Orivesi, Eräjärven Työväen Näyttämö
Rönnin kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kultainen vasikka

Rönnin kesäteatteri 2024
Liput

Ennak­koon: 
Peruslippu/opiskelija 20€
Eläkeläinen/työtön 18€
Las­ten­lip­pu (7-15v) 10€

Por­til­ta:
Peruslippu/opiskelija 25€
Eläkeläinen/työtön 23€
Las­ten­lip­pu (7-15v) 12€

Kul­tai­nen vasik­ka, Maria Jotu­nin vuon­na 1918 jul­kais­tu draa­ma­ko­me­dia, oli aikoi­naan todel­la uska­lias. Se on tari­na rahas­ta ja rak­kau­des­ta, mut­ta myös mes­ta­ril­li­nen ihmis­ku­vaus. Alku­pe­räi­nen teos on van­ha, mut­ta onko ihmi­nen sit­ten­kään muuttunut?

Rön­nin Kesä­teat­te­ris­sa se koe­taan Vir­va Itä­ran­nan dra­ma­ti­soi­ma­na ja ohjaamana. 

Kesä­teat­te­rin nouse­va, sel­kä­no­jal­li­nen katet­tu kat­so­mo, sitou­tu­nut näyt­te­li­jä­ryh­mä Vir­va Itä­ran­nan ohjauk­ses­sa sekä Rön­nin­sal­men kau­neus ja Rön­nin Kesä­ra­vin­to­lan moni­puo­li­set oheis­pal­ve­lut kruu­naa­vat kesäi­sen elämysmatkasi.

Dra­ma­ti­soin­ti ja Ohjaus
Vir­va Itäranta

Lisä­tie­dot:

Rön­nin­sal­men kult­tuu­ri- ja matkailuareena

Rön­nin Kesä­teat­te­ri
Erä­jär­ven­tie 946, 35220 Erä­jär­vi, Ori­ve­si (maan­tie 3260 varrella)

050 436 8466 / Teat­te­ri
040 350 1253 / Eky

Face­boo­kis­sa: facebook.com/RonninKesateatteri