Karstula, Wanhat Wehkeet kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

SUKLAASYDÄN

Kesän 2019 musiik­ki­ko­me­dia SUKLAA­SY­DÄN tuo 60-luvun lois­ta­van musii­kin kesä­teat­te­ria­ree­nal­lem­me. Huu­mo­ril­la höys­tet­ty näy­tel­mä, roman­tiik­kaa unoh­ta­mat­ta. Live-bän­di takaa tah­dit, ja tari­na kul­jet­taa kul­tai­sel­le 60-luvul­le.

Ohjauk­ses­ta vas­taa iha­na ohjaa­jam­me Anna-Mai­ja Ojan­si­vu.

Käsi­kir­joi­tus

Otto Kaner­va, Osku Val­ve

Ohjaus

Anna-Mai­ja Ojan­si­vu

Näyt­te­li­jät

Jark­ko Jär­ven­pää, Juk­ka Paa­na­nen, Kei­jo Salo, Min­na Rekonen,Tarja Kul­ta­vuo­ri, Tei­ja Joen­suu, Tuu­la Lep­pä­nen

Ääni ja tek­niik­ka

Pek­ka Siis­ko­nen

Musiik­ki

Live- orkes­te­ri

 

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Perus­lip­pu 20€
Elä­ke­läi­set 19€
Lap­set 10€

Varauk­set nume­ros­ta:
0400 542 029

SUKLAA­SY­DÄN 4.7.-11.8. KATET­TU KAT­SO­MO, TER­VE­TU­LOA!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.wanhatwehkeet.fi/teatteri