Orivesi, Eräjärven Työväen Näyttämö / Rönnin kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

Rön­nin Kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2020
Anne­li Puke­man Rakas­tet­tu Johans­son, ohjaus Eriik­ka Mag­nus­son

Suo­sit­tu kesäi­nen kome­dia Mink­ki­tar­hak­si kut­su­tun kau­pun­gin omis­ta­man elä­ke­läis­ten vuo­kra­ta­lon asuk­kais­ta. Tapah­tu­ma­paik­ka­na talon piha­pii­ri, jos­sa kuhi­see, sil­lä taloon on muut­ta­nut uusia asuk­kai­ta. (naytelmat.fi)

Näy­tö­sa­jat:
Kesä­kuus­sa: la 27.6. klo 16 (ensi-ilta) ja ti 30.6. klo 19,
Hei­nä­kuus­sa: ke 31.6. klo 19, su 5.7. klo 17, ti 21.7. klo 19, ke 22.7. klo 19, su 26.7. klo 16, ti 28.7. klo 19 ja ke 29.7. klo 19
Elo­kuus­sa la 1.8. klo 16, ke 5.8. klo 19 ja la 8.8. klo 15

Liput ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­jen hin­nat ovel­la: perus­lip­pu 20€, opisk/eläkel/työtön 18€, lap­set 7-15v 12€
Netis­tä liput: liput.erajarventeatterit.fi

Rön­nin kesä­ra­vin­to­lan pöy­tään kate­tut väliai­ka­tar­joi­lut on mah­dol­lis­ta tila­ta ennak­koon kauppa.erajarventeatterit.fi,
Tar­jol­la teat­te­riin liit­tyen kahvin/teen/mehun/limsan kans­sa Myl­lä­rin makea kah­vi­lei­pä 6,50€, Sanel­man suo­lai­nen kah­vi­lei­pä 6,50€ ja Teat­te­ri­lei­vos 7,50€.
Tar­jol­la on myös eri­lai­sia teat­te­ri­pa­ket­te­ja ryh­mil­le, uutuu­te­na Myl­lä­rin sau­na­ris­tei­ly 6-12 hen­gel­le, Sis. laut­ta­sau­na­ris­tei­ly (3h) + teat­te­ri­lip­pu + väliai­ka­tar­joi­lu.

Rön­nin kau­niil­la Rön­nin sal­mel­la Ori­ve­den Erä­jär­vel­lä. Kesä­teat­te­ris­sa on nouse­va sel­kä­no­jal­li­nen kat­so­mo, jos­sa on myös 8 pyö­rä­tuo­li­paik­kaa. Rön­nin huvi­kes­kuk­sen kesä­ra­vin­to­la pal­ve­lee teat­te­rin asiak­kai­ta.

Yhteys­tie­dot:

Rön­nin­sal­men kult­tuu­ri- ja mat­kai­lua­ree­na

Rön­nin Kesä­teat­te­ri
Erä­jär­ven­tie 946
35220 Erä­jär­vi, Ori­ve­si
maan­tie 3260 var­rel­la

puh. 05043684666

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.erajarventeatterit.fi