Teatteri Eurooppa Neljä | Äänekoski, Kartano Kievarin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

AATAMIN PUVUSSA JA VÄHÄN EEVANKIN

Liput

Perus­lip­pu 33,50
Elä­ke­läi­nen, työ­tön, varus­hen­ki­lö 30,50 €
Opis­ke­li­ja, nuo­ri (alle 18-v.) 17,50 €
S-etu­päi­vä 26,50 €
Ryh­mät 27,50 €/hlö (min. 20 hlöä)

Kepeän kesäinen musiikkikomedia vie riemastuttavalle nostalgiamatkalle sinne missä saunanraikas rantamaisema hehkuu kilpaa heinäpellon kanssa ja aurinko paistaa aina lämpimästi!

Koko sot­ku alkaa sii­tä, kun ase­ma­pääl­lik­kö myö­häs­tyy lai­vas­ta. Onnek­si kyy­ti löy­tyy avu­liai­den poi­kien venees­tä, mut­ta sit­ten paat­ti jumit­tuu kari­kol­le… Lopul­li­ses­ti asiat saa sekai­sin van­ki­kar­ku­ri, joka aiheut­taa han­ka­luuk­sia niin pojil­le kuin asemapäälliköllekin.

Puhu­mat­ta­kaan kar­ku­ria jah­taa­vas­ta polii­si­ko­mi­sa­rios­ta tyt­tä­ri­neen tai kylän juo­pos­ta ukos­ta tai puhe­lin­kes­kuk­sen juo­rua­kois­ta, jot­ka sot­ke­vat sop­paa niin että lop­pu­tu­los onkin sopi­van seka­va! Mut­ta onnek­si vää­rin­kä­si­tyk­set saa­daan oiot­tua ja lopus­sa lem­pi lei­mah­taa niin van­hem­mis­sa kuin nuo­rem­mis­sa­kin sydämissä!

Alku­pe­räis­teks­ti Aga­pe­tus
Dra­ma­ti­soin­ti ja ohjaus Ant­ti Lat­tu
ROO­LEIS­SA mm. Pert­ti Koi­vu­la, Ari-Kyös­ti Sep­po ja Anne­li Karppinen

Muis­sa roo­leis­sa näh­dään mm. Teat­te­ri Euroop­pa Nel­jän omat näyt­te­li­jät Jari Sil­ven­toi­nen ja Kim­mo Rii­ko­nen sekä vie­rai­li­jat Aapo Salo­nen, Heik­ki Nousiai­nen, Nomi Enc­kell, Cla­ra Kin­nu­nen ja Johan­na Aho­nen. 

Musii­kis­ta vas­taa Mat­ti Ekman tai­an­omai­sel­la elekt­ro­ni­sel­la haitarillaan.

Lisä­tie­toa kesä­teat­te­rin ravin­to­la- ja majoi­tus­pal­ve­luis­ta löy­dät teat­te­rin kotisivuilta!