Orivesi, Eräjärven Työväen Näyttämö
Rönnin kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kesän 2023 tiedot julkaistaan pian!

Esityskausi 2022

IHMISTEN PUHEET

LIPUT

Liput ennak­koon 20/18/10€, ovel­ta 25/23/12€

Ryh­mä­pa­ke­tit ja varaukset

040 350 1253, Erä­jär­ven Kehit­tä­mi­syh­dis­tys, EKY Erä­jär­vi
tai 050 436 8466 teat­te­ri, ronnin.kesateatteri@erajarventeatterit.fi

Yhteys­tie­dot:

Rön­nin­sal­men kult­tuu­ri- ja matkailuareena

Rön­nin Kesä­teat­te­ri
Erä­jär­ven­tie 946, 35220 Erä­jär­vi, Ori­ve­si (maan­tie 3260 varrella)

puh. 0504368466

Face­boo­kis­sa: facebook.com/RonninKesateatteri

Rön­nin Kesä­teat­te­ris­sa Veik­ko Huo­vi­sen IHMIS­TEN PUHEET

dram. Arto Sep­pä­lä
sovi­tus Eriik­ka Mag­nus­son ja Taa­vi Simo­nen
ohjaus Eriik­ka Magnusson

Mitä on ihmis­ten puheet?  Veik­ko Huo­vi­nen kat­se­lee huu­mo­rin lasien läpi  yhtei­sön juo­rui­lua, supi­naa ja naa­pu­ri­ka­teut­ta. Rön­nin Kesä­teat­te­rin näyt­te­li­jät tar­joa­vat raik­kaan teat­te­rie­lä­myk­sen 1950-luvun hen­ges­sä ohjaa­jan­sa Eriik­ka Mag­nus­so­nin luot­saa­ma­na. Rön­nin­sal­men kau­nis mai­se­ma, sel­kä­no­jal­li­nen nouse­va kat­so­mo ja Rön­nin kesä­ra­vin­to­lan oheis­pal­ve­lut täy­den­tä­vät teatterinautinnon.