Ruovesi, Ruoveden Teatteri

Ohjelmisto 2019:

JA JUMALA LOI NAISEN

Ruo­ve­den Teat­te­ri esit­tää kesäl­lä 2019 Pyy­nik­ki­län kesä­teat­te­ris­sa kome­dian Ja Juma­la loi nai­sen.

Näy­tel­mäs­sä seu­ra­taan kuut­ta nais­ta, jot­ka koh­taa­vat Rit­va Ala-Kypä­rän joh­ta­mal­la Super­san­ka­ri­tar-kurs­sil­la. Kaik­ki ei kui­ten­kaan suju ihan suun­ni­tel­mien mukaan. Luvas­sa on her­sy­vän haus­ko­ja tilan­tei­ta, samais­tut­ta­via hah­mo­ja sekä kos­ket­ta­via koh­ta­loi­ta. Ter­ve­tu­loa Pyy­nik­ki­lään naut­ti­maan Super­san­ka­ri­tar-kurs­sin anti­mis­ta!  

Käsi­kir­joi­tus: Kir­si Sulo­nen
Ohjaus ja sovi­tus: Vee­ra Her­ra­nen
Musiik­ki: Pek­ka V. Lou­hi­mo
Koreo­gra­fia: Miia Räik­kö­nen-Jat­ko­la
Pukusuun­nit­te­lu: Han­na Saa­ri­nen

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Ensi-ilta lau­an­tai­na 29.6.2019 klo 16, muut esi­tyk­set 2.7.–21.7. tiis­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin klo 19, sun­nun­tai­sin klo 16.

Lip­pu­jen varaus:

www.ennakkolippu.com

1.6. alkaen myös Ruo­ve­den mat­kai­lu p. 044 787 1388

Ryh­mä­li­put p. 044 346 0027 tai ruoveden.teatteri@gmail.com

Hin­nat:

Perus­lip­pu 20 €
Opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set ja työt­tö­mät 15 €
Lap­set 10 €

Lisä­tie­dot www.ruovedenteatteri.net

Pyy­nik­ki­län kesä­teat­te­ri sijait­see osoit­tees­sa Pap­pi­lan­kul­man­tie 88, 34600 Ruo­ve­si. Meil­lä on katet­tu kat­so­mo.