Pälkäne, Sappeen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

MAALAISPOIKA OON

Liput

39 € perus­lip­pu
35 € elä­ke­läi­set
29 € lap­set 4-15v., opiskelijat

Ryh­mä­li­put

30 € / kpl ryh­mät yli 30 hen­ki­löä (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta)
29 € työt­tö­mät (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toimistolta)

Ryh­mä­myyn­ti ja tiedustelut

ma - pe klo 12.00 - 16.00
Puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

TAITEILIJA MIKKO ALATALON VÄRIKÄS, TUOTTOISA JA ENERGINEN ELÄMÄ VIHDOIN NÄYTTÄMÖLLÄ!

Heik­ki Paa­vi­lai­sen käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma kan­tae­si­tys MAA­LAIS­POI­KA OON vie mei­dät näyt­tä­väl­le mat­kal­le Kii­min­ki­joen var­rel­ta koh­ti kau­pun­kia, ker­toen tai­tei­li­jan tari­naa sinis­ten sil­mä­la­sien takana.

Elä­män­ker­ral­li­nen musi­kaa­li tar­jo­aa kat­so­jal­le unoh­tu­mat­to­mia kap­pa­lei­ta Ala­ta­lon laa­jas­ta musii­kil­li­ses­ta reper­tu­aa­ris­ta, läm­pöis­tä huu­mo­ria, haus­ko­ja kom­mel­luk­sia sekä kos­ket­ta­vaa ikä­vöin­tiä toi­sen ihmi­sen luo.

Sato­ja tun­net­tu­ja kap­pa­lei­ta, yli 40 albu­mia, toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­lyä, las­ten­musiik­kia, kan­san edus­ta­mis­ta, hiih­don­ope­tus­ta ja nel­jä Syk­syn Sävel-kil­pai­lun voit­toa. MAA­LAIS­POI­KA OON on musii­kil­li­nen kun­nia­no­soi­tus koko kan­san tun­te­man Mik­ko Ala­ta­lon moni­puo­li­sel­le ja legen­daa­ri­sel­le uralle.

”Mik­ko Ala­ta­lon tun­nen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti jo 80-luvun alku­puo­lel­ta Ajo­läh­tö- elo­ku­van ajoil­ta. Nyt kun olen tutus­tu­nut Mikon elä­mään käsi­kir­joi­tuk­sen tii­moil­ta, se on yllät­tä­nyt ja avar­ta­nut omaa maa­il­maa­ni. Kuin­ka rikas ja moni­puo­li­nen tai­tei­li­ja
Mik­ko on. Ja aika­moi­nen elä­mä, niin ilos­sa kuin surus­sa­kin. Musi­kaa­li tulee ole­maan väri­käs, niin kuin on hänen elämänsäkin. ”

- Ohjaa­ja ja käsi­kir­joit­ta­ja Heik­ki Paavilainen

ESITYKSET 2023

ke 5.7 klo 18.00 ennak­ko
to 6.7 klo 18.00 ensi-ilta
la 8.7 klo 14.00
su 9.7 klo 14.00
ti 11.7 klo 14.00
ke 12.7 klo 14.00 ja 18.00
la 15.7 klo 14.00
su 18.7 klo 14.00
ti 18.7 klo 18.00
ke 19.7 klo 14.00 ja 18.00
to 20.7 klo 14.00 ja 18.00
la 22.7 klo 14.00
su 23.7 klo 14.00
ti 25.7 klo 14.00 ja 18.00
ke 26.7 klo 14.00
to 27.7 klo 14.00
la 29.7 klo 14.00
su 30.7 klo 14.00
ti 1.8 klo 18.00
ke 2.8 klo 14.00 ja 18.00
to 3.8 klo 18.00
la 5.8 klo 14.00
su 6.8 klo 14.00
ti 8.8 klo 18.00
ke 9.8 klo 18.00
to 10.8 klo 18.00
la 12.8 klo 14.00
su 13.8 klo 14.00
la 19.8 klo 14.00
su 20.8 klo 14.00

Sap­peen Kesä­teat­te­ri sijait­see Päl­kä­neel­lä Sap­peen Mat­kai­lu­kes­kuk­sen kupees­sa uljai­den rin­ne­mai­se­mien sylei­lys­sä. 530- paik­kai­nen kesä­teat­te­ri on katet­tu niin kat­so­mon kuin lavan osal­ta, ja majoi­tus-ja ravin­to­la­pal­ve­lut ovat kävi­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä koko kesän ajan.