Kyyjärvi, HET-teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Miesluola

Liput

Aikui­set 20€
Elä­ke­läi­set 18€
Lap­set alle 12-v. 10€

Ryh­mät
30–50 hlöä 16€ / hlö

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT

Suvi Kan­to­nen
puh. 0400 564 954. suvi.kantonen@gmail.com

Väliai­ka­kah­vit 4 €/ hlö.
Ryh­mil­le ruo­kai­lu­mah­dol­li­suus teat­te­rin yhtey­des­sä, varauk­set ennakkoon!

Pilottihanke Miesluola hakee vertaistaan!

Senio­ri­ko­ti vain mie­hil­le, jot­ka ovat drau­ma­ti­soi­tu­neet ja saa­neet tar­peek­seen
nai­sis­ta. Koro­na niit­tää asuk­kai­ta isol­la kädel­lä, säh­kön hin­ta on tai­vais­sa, vou­ti perii omi­aan ja omis­ta­ja paris­kun­nan suh­de­kin ajau­tu­mas­sa karil­le. Kaik­ki sääs­tö­toi­met jo käy­tet­ty, ja lii­ke­toi­min­taa uhkaa lakkautus.

On tar­tut­ta­va vii­mei­seen oljen­kor­teen. Mies­luo­laan tulee nai­nen asuk­kaak­si ja tämän jäl­keen alkaa sat­tua ja tapah­tua… Kukaan, tai mikään ei ole entisensä.

KÄSI­KIR­JOI­TUS:
Mark­ku Hyvänen

OHJAUS JA SOVI­TUS:
Anna-Mai­ja Ojansivu