fbpx

Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

Ohjelmisto 2022:

ELÄMÄNI VALO

ELÄ­MÄ­NI VALO on Mark­ku Hyvö­sen ryh­mäl­le kir­joit­ta­ma kantaesitys.

Näy­tel­mäs­sä lem­pi leis­kuu 30-vuo­den koke­muk­sel­la, kun paris­kun­ta suun­nit­te­lee toi­sil­taan salaa 30-vuo­tis­hää­päi­vä- yllä­tys­tä. Yllä­tyk­siä tuo­hon vii­kon­lop­puun mah­tuu­kin sit­ten useampia!

Rak­kaus ja pari­suh­teet koke­vat yllät­tä­viä kään­tei­tä ja tilan­tei­ta esi­tyk­sen ede­tes­sä. Tun­teet nouse­vat pin­taan ja tava­roi­ta jaetaan.

Hui­ja­ri pyö­rit­tää omaa lem­men­bis­nes­tään ja on saa­mai­sil­laan koh­teen­sa lan­kaan ja takaa­maan lai­no­jaan. Samaan häs­säk­kään ajau­tuu vie­lä via­ton Opo, joka on vil­pit­tö mäs­ti vain aja­mas­sa oppi­laan­sa etua.

Draa­maa ja dra­ma­tiik­kaa sisäl­tä­vä pari­tun­ti­nen vie kat­so­jan kau­as arjen har­mau­des­ta ja takaa useat mehe­vät nau­rut jota tämä aika juu­ri­kin tarvitsee.

Vaik­ka esi­tys sisäl­tää pal­jon huu­mo­ria ja koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja on sii­nä Hyvö­sen teks­teil­le tyy­pil­li­ses­ti myös sanoma.

Ihmi­nen tar­vit­see tois­ta ihmis­tä ja kai­ken voit­taa rakkaus.

ESI­TYK­SET:

8.7. klo 19
9.7. klo 14 ja klo 18
10.7. klo 14 ja klo 18
15.7. klo 19
16.7. klo 14 ja klo 18
17.7. klo 14 ja klo 18

UUSI KATET­TU KATSOMO

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

puh. 050 313 2591 tai
inter­ne­tis­tä: www.seleentakuset.tarinoi.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.seleentakuset.tarinoi.fi