes­sa Matil­le… Luo­pu­mi­nen oli vai­ke­aa. Lau­la­mi­nen tuli mäki­hy­pyn tilal­le kor­vaa­maan sitä, lau­la­ja­na hän jat­koi elä­män­sä lop­puun saak­ka. Mäki­kot­ka kokei­li uraa myös strip­tea­se­tai­tei­li­ja­na ja poliitikkona.

Mat­ti Nykä­ses­tä ker­to­va lau­lu­näy­tel­mä ELÄ­MÄ ON LAIF­FII! – saa maa­il­man ensi-iltan­sa Jyväs­ky­län Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatterissa!

Hank­keen taka­na on Mat­ti Nykä­sen pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä ja levy­jen tuot­ta­ja Jus­si Niemi.

Lau­lu­näy­tel­män käsi­kir­joi­tus ja ohjaus on Juse Venä­läi­sen käsia­laa yhteis­työs­sä Jus­si Nie­men ja Joo­na Jal­ka­sen kanssa.

Juse Venä­läi­nen

”Eri­tyi­sen iloi­nen olen sii­tä, että Matin tytär Eve­lii­na Män­ty­kan­gas esiin­tyy näy­tel­mäs­sä. Tämä näy­tel­mä on tar­koi­tet­tu kun­nia­no­soi­tuk­sek­si MATILLE!”

Min­na Erä­jär­vi. Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

Han­ki lip­pusi ennakkoon! 

Soi­ta 014-311 0086
Liput: aikui­set 30€, elä­ke­läi­set tai ryh­mät 28€/hlö, lap­set (4-12 v.) 14€

ESI­TYK­SET KESÄL­LÄ 2021:

KE 28.7. klo 18,
TO 29.7. klo 15,
SU 1.8. klo 16
MA 2.8. klo 18,
TI 3.8. klo 13 ja 18,
KE 4.8. klo 18,
TO 5.8. klo 15,
SU 8.8. klo 16,
TO 12.8. klo 15,
SU 15.8. klo 15,
MA 16.8. klo 18,
TI 17.8. klo 13 ja 18,
KE 18.8. klo 18,
TO 19.8. klo 18,
SU 22.8. klo 15
MA 23.8. klo 18,
TI 24.8. klo 18,
KE 25.8. klo 18,
TO 26.8. klo 15,
SU 29.8. klo 15

Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

  • Katet­tu katsomo
  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Välia­jal­la ravin­to­la, A-oikeudet

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set nume­ros­ta 014-311 0086
Kui­kan­tie 340, 41140 Kuik­ka
ranssi@ranssinkievari.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ranssinkievari.fi