Pirkanmaa, Lempäälän Nuorisoseuran Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

VIIMEINEN MUSKETTISOTURI

Liput

Perus­lip­pu 20 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 18 €
Lap­set ja rin­ki­li­put 10 €

Esitykset

Ensi-ilta pe 30.6.2023 klo 19.00
Näy­tök­set:
su 2.7. klo 17.00
ke 5.7. klo 19.00
pe 7.7. klo 19.00
su 9.7. klo 17.00
ke 12.7. klo 19.00
su 16.7. klo 17.00
ke 19.7. klo 19.00
pe 21.7. klo 19.00
su 23.7. klo 17.00
pe 28.7. klo 19.00
su 30.7. klo 17.00
pe 4.8. klo 19.00
su 6.8. klo 17.00
ti 8.8. klo 19.00

Kesän haus­kin ja jän­nit­tä­vin teat­te­ris­pek­taak­ke­li, Mus­ket­ti­so­tu­rit­ri­lo­gian kol­mas osa ”Vii­mei­nen Mus­ket­ti­so­tu­ri” saa maa­il­man ensi-iltan­sa Lem­pää­län Nuo­ri­so­seu­ran tuo­tan­to­na Hak­ka­rin kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2023.

Luvas­sa vauh­tia ja varal­li­sia tilan­tei­ta, huu­mo­ria ja roman­tiik­kaa lavan täy­del­tä, kun nuo­ri kruu­nun­pe­ril­li­nen, tule­va Aurin­ko­ku­nin­gas jou­tuu kamp­pai­le­maan tuki­jouk­koi­neen häi­jy­jä val­la­na­nas­ta­jia vastaan.

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus Jari Lehto

Lem­pää­län Nuo­ri­so­seu­ran Teat­te­ri on akti­vii­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri. Tuo­tam­me vuo­sit­tain 2 näy­tel­mää ammat­ti­mai­sel­la otteel­la ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Muka­na toi­min­nas­sa on koke­nei­ta har­ras­ta­jia ja vuo­sit­tain uusia tuo­rei­ta toimijoita.