fbpx

Nokia, Nokian Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

METSÄN MORSIAN

Mys­tiik­kaa ja romantiikkaa!

Kesä­teat­te­riam­me ympä­röi­vä met­sä on osa lavas­tus­ta tari­nas­sa, joka tapah­tuu 1800-luvun lop­pu­puo­lel­la. Näyt­tä­möl­lä on myös suo. Sen yli kul­je­taan pit­kos­pui­ta pit­kin. Suon lai­dal­la on met­sän­vah­din virkatalo.

Tapah­tu­mat sijoit­tu­vat aikaan, jol­loin peu­rat, hir­vet ja kau­riit lai­dun­si­vat syvien salo­jen hei­nä­niit­ty­jä. Köy­hä tyt­tö Pirit­ta pes­ta­taan pai­men­ta­maan talon lam­pai­ta. Met­sän pimen­nois­sa hän koh­taa peto­jen lisäk­si myös outoa väkeä. Kuka on vil­lin näköi­nen muu­ka­lai­nen, jon­ka pai­men­tyt­tö näkee met­säs­tä­vän kruu­nun riis­taa, vie­lä­pä luvat­to­mas­ti aivan vah­din sil­mien alla.

Pitä­jän val­les­man­nin ja eri­tyi­ses­ti hänen rou­van­sa huo­le­nai­hee­na on myös hei­dän tyt­tä­ren­sä Johan­na, joka on tor­ju­nut jo kaik­ki kosi­jan­sa. Mis­tä löy­tyy tar­peek­si vau­ras avio­mie­seh­do­kas hei­dän vaa­ti­val­le tyttärelleen.

Suo erot­taa tari­nan hen­ki­löt toi­sis­taan. Vain pai­men­tyt­tö Pirit­ta tun­tee kuu­lu­van­sa sen molem­mil­le puo­lil­le. Kuus­ten naa­vais­ten oksien alla hän kuu­lee met­sien mys­ti­sen kut­sun ja sen lumoa­van laulun.

LIPUT:

Aikui­set:   25 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työttömät: 22 €
Rin­ki­lip­pu / avus­ta­jan lip­pu / lapset 12 €

Esi­tyk­set ajal­la 29.6. - 7.8.2022

Katet­tu kat­so­mo, jos­sa istuin­paik­ko­ja ei ole nume­roi­tu.
Esi­tyk­sen kes­to arviol­ta noin 2 h 15 min - 2 h 30 min (sis. väliajan).

Kesä­teat­te­rin osoite: 

Nokian­val­ta­tie 1. Vih­nus­jär­ven ran­nal­la (park­ki­paik­ka mm. lähel­lä Maa­tia­lan­ka­tua, joten navi­gaat­to­riin kan­nat­taa aset­taa Nokian val­ta­tien ja Maa­tia­lan­ka­dun ris­teys, jol­loin pää­see park­ki­pai­kan välit­tö­mään läheisyyteen).

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.nokianteatteri.fi