fbpx

Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

Ohjelmisto 2020:

TAKAHUONE

KESÄ­TEAT­TE­RI­NÄY­TÖK­SET PERUT­TU 2020!

TER­VE­TU­LOA KESÄL­LÄ 2021 UUDIS­TET­TUUN JA KATET­TUUN TEATTERIIMME!

 

Ihmis­ten koh­ta­loi­ta ja luon­tei­ta kuvaa­va elä­män­ma­kui­nen näy­tel­mä, jos­sa näky­vät ahdin­ko, ongel­mat, kii­re ja kireys. Elä­mäs­sä jous­ta­mi­nen ja perik­sian­ta­mi­nen voi olla voitto.

ESI­TYK­SET:

Röy­hiön kylä­ta­lon piha­pii­ris­sä osoit­tees­sa: Kar­pan­pe­rän­tie 5/10, Röy­hiö (Ikaa­li­nen)

Ensi-ilta pe 10.7. klo 19
la 11.7. klo 14
la 11.7. klo 19
su 12.7. klo 13
su 12.7. klo 17

LIPUT:

Aikui­set 20 €
Lap­set 10 €
Ryh­mät yli 25 henk. 18 €

(lipun hin­ta sis. teat­te­ri­kah­vin, käsioh­jel­man ja tai­de­näyt­te­lyn)
Ryh­mil­le ruokailumahdollisuus.

KATET­TU KATSOMO

YHTEYS­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

Lip­pu­va­rauk­set: Mat­ti Jär­ven­pää puh. 050 313 2591

inter­ne­tis­tä: www.seleentakuset.tarinoi.fi

Teat­te­riin myös lai­val­la Ikaa­lis­ten kes­kus­tas­ta.
Lisä­tie­dot ja varauk­set: www.msikaalinen.fi ja 050 095 7214

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.seleentakuset.tarinoi.fi