fbpx

Kyyjärvi, HET-teatteri

Ohjelmisto 2020:

KESÄN 2020 ESI­TYK­SET HET-TEAT­TE­RIL­LA ON PERUT­TU KORO­NA­PAN­DE­MIAN VUOKSI!

Uusin haas­tein koh­ti tule­vaa, näh­dään kesäl­lä 2021! 

Aurin­kois­ta kesää ja ter­veyt­tä kaikille!

VARAUK­SET JA TIEDUSTELUT:

puh. 0400 564 954

Heik­ki Luo­man Aree­na, Nur­mi­joen­tie, Kyy­jär­vi
Väliai­ka­kah­vit 4 €/ hlö (myös mak­ka­raa, vir­vok­kei­ta ja jää­te­löä). Ryh­mil­le ruo­kai­lu­mah­dol­li­suus teat­te­rin yhtey­des­sä, varauk­set ennak­koon!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.het-teatteri.net