Kyyjärvi, HET-teatteri

Ohjelmisto 2020:

PERINTÖ

- MAALAISKOMEDIA

Van­han Aute­reen talon piha­maan rau­han rik­koo pol­ku­pyö­rän rämi­nä. Pai­kal­le por­hal­taa kak­si epäi­lyt­tä­vän näköis­tä mies­tä. Mies­ten kon­tol­la on ryös­tö ja pako­mat­kal­la ollaan. Ryös­tä­jien lisäk­si Aute­ree­seen tulee myös perin­nön­ja­ko­po­ruk­kaa. Otto Auer­maa per­hei­neen, tämän vel­jen vai­mo tyt­tä­ri­neen, tuo­ma­ri Petä­jä ja kirk­ko­her­ra Tai­vai­nen. Kaik­ki tule­vat kuu­le­maan Hen­rik Kus­taa Auer­maan vii­meis­tä tah­toa, joka onkin mel­koi­nen yllä­tys kai­kil­le läs­nä­oli­joil­le.

Esi­tyk­set ajal­la:

 11.7. - 9.8.2020

(5.8. klo 19 POP pan­kin näy­tös, lop­puun­myy­ty!)

VARAUK­SET JA TIE­DUS­TE­LUT:

puh. 0400 564 954

Heik­ki Luo­man Aree­na, Nur­mi­joen­tie, Kyy­jär­vi
Väliai­ka­kah­vit 4 €/ hlö (myös mak­ka­raa, vir­vok­kei­ta ja jää­te­löä). Ryh­mil­le ruo­kai­lu­mah­dol­li­suus teat­te­rin yhtey­des­sä, varauk­set ennak­koon!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
http://het-teatteri.net/