Jyväskylä, Ränssin Kievarin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

DE VA KUKKU DE - laulunäytelmä

RÄNSSIN KIEVARIN KESÄTEATTERI 2024
AITOA KESÄTEATTERIA JO 35 VUOTTA!

RÄNS­SIN KIE­VA­RIN KESÄ­TEAT­TE­RI ESIT­TÄÄ TUN­TEI­TA JA ILOA HERÄT­TE­LE­VÄN TARI­NAN ANI­TA HIR­VO­SEN ELÄ­MÄS­TÄ, HÄNEN MUSII­KIL­LA HÖYSTETTYNÄ.

Lippuvaraukset ja tiedustelut

DE VA KUK­KU DE -lau­lu­näy­tel­mä ker­too Ääne­kos­kel­la syn­ty­nees­tä Mai­to­lai­tu­rin Prin­ses­sas­ta, suo­ma­lai­ses­ta pit­kän ja menes­tyk­sek­kään uran teh­nees­tä lau­la­jas­ta, ANI­TA HIRVOSESTA.

Lau­lu­näy­tel­mä ker­too Ani­tan koko tari­nan mum­mon luo­na kas­va­nees­ta pik­ku­ty­tös­tä koko kan­san tun­te­mak­si laulajatähdeksi.

Ani­tan elä­mäs­sä on ollut pal­jon lau­lua ja tans­sia, mut­ta myös itkua ja pal­jon draa­maa. Jos on elä­mä koe­tel­lut, niin huu­mo­rin­ta­ju on kui­ten­kin säi­ly­nyt aina mukana.

Hänen remp­seä ima­gon­sa ja reh­vak­kaat lau­lun­sa ovat piir­ty­neet suo­ma­lais­ten muis­toi­hin ja sydämiin.

Tämä iki­nuo­ri, iloi­nen ja räis­ky­vä lau­la­jai­ko­ni on keik­kail­lut ja levyt­tä­nyt kuu­del­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä. Monet levyis­tä ja sin­kuis­ta ovat myy­neet myös kultaa.

Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

  • Katet­tu katsomo
  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Välia­jal­la ravin­to­la, A-oikeudet