Pälkäne, Sappeen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

MUSIKAALI OLAVI VIRTA

Kesäl­lä 2019 Sap­peen Kesä­teat­te­ris­sa vie­te­tään kym­men­vuo­tis­juh­laa, kun suo­sit­tu Ola­vi Vir­ta -musi­kaa­li palaa toi­ve­uusin­ta­na tuo­den 50-luvun tun­nel­mal­li­sen tans­si­la­va­kult­tuu­rin jäl­leen Sap­peen uljai­siin luon­to­mai­se­miin.

Heik­ki Paa­vi­lai­sen käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma musi­kaa­li Ola­vi Vir­ta sai alku­pe­räi­sen ensi-iltan­sa kym­me­nen vuot­ta sit­ten Sap­peen Kesä­teat­te­ris­sa, jol­loin esi­tyk­sen näki jopa yli 17 000 kat­so­jaa. Nyt Paa­vi­lai­sen käsi­kir­joit­ta­ma musi­kaa­li palaa Päl­kä­neen Sap­peen­vuo­rel­le upei­den ja lah­jak­kai­den tai­tei­li­joi­den, sekä uudis­te­tun käsi­kir­joi­tuk­sen myö­tä.

Ola­vi Vir­ran elä­män­ta­ri­na kos­ket­taa suo­ma­lai­sia lui­hin ja yti­miin saak­ka. Tämä kaik­kien tun­te­ma ääni ja tul­kit­si­ja on otta­nut kan­sas­ta lujan otteen teh­den itses­tään kuo­le­mat­to­man hah­mon, joka seu­raa muka­na suo­ma­lai­sis­sa per­heis­sä ikä­pol­ves­ta toi­seen.

Musi­kaa­li Ola­vi Vir­ta on ammat­ti­tai­dol­la ja humo­ris­ti­sel­la­kin otteel­la teh­ty kuvaus sys­mä­läi­sen pojan unel­mis­ta koh­ti täh­teyt­tä, 50-luvun kul­ta­vuo­sis­ta ja menes­tyk­sen hin­nas­ta, uskos­ta rak­kau­teen ja parem­paan huo­mi­seen.

Musi­kaa­lin upea­ää­ni­set lau­la­jat ja val­loit­ta­vat tans­si­koh­tauk­set saa­vat Ola­vi Vir­ran iki­muis­toi­set kap­pa­leet eloon ja soi­maan Sap­peen suves­sa!

Saam­me ihail­la lavan täy­del­tä ammat­ti­tai­toa kun Ola­vi Vir­ran roo­lis­sa mie­leen­pai­nu­via kap­pe­lei­ta tul­kit­se­vat kak­si char­mi­kas­ta näyt­te­li­jää, Jari Aho­la nuo­rem­pa­na Ola­vi­na ja Jani Kos­ki­nenvan­hem­pa­na. Nais­pää­roo­leis­sa hur­maa­vat Pet­ra Aho­la ja lau­la­ja Mira Luo­ti. Upei­den tan­go­jen pyör­tei­siin kat­so­jat vie koreo­gra­fi Jani Rasi­mus, pari­naan 2018 Tans­sii Täh­tien Kans­sa-ohjel­man voit­ta­ja­na­kin tun­net­tu Kat­ri Mäki­nen. Muis­sa roo­leis­sa mm. Leea Lepis­tö ja Mik­ko Huo­via­la. Neli­hen­ki­sen liveor­kes­te­rin kapel­li­mes­ta­ri­na toi­mii Juk­ka Hän­ni­nen.

Ohjaus- ja käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Paa­vi­lai­nen

Koreo­gra­fia: Jani Rasi­mus

Kapel­li­mes­ta­ri: Juk­ka Hän­ni­nen

Puvus­tus: Arja Sah­no

Mas­kee­rauk­sen suun­nit­te­lu: Pir­jo Lai­hia­la

Lavas­tus: Jyr­ki Sep­pä

Esi­tyk­sen kes­to: n. 2 h 15 min  

Sap­peen Kesä­teat­te­ri sijait­see Päl­kä­neel­lä Sap­peen Mat­kai­lu­kes­kuk­sen kupees­sa uljai­den rin­ne­mai­se­mien sylei­lys­sä. 530- paik­kai­nen kesä­teat­te­ri on katet­tu niin kat­so­mon kuin lavan osal­ta, ja majoi­tus-ja ravin­to­la­pal­ve­lut ovat kävi­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä koko kesän ajan.

Esi­tys­kausi: 

3.7.-18.8.2019

Liput: 

https://www.ticketmaster.fi/artist/sappeen-kesateatteri-olavi-virta-musikaali-lippuja/1006872

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ma.pe 12.00 -16.00 p. 0400 810 710 / ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Vara­tut Liput voi ostaa myös Sap­peen Kesä­teat­te­rin por­til­ta. Lipun­myyn­ti ava­taan aina tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua. 

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Sap­peen­vuo­ren­tie 200, Päl­kä­ne

Lisä­tie­toa ja ajo-ohjeet: www.suomenkesateatteri.fi 

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

https://www.suomenkesateatteri.fi/sappeen-kesateatteri