Kyyjärvi, HET-teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

TEKEMÄLLÄ OPPII

HET-teatteri 2024
Liput

Aikui­set 20 €
Elä­ke­läi­set 18 €
Lap­set alle 12-v. 10 €
Ryh­mät (30-50 hlöä) 16 €/hlö

VARAUKSET

Suvi Kan­to­nen
puh. 0400 564 954
suvi.kantonen@gmail.com

Miesluolassa elämä jatkuu

Timp­pa on siir­ty­nyt ajas­ta ikui­suu­teen, mut­ta jät­tä­nyt ison perin­nön kai­kil­le. Ehto­na perin­nön saa­mi­sel­le on kui­ten­kin, että Mies­luo­lan asuk­kai­den on näy­tel­tä­vä täpö­täy­del­le kan­sal­lis­teat­te­rin ylei­söl­le näytelmä.

Miten käy haas­teel­le , ja näyt­te­li­jöil­le? No, se sel­vi­ää vain sil­lä, että tulet­te HET-teat­te­ril­le kat­so­maan näytelmää.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

KÄSI­KIR­JOI­TUS:
Mark­ku Hyvänen

OHJAUS:
Anna-Mai­ja Ojansivu