Ylöjärvi, Viljakkalan Teatteriyhdistys Wimma ry 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Laiturimarkkinat

Wimma 2024
Liput

Perus­lip­pu 22 €
Elä­ke­läis­lip­pu 20 €
Ryh­mät 20 € (ennak­koon yli 10 hlöä)
Las­ten­lip­pu 12 € (alle 12 vuotta)

Mal­las­pus­sin kun­nas­sa on jär­jes­tet­ty pit­kään juhan­nus­mark­ki­noi­ta, mut­ta nyt mark­ki­noi­den puu­ha­hen­ki­lö Hilk­ka San­ka­ri halu­aa uudis­taa tapah­tu­man lai­tu­ri­mark­ki­noik­si, joten enää tar­vi­taan vain laituri.

Lai­tu­rin han­kin­ta osoit­tau­tuu kui­ten­kin yllät­tä­vän vai­keak­si, sil­lä “Pol­vi- ja pamaus” -perin­tä­toi­mis­ton joh­ta­ja vas­tus­taa tapah­tu­maa hen­keen ja vereen. Maa­kun­nan kor­keim­mat veren­pai­ne­lu­ke­mat omaa­va poi­ka­mies Aimo Häs­säk­kä ja ystä­vän­sä lii­kun­ta-intoi­li­ja Rai­mo Kon­ke­lo tart­tu­vat toi­meen lai­tu­rin hank­ki­mi­sek­si – ja sii­tä ei hyvää seuraa.

Ilk­ka Mal­min käsi­kir­joi­tus saa Jari Hil­tusen ohjauk­ses­sa jäl­leen Wim­mal­le omin­ta­kei­sen hul­vat­to­man lop­pu­tu­lok­sen. Luot­to­po­ruk­ka laval­la ja viih­ty­mi­nen on taattu!

Esitykset 2024

ke 12.6. klo 18:30
to 13.6. klo 18:30
la 15.6. klo 15:00
ke 26.6. klo 18:30
to 27.6. klo 18:30
su 30.6. klo 15:00
ti 2.7. klo 18:30
to 4.7. klo 18:30
pe 5.7. klo 18:30
su 7.7. klo 15:00
ti 9.7. klo 18:30
to 11.7. klo 18:30
pe 12.7. klo 18:30
su 14.7. klo 15:00