Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

TOINEN PULLO CAVAA

Kesäteatteri Seleentakuset 2024
Liput

Perus­lip­pu 25 €
Lap­set alle 15v. 10 €
Ryh­mät 23 € (vähin­tään 20 henk.)

Väliai­ka­kah­vi ja tai­de­näyt­te­ly sisäl­ty­vät lipun hintaan.

LISÄTIEDOT JA LIPPUVARAUKSET

Puh. 050 313 2591 tai verk­ko­si­vu­jem­me kautta!

UUDIS­TET­TU KATET­TU KATSOMO

Katet­tu­ja kat­so­mo­paik­ko­ja on 250, istui­mi­na tuo­lit jois­sa on istuin­tyy­nyt, lisäk­si 50 kat­ta­ma­ton­ta katsomopaikkaa.

Kat­so­moon pyö­rä­tuo­leil­le estee­tön kulku.

He tekivät sen!

Kuka oli­si usko­nut, että tuo hiu­kan epä­vi­rei­nen kvartetti

- Inka, Von­ne, Ani­ta ja Tuu­lia - toteut­taa unelmansa:

remon­toi antiik­ki­ta­lon ja perus­taa yhtei­sen kodin idyl­li­seen vuoristokylään.

Oikeas­taan Vil­la San­ta Cata­ri­na on neli­kon yhtei­söl­li­nen mut­ta myös yksi­löl­li­nen tai­tei­li­ja­ta­lo, jos­sa he voi­vat viet­tää sisa­rel­li­sen ja vapaan lop­pue­lä­män. Vai voi­vat­ko sit­ten­kään? Riit­tä­vät­kö cavan innoit­ta­mat, alku­huu­mas­sa laa­di­tut van­hat sään­nöt ohjaa­maan yhtei­se­loa, kun Von­nen rahat ovat lopus­sa ja Inka ryh­tyy siivoojaksi.

Entä kun Tuu­lian kera­miik­ka­har­ras­tus joh­taa hänet arvaa­mat­to­miin suh­tei­siin ja jos­tain ilmes­tyy Sami, työ­tön ja asunn­o­ton lapsenlapsi.

Net­ti heit­tää vie­lä kuor­man pääl­le algar­ve­lai­sen golf­fa­rin ja Ani­tan deit­ti­hei­lan Las­sen, jos­ta uhkaa tul­la nais­luos­ta­rin asuk­kai­den rie­sa - mik­sei ilokin.

Sie­tää kysyä, mis­tä lop­pue­lä­mä alkaa…

Toi­sen pul­lon cavaa voi­vat mai­nios­ti naut­tia hekin, jot­ka eivät ensim­mäis­tä siemailleet.