fbpx

Orivesi, Eräjärven Työväen Näyttämö / Rönnin kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

ULVOVA MYLLÄRI

”Ulvo­va myl­lä­ri” on yksi kir­jai­li­ja Arto Paa­si­lin­nan suo­si­tuim­pia teok­sia. Sii­nä kir­jai­li­ja tar­kas­te­lee kome­dial­lis­ten sil­mä­la­sien läpi ihmis­tä, joka kai­kis­ta yri­tyk­sis­tään huo­li­mat­ta, poik­ke­aa totu­tus­ta ja hyväk­sy­tys­tä tavas­ta elää.

Tapah­tu­mat sijoit­tu­vat 1950-luvun Suo­meen. Mut­ta onko mei­dän aikam­me yhtään armol­li­sem­pi niil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät nou­da­ta ylei­ses­ti hyväk­syt­ty­jä nor­me­ja? Ken­ties Paa­si­lin­na huu­mo­rin kaut­ta aut­taa mei­tä rat­kai­se­maan tämän kysy­myk­sen.

Rön­nin Kesa­teat­te­ri on kor­kea­ta­soi­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri. Meil­lä on aina ammat­tioh­jaa­ja ja moni­puo­li­set oheis­pal­ve­lut tar­jo­aa 70-vuo­ti­aan Rön­nin tans­si­la­van kesä­ra­vin­to­las­sa. Nouse­va, sel­kä­no­jal­li­nen kat­so­mom­me sai vii­me kesä­nä upean katok­sen ja täl­le kesäl­le val­mis­tuu uudet sani­teet­ti­ti­lat. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan myös Rön­nin­sal­men kau­niis­ta mai­se­mas­ta.

Teki­jät:

Rön­nin Kesä­teat­te­ri
Arto Paa­si­lin­nan
Ulvo­va myl­lä­ri
dram. Mil­ko Leh­to
sovi­tus ja ohjaus Eriik­ka Mag­nus­son

Liput ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­jen hin­nat: ennak­koon perus­lip­pu 18€, opisk/eläkel/työtön 16€. lap­set 7-15v 10€, ryh­mä väh. 15h 16€ (ryh­mä­li­put vain ennak­ko­myyn­nis­sä)

Lip­pu­jen hin­nat ovel­la: perus­lip­pu 20€, opisk/eläkel/työtön 18€, lap­set 7-15v 12€
Netis­tä liput: liput.erajarventeatterit.fi

Rön­nin kesä­ra­vin­to­lan pöy­tään kate­tut väliai­ka­tar­joi­lut on mah­dol­lis­ta tila­ta ennak­koon kauppa.erajarventeatterit.fi,
Tar­jol­la teat­te­riin liit­tyen kahvin/teen/mehun/limsan kans­sa Myl­lä­rin makea kah­vi­lei­pä 6,50€, Sanel­man suo­lai­nen kah­vi­lei­pä 6,50€ ja Teat­te­ri­lei­vos 7,50€.
Tar­jol­la on myös eri­lai­sia teat­te­ri­pa­ket­te­ja ryh­mil­le, uutuu­te­na Myl­lä­rin sau­na­ris­tei­ly 6-12 hen­gel­le, Sis. laut­ta­sau­na­ris­tei­ly (3h) + teat­te­ri­lip­pu + väliai­ka­tar­joi­lu.

Rön­nin kau­niil­la Rön­nin sal­mel­la Ori­ve­den Erä­jär­vel­lä. Kesä­teat­te­ris­sa on nouse­va sel­kä­no­jal­li­nen kat­so­mo, jos­sa on myös 8 pyö­rä­tuo­li­paik­kaa. Rön­nin huvi­kes­kuk­sen kesä­ra­vin­to­la pal­ve­lee teat­te­rin asiak­kai­ta.

Yhteys­tie­dot:

Rön­nin­sal­men kult­tuu­ri- ja mat­kai­lua­ree­na

Rön­nin Kesä­teat­te­ri
Erä­jär­ven­tie 946
35220 Erä­jär­vi, Ori­ve­si
maan­tie 3260 var­rel­la

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.erajarventeatterit.fi