fbpx

Pälkäne, Sappeen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

TANGO D’AMORE

Tan­go D’a­mo­re on Eino Grö­nin elä­mäs­tä ker­to­va musi­kaa­li jota esi­te­tään Pal­kä­neen Sap­pees­sa kesäl­lä 2021.

Sap­peen kesä­teat­te­ris­sa näh­dään kesäl­lä 2021 iskel­mä­tai­vaan suur­suo­si­kin ja tan­go­tul­kit­si­jan Eino Grö­nin väri­käs elä­mä Heik­ki Paa­vi­lai­sen ohjaa­ma­na ja ammat­ti­tai­tei­li­joi­den esit­tä­mä­nä. Myös itse mae­stro Eino Grön näh­dään näyt­tä­möl­lä koko kesän ajan.

Tan­go D’amore on elä­män­ma­kui­nen ja läm­min­hen­ki­nen rak­kaus­ta­ri­na kau­niin lau­lu­ää­nen omaa­vas­ta repo­saa­re­lai­ses­ta pai­ni­ja­po­jas­ta, jon­ka koh­ta­lok­si tuli­kin olla osa suo­ma­lais­ta iskel­mä­musii­kin his­to­ri­aa. Musi­kaa­lis­sa näem­me muun muas­sa Eino Grö­nin legen­daa­ri­sen uran ensi­het­ket, sekä mikä mer­ki­tys on ollut Toi­vo Kär­jel­lä ja Jun­nu Vai­niol­la Einon elä­mäs­sä. Argen­tii­na­lai­nen tan­go ja vuo­det Flo­ri­dan aurin­gos­sa ovat anta­neet kaik­kien tun­te­mal­le lau­la­jal­le mie­len­kiin­tois­ta elä­män­ko­ke­mus­ta. Tan­go D’amore tutus­tut­taa mei­dät Eino Grö­nin yksi­tyi­se­lä­mään unoh­tu­mat­to­mien lau­lu­jen taka­na, jois­ta saam­me kuul­la muun muas­sa Sä kuu­lut päi­vään jokai­seen, Vii­mei­ses­tä illas­ta sekä Sei­nil­lä on kor­vat.

Musi­kaa­lis­sa lau­la­jan elä­mää seu­ra­taan nai­sen näkö­kul­mas­ta, kun ker­to­ja­na toi­mii Einon Mar­jat­ta-vai­mo, jota esit­tää näyt­te­li­jä Hei­di Kir­ves

ROO­LEIS­SA MM.
| EINO GRÖN | JONI LEPO­NIE­MI | HEI­DI KIR­VES | ANT­TI MIK­KO­LA |
Ohjaus ja käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Paavilainen

 

LIPUT

Perus­lip­pu 34 €
Elä­ke­läi­set 30 €
Lap­set 4-15v., opis­ke­li­jat ja varus­mie­het 28 €
Ryh­mät yli 30 hen­keä 29 € / kpl

Esi­tyk­sen arvioi­tu kes­to n. 2h 15 min

ESITYSAIKATAULU 2021

Ke 30.6.   klo 18.00 ennak­ko
To 1.7.   klo 18.00 ensi-ilta
La 3.7.   klo 18.00
Su 4.7.   klo 14.00

Ke 7.7.   klo 14.00 ja 18.00
To 8.7.   klo 14.00
La 10.7.   klo 14.00
Su 11.7.   klo 14.00

Ti 13.7.   klo 14.00 ja 18.00
Ke 14.7.   klo 14.00 ja 18.00
La 17.7.   klo 14.00
Su 18.7.   klo 14.00

Ke 21.7.   klo 14.00 ja 18.00
To 22.7.   klo 14.00 ja 18.00
La 24.7.   klo 14.00
Su 25.7.   klo 14.00

Ti 27.7.   klo 14.00 ja 18.00
Ke 28.7.   klo 14.00 ja 18.00
La 31.7.   klo 14.00
Su 1.8.   klo 14.00

Ti 3.8.   klo 14.00
Ke 4.8.   klo 18.00
To 5.8.   klo 18.00
La 7.8.   klo 14.00
Su 8.8.   klo 14.00

La 14.8.   klo 14.00 ja klo 18.00
Su 15.8.   klo 14.00

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ma-pe 12.00 -16.00 puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Vara­tut liput voi lunas­taa kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta Val­kea­kos­kel­ta tai mis­tä tahan­sa Tic­ket­mas­te­rin myyn­ti­pis­tees­tä varaus­nu­me­ron avul­la. Huo­mioit­te­han Tic­ket­mas­te­rin omat toi­mi­tus­ku­lut lunas­tet­taes­sa hei­dän myyn­ti­pis­teis­tään.
Lipun­myyn­ti Sap­peen Kesä­teat­te­rin por­til­la alkaa tun­tia ennen näytöstä.

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Sap­peen­vuo­ren­tie 200, Sal­men­ta­ka (Päl­kä­ne)

Lisä­tie­toa ja ajo-ohjeet: www.suomenkesateatteri.fi

Sap­peen Kesä­teat­te­ri sijait­see Päl­kä­neel­lä Sap­peen Mat­kai­lu­kes­kuk­sen kupees­sa uljai­den rin­ne­mai­se­mien sylei­lys­sä. 530- paik­kai­nen kesä­teat­te­ri on katet­tu niin kat­so­mon kuin lavan osal­ta, ja majoi­tus-ja ravin­to­la­pal­ve­lut ovat kävi­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä koko kesän ajan.

Kesä­teat­te­rin kotisivut:

www.suomenkesateatteri.fi/sappeenkesateatteri/