fbpx

Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

Ohjelmisto 2021:

KOHTALON TANGO

Musiik­ki­näy­tel­mä tan­gon mes­ta­ris­ta
UNTO MONO­NEN - lau­lut ja elämä

Musiik­ki­näy­tel­mä KOH­TA­LON TAN­GO ker­too Unto Mono­sen elä­mäs­tä korut­to­man kau­niis­ti, valoi­neen ja varjoineen.

Muun muas­sa Satu­maan, Lapin tan­gon, Kan­gas­tuk­sen, Koh­ta­lon tan­gon ja Nai­se­ni kans­sa edus­kun­ta­ta­lon puis­tos­sa kap­pa­leet sävel­tä­neen Mono­sen elä­mä päät­tyi aikai­sin. Sitä ennen hän ehti kokea lukui­sia ylä- ja ala­mä­kiä, voit­to­ja ja häviöi­tä niin musiik­ki­maa­lil­mas­sa ja omas­sa elä­mäs­sään.
Kos­ket­ta­va näy­tel­mä avaa Mono­sen sie­lun­mai­se­maa ylei­söl­le, käsi­tel­len tämän elä­män nais­suh­tei­ta, nousua musii­kin hui­pul­le ja siel­tä alas tuloa lukuis­ten tan­go­jen sii­vit­täes­sä tari­naa eteenpäin.

Mono­sen musiik­kin on help­po samais­tua, ja ehkä juu­ri sik­si se elää ja vai­kut­taa edel­leen­kin ihmis­ten mielissä.

NOU­DA­TAM­ME KAT­SO­MOS­SA VIRAN­OMAIS­TEN OHJEITA

ESI­TYK­SET:

Röy­hiön kylä­ta­lon piha­pii­ris­sä osoit­tees­sa: Kar­pan­pe­rän­tie 5/10, Röy­hiö (Ikaa­li­nen)

24.7. klo 14
24.7. klo 18
25.7. klo 14
25.7. klo 18

LIPUT:

22 €
ryh­mät 20 henk. 20 €
sisäl­tää väliaikakahvi

UUSI KATET­TU KATSOMO

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

puh. 050 313 2591 tai
inter­ne­tis­tä: www.seleentakuset.tarinoi.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.seleentakuset.tarinoi.fi