Hämeenkyrö, Heiskan kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Musiikkinäytelmä Löysät Paikat

Liput

- Yksit­täi­nen lip­pu 25,00
- Ryh­mät yli 15henk ennak­ko­ti­lat­tu­na 20,00/hlö + 1 vapaa­lip­pu
- Elä­ke­läi­set 20,00
- Lap­set alle 12v 15,00

LIPPUVARAUKSET

Lipun­myyn­ti myös teat­te­rin lip­pu­kas­sal­ta, joka avau­tuu tun­tia ennen esi­tys­tä. Mak­su kätei­sel­lä tai kortilla.

Vara­tut liput pitää lunas­taa lip­pu­kas­sal­ta vii­meis­tään 30min ennen esi­tyk­sen alkua.

Nauruhermoja kutkuttava hupailu

Nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­va hupai­lu Lem­peä Pou­ka­ma -hoi­to­ko­dis­ta, jota leik­ki­säs­ti kut­su­taan nimel­lä Löy­sät Pai­kat.
Kut­su­ma­ni­mi joh­tuu sii­tä, että hoi­to­ko­din poruk­ka on luo­nut aivan omat käy­tän­tön­sä asu­mi­seen ja viihtymiseen.

Onko se luval­lis­ta? Mihin kaik­keen se johtaa?

Livebän­di, lois­ta­vat laulajat.

Heis­kan kesä­teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo (nume­roi­mat­to­mat pai­kat) ja estee­tön kul­ku pysä­köin­tia­lu­eel­ta kat­so­mol­le. Ennak­ko­va­rauk­sel­la pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja ensim­mäi­sen istuin­ri­vin edes­sä ja paik­ko­ja lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le ensim­mäi­sel­tä istuinriviltä.