Karstula, Wanhat Wehkeet kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

SELLAISTA ELÄMÄ ON

Kesäl­lä 2020 kesä­teat­te­rim­me esit­tää Juha ’Jun­nu’ Vai­nion elä­mää ja hänen tuo­tan­to­aan käsit­te­le­vän musiik­ki­näy­tel­män Sel­lais­ta elä­mä on. 

Käsi­kir­joi­tus: Otto Kaner­va, Mik­ko Kivi­nen
Ohjaus: Anna-Mai­ja Ojan­si­vu
Näyt­te­li­jät: Jark­ko Jär­ven­pää, Juk­ka Paa­na­nen, Kei­jo Salo, Mar­ko Val­kei­nen, Min­na Rekonen,Tarja Kul­ta­vuo­ri
Ääni ja tek­niik­ka: Pek­ka Siis­ko­nen
Musiik­ki: Live-orkes­te­ri

Esi­tyk­set ajal­la Ke 24.6. - La 8.8.2020

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­set nume­ros­ta 0500 779 534

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.wanhatwehkeet.fi