Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

Ohjelmisto 2019:

VIRTA VIE

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­set: Mat­ti Jär­ven­pää 050 313 2591

inter­ne­tis­tä: www.seleentakuset.tarinoi.fi

Teat­te­riin myös lai­val­la Ikaa­lis­ten kes­kus­tas­ta. Lisä­tie­dot ja varauk­set:

www.msikaalinen.fi

  ja 050 095 7214

Esi­tyk­set Röy­hiön kylä­ta­lon piha­pii­ris­sä osoit­tees­sa Kar­pan­pe­rän­tie 5/10 Röy­hiö (Ikaa­li­nen)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.seleentakuset.tarinoi.fi