Sastamala | Suodenniemi, Kelarannan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

No onkos tullut talvi…

kelarannan kesäteatteri 2024
Liput 15 €

Ennak­ko­va­rauk­set ja ryhmät:

Veli Haa­pa­nen 0400 232 949 / haapanenveli@gmail.com

Lisä­tie­dot: 

Bruu­no Tuo­ri 050 4133 482 / bruuno.tuori@kopteri.net
Veli Haa­pa­nen 0400 232 949 / haapanenveli@gmail.com

ESITYKSET 2024

30.6 klo 18
2.7 klo 18
4.7 klo 18
7.7 klo 18

Mee­ri ei ole enää uusi ja vai­vo­ja­kin on ilmaan­tu­nut. Sen vuok­si on pitä­nyt tapail­la lää­kä­rei­tä­kin Isos­sa-Sai­raa­las­sa. Hoi­to­ta­hon raja­pin­nas­ta onkin lähes­tyt­ty huo­noil­la uuti­sil­la. Eikö Mee­ril­le jou­lua enää tule­kaan. Täs­tä­hän ei lamaan­nu­ta, vaan lai­te­taan kalen­te­ria uusik­si ja ryh­dy­tään jou­lun viet­toon vähän nor­maa­lia aikai­sem­min. Eihän se jou­luih­mi­sen juh­la ole ajan­koh­taan sidot­tu, eikä jou­lu muu­ten­kaan ole ollut joka vuo­si val­koi­nen. Per­he kool­le ja kink­ku uuniin. 

Kevyen hir­te­hi­ses­ti kuo­le­maa odo­tel­laan Kela­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa var­sin tutul­la kokoon­pa­nol­la. Mee­rin (Anne Haka­la) per­heen aikui­set lap­set (Nita Huh­ta­sa­lo, Tan­ja Fors­ten ja Jup­pe Huh­ta­la) ihmet­te­le­vät äidin jou­lu­tou­hu­ja mökil­lä hei­nä­kuus­sa. Mukaan on otet­tu myös vävy­ko­ke­las (Jari Fors­ten) sekä Mee­rin exä (Veli Haa­pa­nen). Saat­taa sin­ne mökil­le vie­lä joi­tain vie­raam­pia­kin eksyä kesäis­tä jou­lu­aat­toa juhlimaan. 

No onkos tul­lut tal­vi… -näy­tel­män on kir­joit­ta­nut Eila Mink­ki­nen ja ohjan­nut Vil­le Kök­kö ja se on sar­jas­saan jo yhdes­tois­ta koko­naan kotoi­sin voi­min teh­ty koko illan kesä­teat­te­rie­si­tys. Ja vaik­ka teat­te­rim­me onkin nykyis­ten stan­dar­dien mukaan hie­man askeet­ti­nen, se on myös estee­tön ja peril­le pää­see autol­la. Sateel­la­kin on sil­ti voi­nut ehkä jopa naut­tia teat­te­ris­ta, mut­ta se on koko­naan joh­tu­nut esityksestä..