fbpx

Orivesi, Eräjärven Työväen Näyttämö / Rönnin kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

KÄTKÄLÄINEN JA NAAPURIN MIES

Kesäl­lä 2021 hur­maa Rön­nin Kesä­teat­te­ris­sa ylei­sön Kät­kä­läi­nen ja naa­pu­rin mies. Ran­ta­hu­vi­lal­le muut­taa uudet asuk­kaat naa­pu­ri­maas­ta. Mitä sii­tä tuu­maa Pie­tu, Ruo­jan­jär­ven kor­pi­fi­lo­so­fi, ja miten asi­aan suh­tau­tu­vat kyläläiset? 

Simo Hämä­läi­sen teks­ti, Eriik­ka Mag­nus­so­nin ammat­ti­tai­toi­nen ohjaus sekä sitou­tu­nut ja osaa­va poruk­ka tar­joa­vat taso­kas­ta maa­lais­ko­me­di­aa. Rön­nin­sal­men kau­nis mai­se­ma täy­den­tää nau­tin­nol­li­sen teat­te­rie­lä­myk­sen Rön­nin kate­tus­sa, sel­kä­no­jal­li­ses­sa nouse­vas­sa kat­so­mos­sa. Ja Rön­nin Kesä­ra­vin­to­lan oheis­pal­ve­lut kruu­naa­vat kesäi­sen teatteriretken.

Van­ho­jen kon­ka­rei­den lisäk­si tänä kesä­nä näh­dään laval­la usei­ta uusia näyt­te­li­jöi­tä. Kät­kä­läi­se­nä deby­toi aiem­min Rau­ta­lam­mil­la vai­kut­ta­nut teat­te­ri­har­ras­ta­ja Taa­vi Simonen. 

Esi­tyk­set ajal­la: 16.7. - 13.8.2021

Lip­pu­jen hin­nat (ennak­koon/ovelta):

- Perus­lip­pu 20€/25€
- Opisk., elä­kel., työ­tön, ryh­mä 18€/23€
- Lap­set 5-15v 10€/12€

Liput myyn­nis­sä www.liput.erajarventeatterit.fi
2.5. alkaen myös Tai­to­kes­kus Ori­ve­si ja Eky Eräjärvi

Ryh­mä­pa­ke­tit ja varaukset:

040 350 1253, Erä­jär­ven Kehit­tä­mi­syh­dis­tys, EKY Erä­jär­vi
tai
050 436 8466 teat­te­ri, ronnin.kesateatteri@erajarventeatterit.fi

Koro­nan vaa­ties­sa näy­tö­sai­koi­hin voi tul­la muutoksia.

Rön­nin kau­niil­la Rön­nin sal­mel­la Ori­ve­den Erä­jär­vel­lä. Kesä­teat­te­ris­sa on 350-paik­kai­nen kat­so­mo, jos­sa on 8 pyö­rä­tuo­li­paik­kaa. Rön­nin huvi­kes­kuk­sen kesä­ra­vin­to­la pal­ve­lee teat­te­rin asiak­kai­ta. Rön­nin­sal­men kau­nis mai­se­ma ja katet­tu sel­kä­no­jal­li­nen kat­so­mo takaa­vat jäl­leen nau­tin­nol­li­sen teatterielämyksen.

Yhteys­tie­dot:

Rön­nin­sal­men kult­tuu­ri- ja matkailuareena

Rön­nin Kesä­teat­te­ri
Erä­jär­ven­tie 946, 35220 Erä­jär­vi, Ori­ve­si (maan­tie 3260 varrella)

puh. 0504368466

Face­boo­kis­sa: facebook.com/RonninKesateatteri

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.erajarventeatterit.fi