Pirkanmaa, Lempäälän Nuorisoseuran Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

PESÄRIKKO

Lempäälän Nuorisoseuran Teatteri 2024
Liput

Liput 25 €/ 29 €/ 15 €

Esitykset

PE 28.6. klo 19 Ensi-ilta
SU 30.6. klo 17
TO 4.7. klo 19
PE 5.7. klo 19
SU 7.7. klo 17
TI 9.7. klo 19
PE 12.7. klo 19
SU 14.7. klo 17
TI 23.7. klo 19
TO 25.7. klo 19
PE 26.7. klo 19
SU 28.7. klo 17
PE 2.8. klo 19
SU 4.8. klo 17
TI 6.8. klo 19

Armin ja Olavin koskettava rakkaustarina. Tragikoominen musiikkinäytelmä eteläpohjalaisella mentaliteetilla.

Armi rakas­tuu Ola­viin, kar­kaa koto­aan ja muut­taa ete­lä­poh­ja­lai­seen Lar­van taloon. Tuo­reen avio­pa­rin elä­män­me­non sane­lee kui­ten­kin Ola­vin äiti Lai­mi ja sän­kyyn sidot­tu Ilmi-täti. Pesä­rik­ko on pak­sun huu­mo­rin kyl­läs­tä­mä ker­to­mus maa­seu­dun pai­nees­ta. Se ker­too mie­his­tä, jot­ka eivät jak­sa tun­teit­ten­sa kans­sa. Ja nai­sis­ta, jot­ka teke­vät omia ratkaisujaan.

Orvok­ki Aution romaa­nit­ri­lo­gian poh­jal­ta dra­ma­ti­soi­nut Mik­ko Roi­ha
Ohjaus Anne Helminen

Lem­pää­län Nuo­ri­so­seu­ran Teat­te­ri on akti­vii­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri. Tuo­tam­me vuo­sit­tain 2 näy­tel­mää ammat­ti­mai­sel­la otteel­la ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Muka­na toi­min­nas­sa on koke­nei­ta har­ras­ta­jia ja vuo­sit­tain uusia tuo­rei­ta toimijoita.