Ruovesi, Ruoveden Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Elmo

Ruoveden teatteri 2024
Liput

Liput ovel­ta

25 € perus­lip­pu
20 € elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, opis­ke­li­jat ja yli 12-vuo­ti­aat kou­lu­lai­set
12 € 4–12-vuotiaat

Liput: lippu.fi (hin­nat sisäl­tä­vät palvelumaksun)

22,40 € perus­lip­pu
16,80 € elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, opis­ke­li­jat ja yli 12-vuo­ti­aat kou­lu­lai­set
11,80 € 4–12-vuotiaat

Ryh­mä­li­put:
20 € vähin­tään 10 hen­keä (varauk­set suo­raan Ruo­ve­den Teatterilta)

Ryh­mä­li­put ja tie­dus­te­lut:
044 346 0027
teatteri@ruovedenteatteri.fi

Juha­ni Pel­to­sen kir­joit­ta­man Elmon ensie­siin­ty­mi­nen tapah­tui 1977, jol­loin se kuul­tiin radio­kuun­nel­ma­na. Kuun­nel­man suu­ren suo­sion innoit­ta­ma­na Pel­to­nen kir­joit­ti Elmos­ta myös kir­jan, jos­ta teh­tiin myö­hem­min elo­ku­va ja usei­ta näy­tel­mä­so­vi­tuk­sia. Näy­tel­mä ker­too Kai­nal­nie­men suu­ren pojan Elmon elä­mäs­tä. Elmon hui­kea urhei­lu-ura läh­tee liik­keel­le sat­tu­mas­ta, ja lopul­ta hänel­le ei löy­dy ver­taa koko maa­il­mas­sa. Mut­ta miten käy ihmi­sel­le urhei­lusan­ka­rin nahan alla, tuo­vat­ko voi­tot onnea?

Tule kat­so­maan ja koke­maan Elmon ilon ja surun het­ket Pyy­nik­ki­län kesäteatteriin!

Ohjaus ja sovi­tus Vee­ra Her­ra­nen
Kir­jai­li­ja Juha­ni Pel­to­nen
Dra­ma­ti­soin­ti Emma Paju-Torvalds

Esitykset 2024

Ensi-ilta: ke 19.6. klo 19

Muut esi­ty­sa­jat: ti 25.6. klo 19, ke 26.6. klo 19, to 27.6. klo 19, su 30.6. klo 16, ti 2.7. klo 19, ke 3.7. klo 19, to 4.7. klo 19, la 6.7. klo 16, su 7.7. klo 16, ti 9.7. klo 19, ke 10.7. klo 19, to 11.7. klo 19, su 14.7. klo