fbpx

Karstula, Wanhat Wehkeet kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

SELLAISTA ELÄMÄ ON

Kesäl­lä 2021 kesä­teat­te­rim­me esit­tää Juha ’Jun­nu’ Vai­nion elä­mää ja hänen tuo­tan­to­aan käsit­te­le­vän musiik­ki­näy­tel­män Sel­lais­ta elä­mä on. 

Käsi­kir­joi­tus: Otto Kaner­va, Mik­ko Kivi­nen
Ohjaus: Anna-Mai­ja Ojan­si­vu
Näyt­te­li­jät: Jark­ko Jär­ven­pää, Juk­ka Paa­na­nen, Kei­jo Salo, Mar­ko Val­kei­nen, Min­na Reko­nen, Tar­ja Kul­ta­vuo­ri
Ääni ja tek­niik­ka: Pek­ka Siis­ko­nen
Musiik­ki: Live-orkesteri

ESI­TY­SA­JAT:

Tar­kem­mat esi­ty­sai­ka­tau­lut päi­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man pian!

LIPUT:

Perus­lip­pu 20 €
Elä­ke­läi­set 19 €
Lap­set 10 €

Ryh­mät
21-49 hlöä 18 € / hlö
50 - 16 € / hlö

TEAT­TE­RI­RUO­KAI­LU 15 €

KATET­TU KAT­SO­MO! | LIVE-ORKESTERI!

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:
Lip­pu­va­rauk­set nume­ros­ta 0500 779 534

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.wanhatwehkeet.fi