fbpx

Pirkanmaa, Lempäälän Nuorisoseuran Teatteri

Ohjelmistossa 2022:

RAKKAUTTA JA KAALINTAIMIA

Rak­kaut­ta ja kaa­lin­tai­mia on Anni Pol­van saman nimi­seen romaa­niin perus­tu­va vei­keä kesäi­nen tari­na. Kan­tae­si­tyk­sen Lem­pää­län Nuo­ri­so­seu­ran Teat­te­ril­le ovat dra­ma­ti­soi­neet Anne Kova­lai­nen ja Johan­na Pekola.

Näy­tel­män tapah­tu­mat sijoit­tu­vat kesäi­seen siir­to­la­puu­tar­haan. Sirk­ku on sär­ke­nyt sydä­men­sä ja Tip­su toi­min­nan nai­se­na tekee kaik­ken­sa saa­dak­seen ystä­vän­sä unoh­ta­maan petol­li­sen sul­ha­sen. Mök­ki siir­to­la­puu­tar­has­sa vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä rat­kai­sul­ta. Luvas­sa on kom­mel­luk­sia, vää­rin­kä­si­tyk­siä, roman­tii­kan kipi­nöi­tä ja mus­ta­suk­kai­suut­ta kun ystä­vyk­set tutus­tu­vat siir­to­la­puu­tar­han tapoi­hin ja naapureihinsa.

ESI­TY­SA­JAT:

Näy­tök­set arki­sin klo 19, su klo 17

ma 4.7.
ti 5.7.
ke 6.7.
ti 12.7.
ke 13.7.
su 17.7.
ti 19.7.
ke 20.7.
su 24.7.
ma 25.7.
ti 26.7.
su 31.7.
ti 2.8.
ke 3.8. (lop­puun­va­rat­tu)

LIPUT:

Perus­lip­pu 20 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 18 €
Lap­set alle 14 v., rin­ki­läi­set 10 €

Mak­su­vä­li­neet kätei­nen, pank­ki­kort­ti ja Smartum-setelit

Esi­tys­paik­ka

Hak­ka­rin kar­ta­non kesä­teat­te­ri
Kuok­ka­lan­tie 5, Lempäälä

Yhteys­tie­dot: Tie­dus­te­lut ja varauk­set tääl­tä tai puhe­li­mit­se 0400 749 986 (miel. klo 16 jälkeen)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.nuorisoseura.fi