Ruovesi, Ruoveden Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

RONJA RYÖVÄRINTYTÄR

Liput

Liput ovel­ta

25 € perus­lip­pu
20 € elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, opis­ke­li­jat ja yli 12-vuo­ti­aat kou­lu­lai­set
10 € 4–12-vuotiaat

Liput Ennakkolippu.comista

20 € (+ pal­ve­lu­mak­su) perus­lip­pu
15 € (+ pal­ve­lu­mak­su) elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, opis­ke­li­jat ja yli 12-vuo­ti­aat kou­lu­lai­set
10 € (+ pal­ve­lu­mak­su) € 4–12-vuotiaat

Ryh­mä­li­put:
20 € vähin­tään 10 hen­keä (varauk­set suo­raan Ruo­ve­den Teatterilta)

Ryh­mä­li­put ja tie­dus­te­lut:
044 346 0027
teatteri@ruovedenteatteri.fi

Astrid Lindgre­nin Ron­ja Ryö­vä­rin­ty­tär on koko per­heen klas­sik­ko­ta­ri­na. Tämä vauh­di­kas ker­to­mus herää eloon kesäi­ses­sä Pyy­nik­ki­läs­sä, ja se on täyn­nä jän­nit­tä­viä kään­tei­tä ja mie­len­kiin­toi­sia hah­mo­ja. Vai olet­ko muka ennen tavan­nut has­su­ja kak­kiai­sia, pelot­ta­via syö­jät­tä­riä tai kals­kei­ta ryö­vä­rei­tä? Kaik­kien tapah­tu­mien kes­kel­lä tari­na ker­too ennen kaik­kea ystä­vyy­des­tä, itse­näis­ty­mi­ses­tä ja omien rajo­jen löy­tä­mi­ses­tä. Tule sinä­kin mukaan seik­kai­luun Ron­jan kans­sa Matiak­sen­met­sän syvyyksiin!

Ohjaus Mer­ja Kää­riäi­nen
Käsi­kir­joi­tus Astrid Lindgren
Sovi­tus Anni­na Enc­kell
Teks­tin kään­nös Tuo­vi Paju
Musiik­ki Sebas­tian
Lau­lu­jen kään­nös Tar­ja Joo­na ja Jari Myllyvaara

Esitykset

Ensi-ilta: ke 21.6. klo 18.30

Muut esi­ty­sa­jat: ti 27.6. klo 18.30, ke 28.6. klo 18.30, to 29.6. klo 18.30, su 2.7. klo 16, ti 4.7. klo 18.30, ke 5.7. klo 18.30, to 6.7. klo 18.30, la 8.7. klo 16, su 9.7. klo 16, ti 11.7. klo 18.30, ke 12.7. klo 18.30, to 13.7. klo 18.30, su 16.7. klo 16