Karstula, Wanhat Wehkeet kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Laulujen Lunnaat

Liput

Perus­lip­pu 28 €
Elä­ke­läi­set /Opiskelijat/Ryhmät 25 €, alle 12 v. 10 €

Yhteystiedot ja lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set nume­ros­ta 0500 779534
e-mail: arja.piilo@gmail.com

Face­book: www.facebook.com/wwkesateatteri

Wan­hat Weh­keet Kesäteatteri

  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Katet­tu katsomo
  • Ravin­to­la, kah­vio, A-oikeudet

ISKEL­MIEN KUL­TA-AIKAA 50 – luku oli Suo­mes­sa sodis­ta toi­pu­mi­sen aikaa. Tans­si­la­va- ja seu­ran­ta­lo­mei­nin­ki kukois­ti­vat. Kan­sa ikään kuin haki hyvi­tys­tä ras­kais­ta sota­vuo­sis­ta. Uusien iskel­mien teki­jöis­tä, nii­den esit­tä­jis­tä ja täh­tien tuot­ta­jis­ta tuli legen­do­ja, kuten Toi­vo Kär­ki, Rei­no Helis­maa, Ola­vi Vir­ta, Esa Paka­ri­nen ja Annik­ki Täh­ti. Suo­men maa­seu­tu oli tuo­hon aikaan uusien täh­tien met­säs­tä­jien paras­ta riis­ta­maa­ta. Niin­pä myös Kai­ku­lan Nuo­ri­so­seu­ran talon pihaan ajaa erää­nä päi­vä­nä seka­lai­nen sak­ki suo­raan Hel­sin­gis­tä. Sama­na ilta­na on tar­koi­tus pis­tää pys­tyyn kyky­je­net­sin­tä – kil­pai­lu, jos­ta on voit­ta­jil­le luvas­sa levy­tys sopi­muk­set. Mut­ta kil­pai­lun toteut­ta­mi­sen eteen nousee yllät­tä­viä estei­tä. Tapah­tu­mat ikään kuin kar­kaa­vat käsis­tä ennen iltaa ja jyvät erot­tu­vat aka­nois­ta jo ilman viral­lis­ta kar­sin­taa­kin. Rak­kaus­kin alkaa roi­hu­ta kuin kon­sa­naan Suo­mi-iskel­mis­sä, ja lop­pu­pot­pu­ri saa yllät­tä­vän keskeytyksen.

Toi­vo­tan kat­so­jil­le nos­tal­gis­ta teatterielämystä!

Heik­ki Luoma